Expertisecentrum Kinderopvang

Van, voor en mét de sector

Het Expertisecentrum Kinderopvang werkt in het belang van het zich ontwikkelende kind aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang.

Pedagogische Kennisbasis

Het Expertisecentrum Kinderopvang ontwikkelt en onderhoudt de kennisbasis voor pedagogisch professionals. Doel is hier alle kennis te verzamelen die pedagogisch professionals minimaal nodig hebben om hun beroep goed en zelfstandig uit te kunnen oefenen.

 

Kennisbasis

 

Vind informatie via

 

Bibliotheek

Het Expertisecentrum Kinderopvang fungeert ook als kennisarchief voor de sector. In de kennisbasis baseren we ons op alle wetenschappelijke bronnen en praktijkvoorbeelden die hier ook toegankelijk zijn.

Bekijk hier een animatie die onze missie, visie en werkwijze laat zien.

Berichten

Buitenschoolse opvang

08 | 17 Mei 2021

De verwachtingen van en beelden over buitenschoolse opvang zijn niet heel specifiek. In het algemeen is het beeld: na school gaan kinderen naar de buitenschoolse opvang, daar drinken en eten en spelen ze wat en dan gaan ze weer naar huis. En in de vakantie is er een vakantieprogramma met activiteiten.

Het onderwerp Wat doen we met de bso? is gestart vanuit het overleg met het netwerk belanghebbenden van het Expertisecentrum in mei 2020.

 
Lees meer...

Evaluatie Pedagogisch practicum 

07 | 06 Mei 2021

Op 15 april hebben 65 pedagogisch coaches deelgenomen aan het pedagogisch practicum dat inzoomt op de Interventieladder.

Uit de evaluatie blijkt dat (bijna) alle deelnemende coaches door het practicum geïnspireerd zijn en nieuwe inzichten hebben opgedaan, en dat veel coaches van elkaar hebben kunnen leren. 
Voor meer informatie en aanmelden voor de kenniskring klik hier
 
Lees meer...

BEKIJK ALLE BERICHTEN

Evenement

Evenement icon

 Nieuwe ontwikkelteams 2021


De ontwikkelteam ‘samenwerking met ouders’ ‘risicovol spel’ en ‘pedagogische kwaliteit in een verticale groep’ zijn in juni 2021 gestart.  

Blogs

003 | Meerwaarde van buitenschoolse opvang

Meerwaarde van buitenschoolse opvang

29 Maart 2021

Judith Lechner, directeur Huis de B, Groningen

In het ontwikkelteam ‘Wat doen we met de bso’ kijken we naar profielen van bso’s. Wat betekenen we in het leven van het opgroeiende kind? Wat kan een kind op de bso wat het elde

Lees meer
002 | Pedagogisch coach: een verrijking voor de kinderopvang

Pedagogisch coach: een verrijking voor de kinderopvang

08 Maart 2021

Sonja Wilken, Toezichthouder Kinderopvang bij GGD Rotterdam - Rijnmond

Sinds 1 januari 2019 is het verplicht om binnen je organisatie een pedagogisch coach aan te stellen. De pedagogisch coach speelt een belangrijke rol bij het ve

Lees meer

BEKIJK ALLE BLOGS

De Boekentip

Boektip icoontje

Tineke Dijkstra

Kinderopvang Friesland

Handleiding video interactiebegeleiding in de kinderopvang

006 |  Handleiding video interactiebegeleiding in de kinderopvang

Dit boek moet je lezen, want...

Lees meer

BEKIJK ALLE BOEKENTIPS

De pijlers van het Expertisecentrum

Het Expertisecentrum voert drie met elkaar samenhangende taken uit.

1

KENNISBASIS

Verzamelen, vastleggen en toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis over kinderopvang.

2

ONTWIKKELTEAMS

Wetenschappelijke kennis vertalen naar toepassing in de praktijk.

3

KENNISKRINGEN

De theoretische en praktische kennis verbreden en verdiepen door – samen met professionals uit de praktijk – te reflecteren op de toepassing in de praktijk en de bevindingen als onderzoeksvragen terug te koppelen aan de wetenschap.

Yvette Vervoort, directeur Expertisecentrum Kinderopvang

Expertisecentrum als broedplaats

"Bij het Expertisecentrum Kinderopvang gebeurt iets spannends, iets moois! Ik zie het als een broedplaats waar wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten. Samen ontwikkelen zij daar de kennisbasis voor de pedagogisch professionals in de kinderopvang"

Yvette Vervoort — directeur Expertisecentrum Kinderopvang

 

Totstandkoming

Na een jaar van denken, praten, schrijven,overleggen en onderhandelen is het Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang vanaf 1 januari 2020 van start. Op de drempel van 2020 kreeg het Expertisecentrum groen licht in de vorm van de toekenning van een subsidie door het ministerie van SZW. Samen met de bijdragen van Bureau Kwaliteit Kinderopvang en organisaties uit de sector maakt deze subsidie de inrichting van hetExpertisecentrum mogelijk. De komende maanden wordt de organisatorische en digitale infrastructuur vormgegeven.

LEES MEER

totstandkoming expertisecentrum kinderopvang

Op de hoogte blijven?

Wil je direct op de hoogte blijven van de ontwikkeling van het Expertisecentrum?
Registreer je gratis of volg ons op deze website.

Registreer je gratis