Expertisecentrum Kinderopvang

Van, voor en mét de sector

Het Expertisecentrum Kinderopvang werkt in het belang van het zich ontwikkelende kind aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang.

Draag bij aan het Expertisecentrum voor de brede ontwikkeling van kind én branche!

Door mee te doen, vergroot je op een leuke, snelle en uitdagende manier je kennis van pedagogische kwaliteit.

Pedagogische Kennisbasis

Het Expertisecentrum Kinderopvang ontwikkelt en onderhoudt de kennisbasis voor pedagogisch professionals. Doel is hier alle kennis te verzamelen die pedagogisch professionals minimaal nodig hebben om hun beroep goed en zelfstandig uit te kunnen oefenen.

 

Kennisbasis

 

Vind informatie via

 

Bibliotheek

Het Expertisecentrum Kinderopvang fungeert ook als kennisarchief voor de sector. In de kennisbasis baseren we ons op alle wetenschappelijke bronnen en praktijkvoorbeelden die hier ook toegankelijk zijn.

Bekijk hier een animatie die onze missie, visie en werkwijze laat zien.

Berichten

Doe mee met ons Kennisspel!

09 | 28 Juni 2021

Vanaf 1 september 2021 biedt het Expertisecentrum pedagogisch coaches en pedagogisch medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen aan ons Digitale Kennisspel.

Door mee te doen, vergroot je op een leuke, snelle en uitdagende manier jouw kennis van pedagogische kwaliteit. We dagen je uit door aan jou 2 keer per week – per e-mail – een meerkeuzevraag te stellen. Het beantwoorden kost je hooguit 1 minuut ! Met één klik antwoord je en daarna krijg je meteen een korte toelichting. Door die te lezen bouw je jouw kennis steeds verder uit.

Lees meer...

Buitenschoolse opvang

08 | 17 Mei 2021

De verwachtingen van en beelden over buitenschoolse opvang zijn niet heel specifiek. In het algemeen is het beeld: na school gaan kinderen naar de buitenschoolse opvang, daar drinken en eten en spelen ze wat en dan gaan ze weer naar huis. En in de vakantie is er een vakantieprogramma met activiteiten.

Het onderwerp Wat doen we met de bso? is gestart vanuit het overleg met het netwerk belanghebbenden van het Expertisecentrum in mei 2020.

 
Lees meer...

BEKIJK ALLE BERICHTEN

Evenement

Evenement icon

 Nieuwe ontwikkelteams 2021


De ontwikkelteams ‘samenwerking met ouders’ ‘risicovol spel’ en ‘pedagogische kwaliteit in een verticale groep’ zijn in juni 2021 gestart.  

Blogs

004 | Steuntje in de rug

Steuntje in de rug

26 Juli 2021

Linda Gul, pedagogisch en didactisch adviseur, Kinderopvang Mundo

Een BSO-locatie in onze organisatie krijgt binnenkort een nieuw onderkomen. De hele school wordt verbouwd en dat betekent nogal wat. Er komen mooie multifunctionele

Lees meer
003 | Meerwaarde van buitenschoolse opvang

Meerwaarde van buitenschoolse opvang

29 Maart 2021

Judith Lechner, directeur Huis de B, Groningen

In het ontwikkelteam ‘Wat doen we met de bso’ kijken we naar profielen van bso’s. Wat betekenen we in het leven van het opgroeiende kind? Wat kan een kind op de bso wat het elde

Lees meer

BEKIJK ALLE BLOGS

De Boekentip

Boektip icoontje

Tineke Dijkstra

Kinderopvang Friesland

Handleiding video interactiebegeleiding in de kinderopvang

006 |  Handleiding video interactiebegeleiding in de kinderopvang

Dit boek moet je lezen, want...

Lees meer

BEKIJK ALLE BOEKENTIPS

De pijlers van het Expertisecentrum

Het Expertisecentrum voert drie met elkaar samenhangende taken uit.

1

KENNISBASIS

Verzamelen, vastleggen en toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis over kinderopvang.

2

ONTWIKKELTEAMS

Wetenschappelijke kennis vertalen naar toepassing in de praktijk.

3

KENNISKRINGEN

De theoretische en praktische kennis verbreden en verdiepen door – samen met professionals uit de praktijk – te reflecteren op de toepassing in de praktijk en de bevindingen als onderzoeksvragen terug te koppelen aan de wetenschap.

Yvette Vervoort, directeur Expertisecentrum Kinderopvang

Expertisecentrum als broedplaats

"Bij het Expertisecentrum Kinderopvang gebeurt iets spannends, iets moois! Ik zie het als een broedplaats waar wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten. Samen ontwikkelen zij daar de kennisbasis voor de pedagogisch professionals in de kinderopvang"

Yvette Vervoort — directeur Expertisecentrum Kinderopvang

 

Totstandkoming

Na een jaar van denken, praten, schrijven,overleggen en onderhandelen is het Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang vanaf 1 januari 2020 van start. Op de drempel van 2020 kreeg het Expertisecentrum groen licht in de vorm van de toekenning van een subsidie door het ministerie van SZW. Samen met de bijdragen van Bureau Kwaliteit Kinderopvang en organisaties uit de sector maakt deze subsidie de inrichting van hetExpertisecentrum mogelijk. De komende maanden wordt de organisatorische en digitale infrastructuur vormgegeven.

LEES MEER

totstandkoming expertisecentrum kinderopvang

Op de hoogte blijven?

Wil je direct op de hoogte blijven van de ontwikkeling van het Expertisecentrum?
Registreer je gratis of volg ons op deze website.

Registreer je gratis

Expertisecentrum Kinderopvang werkt samen met de sector in het belang van het zich ontwikkelende kind.

Dus doe mee en investeer mee!

Voor de brede ontwikkeling
van kind én branche

JA, ik doe mee! meer info over het investeren

investeren in kinderopvang