WETENSCHAPPELIJKE BRON
Onderwerp: Autonomie kind | Publicatiedatum: 2020

Kern

De autonomie ondersteunen bij peuters (Autonomy Support, AS) betreft het bieden van keuzes, het eigen initiatief aanmoedigen, de gevoelens en het perspectief van het kind erkennen en het zorgen voor uitleg bij verzoeken aan het kind. AS is met name belangrijk in de peuterleeftijd omdat zij in deze ontwikkelingsfase voor zichzelf opkomen, zelf keuzes willen maken en hun eigen wil sterker wordt. Uit interviews met professionals komen 18 praktijkvormen, in gedrag en in communicatie, die de autonomie van peuters ondersteunen. Deze zijn onderverdeeld in 5 hoofddomeinen: de peuter kennen; sensitief en responsief reageren; partners zijn; het kind begeleiden; en zorgen voor duidelijke regels en feedback. AS vindt plaats in drie verhoudingen tot het kind, de kindgerichte houding om het kind te leren kennen, de wederkerige rol waarin er wordt samengewerkt, en de actieve leer-rol waar respectvol het gedrag wordt gestructureerd. Medewerkers in de kinderopvang worden zich hiermee meer bewust vanuit professioneel en persoonlijk perspectief wat het betekent om de autonomie van het kind te ondersteu

De uitwerking van deze bron volgt. 

Bron
Originele titel: How to support toddlers’ autonomy: A qualitative study with child care educators
Auteur: Marilena Côté-Lecaldare, Mireille Joussemet en Sarah Dufour
Publicatiedatum bron: 2016
Zoeken via kernwoorden

Activity settings in toddler classrooms and quality of group and individual interactions
Carolina Guedes, Joana Cadima, Teresa Aguiar, Cecília Aguiar en Clara Barata | 2020

How to support toddlers’ autonomy: A qualitative study with child care educators
Marilena Côté-Lecaldare, Mireille Joussemet en Sarah Dufour | 2016

Proefschrift: Exploring childcare spaces. Young children’s exploration of the indoor play space in center-based childcare
Ine van Liempd | 2018

General comment No. 17 on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts
UN Committee on the Rights of the Child | 2013

Ontwikkelingen in de kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang op basis van de gecombineerde metingen 2017 -2019
Pauline Slot, IJsbrand Jepma, Paulien Muller, Bodine Romijn, Celeste Bekkering en Paul Leseman | 2019

Overview of European ECEC curricula and curriculum template
Kathy Sylva, Katharina Ereky-Stevens en Ana-Maria Aricescu | 2015

European Framework of Quality and Wellbeing Indicators
Thomas Moser, Paul Leseman, Edward Melhuish, Martine Broekhuizen en Pauline Slot | 2017

Welbevinden en betrokkenheid als toetsstenen voor kwaliteit in de kinderopvang. Implicaties voor het monitoren van kwaliteit
Ferre Laevers | 2016

Early childhood education and care in the Netherlands. Quality, curriculum, and relations with child development
Pauline Slot | 2014

Kwaliteit van babyopvang. Een literatuurstudie
Harriet Vermeer & Marleen Groeneveld | 2017

Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang: Doelstellingen en kwaliteitscriteria
Marianne Riksen-Walraven | 2004

Tijd voor kwaliteit in de kinderopvang
Marianne Riksen-Walraven | 2000