Expertisecentrum Kinderopvang

Van, voor en mét de sector

Het Expertisecentrum Kinderopvang werkt in het belang van het zich ontwikkelende kind aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang.

logo beeldmerk Klik hier voor de opnamen van de webinars over autonomie van het kind; onderlinge interactie en talentontwikkeling.

 

Pedagogische Kennisbasis

Het Expertisecentrum Kinderopvang ontwikkelt en onderhoudt de kennisbasis voor pedagogisch professionals. Doel is hier alle kennis te verzamelen die pedagogisch professionals minimaal nodig hebben om hun beroep goed en zelfstandig uit te kunnen oefenen.

Onderwerpen

kennisbasis

Bibliotheek

Het Expertisecentrum Kinderopvang fungeert ook als kennisarchief voor de sector. In de kennisbasis baseren we ons op alle wetenschappelijke bronnen en praktijkvoorbeelden die hier ook toegankelijk zijn.

 

Vind informatie via

Bekijk hier een animatie die onze missie, visie en werkwijze laat zien.

Berichten

Aanmelden ontwikkelteam

02 | 06 Januari 2021

Voor de drie ontwikkelteams die in 2021 starten is het Expertisecentrum Kinderopvang op zoek naar deelnemers die hun kennis en ervaring willen inzetten. Elk ontwikkelteam bestaat uit een onderzoeker en ongeveer zeven pedagogisch professionals die werkzaam zijn bij een kinderopvangorganisatie (pedagogen, pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers). De drie ontwikkelteams gaan zich in 2021 bezighouden met de volgende onderwerpen:

  • Samenwerking met ouders;
  • Risicovol spel en
  • Pedagogische kwaliteit in de complexiteit van een verticale groep.

Je kan je aanmelden door te mailen naar:  onder vermelding van het onderwerp waar je mee aan de slag wilt gaan. Aanmelden kan tot 31 januari 2021. 

Lees meer...

Top 2 onderwerpen

01 | 04 Januari 2021

De sector zelf heeft de volgende twee onderwerpen geagendeerd voor 2021 door te stemmen op een lijst van negen onderwerpen.

  • Risicovol spel
  • Pedagogisch kwaliteit in de complexiteit van een verticale groep 

Per onderwerp gaat een ontwikkelteam aan het werk met het verzamelen en analyseren van bestaande informatie en praktijkervaringen met betrekking tot dit specifieke onderwerp. Zij voegen daar eigen ervaringen en kennis aan toe. Een onderzoeker draagt wetenschappelijke informatie aan die in de databank komt.

Er is in totaal 450 keer gestemd op de lijst met 9 onderwerpen op het gebied van pedagogische kwaliteit. Deze lijst is samengesteld op basis van de input van de ontwikkelteams van 2020. 

Lees meer...

BEKIJK ALLE BERICHTEN

Evenement

Evenement icon

 Nieuwe ontwikkelteams 2021


De ontwikkelteam ‘samenwerking met ouders’ ‘risicovol spel’ en ‘pedagogische kwaliteit in een verticale groep’ beginnen in april 2021.  

Blogs

007 | Perspectief op het kind

Perspectief op het kind

15 December 2020

December 2020

Simone den Hollander: Beleidsadviseur GO! Kinderopvang

Tijdens het ontwikkelteam autonomie kwam het inzicht naar voren dat je vanuit verschillende perspectieven naar een kind kan kijken: als een kwetsbaar ind

Lees meer
006|Even stilstaan

Even stilstaan

31 Augustus 2020

Augustus 2020

Linda Gul: pedagogisch en didactisch adviseur, Kinderopvang Mundo

Rennen, handelen, bijstellen, doorgaan en weer verder naar het volgende. Zo ervaar ik de kinderopvang toch wel vaak. Een heel dynamisch werkve

Lees meer

BEKIJK ALLE BLOGS

De Boekentip

Boektip icoontje

Tineke Dijkstra

Kinderopvang Friesland

Handleiding video interactiebegeleiding in de kinderopvang

006 |  Handleiding video interactiebegeleiding in de kinderopvang

Dit boek moet je lezen, want...

Lees meer

BEKIJK ALLE BOEKENTIPS

De pijlers van het Expertisecentrum

Het Expertisecentrum voert drie met elkaar samenhangende taken uit.

1

KENNISBASIS

Verzamelen, vastleggen en toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis over kinderopvang.

2

ONTWIKKELTEAMS

Wetenschappelijke kennis vertalen naar toepassing in de praktijk.

3

KENNISKRINGEN

De theoretische en praktische kennis verbreden en verdiepen door – samen met professionals uit de praktijk – te reflecteren op de toepassing in de praktijk en de bevindingen als onderzoeksvragen terug te koppelen aan de wetenschap.

Yvette Vervoort, directeur Expertisecentrum Kinderopvang

Expertisecentrum als broedplaats

"Bij het Expertisecentrum Kinderopvang gebeurt iets spannends, iets moois! Ik zie het als een broedplaats waar wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten. Samen ontwikkelen zij daar de kennisbasis voor de pedagogisch professionals in de kinderopvang"

Yvette Vervoort — directeur Expertisecentrum Kinderopvang

 

Totstandkoming

Na een jaar van denken, praten, schrijven,overleggen en onderhandelen is het Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang vanaf 1 januari 2020 van start. Op de drempel van 2020 kreeg het Expertisecentrum groen licht in de vorm van de toekenning van een subsidie door het ministerie van SZW. Samen met de bijdragen van Bureau Kwaliteit Kinderopvang en organisaties uit de sector maakt deze subsidie de inrichting van hetExpertisecentrum mogelijk. De komende maanden wordt de organisatorische en digitale infrastructuur vormgegeven.

LEES MEER

totstandkoming expertisecentrum kinderopvang

Op de hoogte blijven?

Wil je direct op de hoogte blijven van de ontwikkeling van het Expertisecentrum?
Registreer je gratis of volg ons op deze website.

Registreer je gratis