Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Pedagogische
Kennisbasis

Het Expertisecentrum Kinderopvang ontwikkelt en onderhoudt de kennisbasis voor pedagogisch professionals. Doel is om hier kennis te verzamelen waarmee pedagogisch professionals  zich verder kunnen professionaliseren. Maar ook om handvatten te bieden: manieren om gebaseerd op wetenschappelijke inzichten een goede praktijk vorm te geven. Samen met ontwikkelteams, bestaande uit onderzoekers en professionals uit de praktijk, werkt het Expertisecentrum aan de opbouw van de kennisbasis. De verbreding en verdieping van de kennis vindt plaats in een of meerdere kenniskringen die voortborduren op de inzichten die een ontwikkelteam heeft opgeleverd.

Onderwerpen

Werkwijze

De invulling van de kennisbasis is een continu groeiend proces, dat plaatsvindt aan de hand van onderwerpen op het gebied van de pedagogiek van de kinderopvang die door de sector zelf worden gekozen. Voor 2020 zijn dat: ruimte geven voor autonomie, talenten van kinderen ontdekken en ontwikkelen, begeleiden van onderlinge interacties en BSO. Voor 2021 is dat; samenwerking met ouders, risicovol spel en pedagogische kwaliteit in een verticale groep. Per onderwerp brengt een ontwikkelteam relevante wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden in kaart. Het doel is om wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de praktijk. Is er in de wetenschappelijke literatuur geen consensus over een onderwerp, dan komt het ontwikkelteam, alles overziend, tot een synthese en indien mogelijk tot overeenstemming. De vertaling van wetenschap naar praktijk kan ook in omgekeerde richting plaatsvinden: als in de praktijk blijkt dat er voor een onderwerp onvoldoende wetenschappelijke inzichten zijn, kan dit een aanzet zijn tot aanvullend/nieuw onderzoek.

Opbouw kennisbasis

De kennisbasis heeft een systematische indeling en bestaat uit een ‘voorkant’ en een ‘achterkant’, oftewel de bibliotheek. De bibliotheek vormt de basis waarop de voorkant is gebaseerd. Zo vind je  in de bibliotheek per onderwerp diverse wetenschappelijke publicaties en praktijkvoorbeelden. Samen zijn die publicaties en praktijkvoorbeelden in de ontwikkelteams verwerkt tot een synthese die de voorkant van een onderwerp vormt; de feitelijke kennisbasis. Daarin staan alles overziende conclusies en ook handvatten om de pedagogische praktijk te verbeteren. Met deze informatie kunnen pedagogisch professionals niet alleen hun kennis verbreden en verdiepen, maar ook reflecteren op hun eigen praktijk. Zo geeft de kennisbasis hen handvatten om hun eigen pedagogische praktijk te verbeteren en hun inzicht te verdiepen.

Op deze manier zorgt de kennisbasis van het Expertisecentrum Kinderopvang voor een gemeenschappelijke kennisbasis, waar praktijk en wetenschap gezamenlijk op kunnen voortbouwen.

Ook bijdragen aan de kennisbasis

Heb jij een aansprekend voorbeeld of wil je een onderwerp aandragen waar het Expertisecentrum volgens jou mee aan de slag zou moeten? Wij ontvangen graag jouw bijdrage aan de Kennisbasis.

Ook bijdragen?

Expertisecentrum Kinderopvang werkt samen met de sector in het belang van het zich ontwikkelende kind.

Dus doe mee en investeer mee!

Voor de brede ontwikkeling
van kind én branche

JA, ik doe mee! meer info over het investeren

investeren in kinderopvang