Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

De ontwikkeling en realisatie van het Pedagogisch Kader is mogelijk gemaakt door Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK). BKK is gesubsidieerd door het ministerie van SZW van 2008 tot en met 2019.

 

 

boek pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang

pdfPedagogisch curriculum
Dit curriculum is een aanvulling op de pedagogische kaders en de pedagogische doelen die in de Wet kinderopvang zijn genoemd. Het is tot stand gekomen door raadplegingen met de sector en gepubliceerd door Stichting BKK in 2017.