Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Netwerk Belanghebbenden

Het Expertisecentrum Kinderopvang stelt zich ten doel bij te dragen aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Zij doet dat vanuit een onafhankelijke positie. De inzichten en kennis die het Expertisecentrum verzamelt zijn toegankelijk voor iedereen. En uiteraard ook voor deelnemers aan het Netwerk Belanghebbenden.

De functie van het Netwerk Belanghebbenden is tweeledig. Op de eerste plaats kan het Netwerk, vanuit de positie die zij inneemt in de sector kinderopvang, suggesties doen voor onderwerpen die het Expertisecentrum aanpakt. Op de tweede plaats fungeert het Netwerk als communicatiekanaal: de betrokken organisaties worden geĂŻnformeerd door het Expertisecentrum over de bevindingen en resultaten.

Het bevorderen van de (pedagogische) kwaliteit van de kinderopvang is een doelstelling van alle in het Netwerk Belanghebbenden deelnemende organisaties. Het Expertisecentrum claimt geen alleenrecht op dit terrein; de focus op pedagogische kwaliteit en de resultaten die dit oplevert kunnen betekenis hebben voor de realisatie van de brede doelstelling van de betrokken organisaties.

Het Expertisecentrum zal niet actief zijn op het vlak van belangenbehartiging en politieke lobby.