WETENSCHAPPELIJKE BRON
Onderwerp: Autonomie kind | Publicatiedatum: 2020

Kern

Van Liempd onderzocht in hoeverre de ruimtelijke kenmerken van de binnenspeelruimte in het kinderdagverblijf van invloed is op exploratief en sociaal gedrag van kinderen. Op grond van literatuur komt zij tot de conclusie dat het waardevol is voor hun ontwikkeling (competentie, cognitie en taal) als kinderen de autonomie krijgen om de ruimte zelfstandig te verkennen. Een grote ruimte met meerdere gevarieerde speelzones, waar de kinderen de begeleider wel kunnen blijven zien versterkt dit. Het regelmatig opnieuw inrichten of het maken van nieuwe speelzones is hierbij van belang. In de implicaties voor praktijk en beleid geeft Van Liempd aan dat de vloer een belangrijke speelruimte is voor peuters, die vaker hiervoor gebruikt kan worden en waar minder vaak opgeruimd kan worden. Tot slot doet zij een pleidooi voor homogene groepen: om kinderen in staat te stellen een variatie aan mogelijkheden te exploreren, met drukke, rustige, rommelige en fysieke activiteiten, zonder daarbij andere kinderen te storen of hinderen, en heeft een verticale groep meer dan een ruimte nodig.

Uitwerking van deze bron volgt. 

Bron
Originele titel: Proefschrift: Exploring childcare spaces. Young children’s exploration of the indoor play space in center-based childcare
Auteur: Ine van Liempd
Publicatiedatum bron: 2018
Zoeken via kernwoorden

Activity settings in toddler classrooms and quality of group and individual interactions
Carolina Guedes, Joana Cadima, Teresa Aguiar, Cecília Aguiar en Clara Barata | 2020

How to support toddlers’ autonomy: A qualitative study with child care educators
Marilena Côté-Lecaldare, Mireille Joussemet en Sarah Dufour | 2016

Proefschrift: Exploring childcare spaces. Young children’s exploration of the indoor play space in center-based childcare
Ine van Liempd | 2018

General comment No. 17 on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts
UN Committee on the Rights of the Child | 2013

Ontwikkelingen in de kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang op basis van de gecombineerde metingen 2017 -2019
Pauline Slot, IJsbrand Jepma, Paulien Muller, Bodine Romijn, Celeste Bekkering en Paul Leseman | 2019

Overview of European ECEC curricula and curriculum template
Kathy Sylva, Katharina Ereky-Stevens en Ana-Maria Aricescu | 2015

European Framework of Quality and Wellbeing Indicators
Thomas Moser, Paul Leseman, Edward Melhuish, Martine Broekhuizen en Pauline Slot | 2017

Welbevinden en betrokkenheid als toetsstenen voor kwaliteit in de kinderopvang. Implicaties voor het monitoren van kwaliteit
Ferre Laevers | 2016

Early childhood education and care in the Netherlands. Quality, curriculum, and relations with child development
Pauline Slot | 2014

Kwaliteit van babyopvang. Een literatuurstudie
Harriet Vermeer & Marleen Groeneveld | 2017

Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang: Doelstellingen en kwaliteitscriteria
Marianne Riksen-Walraven | 2004

Tijd voor kwaliteit in de kinderopvang
Marianne Riksen-Walraven | 2000