Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

WETENSCHAPPELIJKE BRON
Onderwerp: Pedagogische kwaliteit | Publicatiedatum: 2022

Kern

De huidige studie probeert specifieke, waarneembare gedragingen van pedagogisch professionals te identificeren die groei in zelfregulatievaardigheden bij 4-jarigen bevorderen of belemmeren. Er is specifiek gekeken naar de begeleiding van interacties tussen kinderen, hoe vaak gedrag wordt afgekeurd en hoe vaak teruggevallen wordt op bestraffende gedragsmanagementstrategieën. Rekening houdend met de globale kwaliteit op de groep, toonden kinderen een kleinere groei in zelfregulatie als hun pedagogisch professionals vaak terugvielen op afkeurende en bestraffende gedragsmanagementstrategieën. De aanvankelijke zelfregulatievaardigheden van kinderen speelden hierin nauwelijks een rol. De resultaten van dit onderzoek wijzen op de noodzaak van kwaliteitsverbetering met een expliciete focus op het verminderen van negatief gedrag van pedagogisch professionals.

Inleiding 

De huidige studie probeert specifieke, waarneembare gedragingen van pedagogisch professionals te identificeren die de groei in zelfregulatievaardigheden bij 4-jarigen beĂŻnvloeden, na controle voor de globale kwaliteitsbeoordeling van de groep. Er is specifiek gekeken naar de begeleiding door pedagogisch professionals van interacties tussen kinderen, hoe vaak gedrag wordt afgekeurd, en hoe vaak teruggevallen wordt op bestraffende gedragsmanagementstrategieĂ«n. GedragsmanagementstrategieĂ«n van pedagogisch professionals vormen een belangrijke component van de groepskwaliteit en daarom horen zowel ondersteunende als bestraffende reacties op gedrag van kinderen aandacht te krijgen. Op basis van de literatuur werd verwacht dat afkeurende en bestraffende reacties een negatief effect op de zelfregulatieontwikkeling zouden hebben, terwijl het begeleiden van onderlinge interacties gericht op probleemoplossing tussen leeftijdsgenoten een positief effect zou hebben. 
 
Vanuit de theorie van ‘verschillende vatbaarheid’ (‘differential susceptibility') wordt gesuggereerd dat sommige kinderen meer (ten goede of ten kwade) beĂŻnvloed worden door hun omgeving dan anderen. Kinderen met slechte zelfregulatie bij de start zijn wellicht meer dan kinderen met een goede zelfregulatie gebaat bij een pedagogisch professional die hen ondersteunt bij positieve contacten met leeftijdsgenoten. Daarom is ook onderzocht of de zelfregulatie van kinderen bij de onderzoeksstart de samenhang tussen het gedrag van professionals en de zelfregulatieontwikkeling van kinderen beĂŻnvloedt. 

Methode 

Ruim 1200 4-jarigen werden gevolgd tijdens hun pre-k (in Nederland 1e kleuter)jaar. De zelfregulatie van de kinderen werd in de herfst en in het voorjaar vastgesteld aan de hand van gevalideerde taken afgenomen door een onderzoeker in een rustige ruimte en beoordeling door de onderzoeker tijdens de taken, en door de pedagogisch professional in de groep. Dit resulteerde in twee componenten van zelfregulatie: gedragsregulatie en aandachtsregulatie. Drie categorieĂ«n van gedrag van de pedagogisch professional werden door middel van observaties vastgelegd: 1) het aantal afkeurende uitingen of handelingen of zeer directieve (overcontrolerende) uitingen (‘Ga zitten!’); 2) Bestraffende strategieĂ«n waren gedragingen als schreeuwen tegen een kind, een kind dat fysieke of emotionele hulp nodig heeft negeren, fysiek disciplineren of sarcastische opmerkingen maken; 3) ondersteunend begeleiden van onderlinge interactie. De globale groepskwaliteit werd vastgesteld met de Classroom Assessment Scoring System, een gevalideerd observatie-instrument. 

Resultaten 

Ook na controle voor de globale kwaliteit op de groep, toonden kinderen een kleinere groei in zelfregulatie als hun pedagogisch professionals vaak terugvielen op afkeurende en bestraffende gedragsmanagementstrategieĂ«n. Dit laat zien dat het belangrijk is zowel aandacht te hebben voor ondersteunende als negatieve gedragingen van pedagogisch professionals. Ook in groepen met een positieve sfeer werd negatief gedrag van professionals waargenomen. Bij 49% van de pedagogisch professionals werden bestraffende gedragingen geobserveerd. Anders dan verwacht bleek de vaardigheid en ondersteuning in het begeleiden van onderlinge interactie geen voorspellende waarde te hebben voor de zelfregulatie-ontwikkeling. Een slechte zelfregulatie bij de onderzoeksstart beĂŻnvloedde zeer beperkt de samenhang tussen de groei in zelfregulatie en gedrag van de professional. 
 
Deze studie toont dat het haalbaar is om praktische, waarneembare, en specifieke gedragingen van pedagogisch professionals te identificeren die van invloed zijn op de vroege ontwikkeling. Tevens wijzen de resultaten van dit onderzoek wijzen op de noodzaak van kwaliteitsverbetering met een expliciete focus op het verminderen van negatief gedrag van pedagogisch professionals. 
 

 

Bron
Originele titel: First do no harm: How teachers support or undermine children’s self-regulation.
Auteur: Deborah A. Phillips, Jane Hutchison, Anne Martin, Sherri Castle, Anna D. Johnson, en The Tulsa SEED Study Team
Publicatiedatum bron: 2022
Zoeken via kernwoorden

Children's use of retreats in family child care homes
Nancy Weinberger | 2006

Exploring childcare spaces. Young children’s exploration of the indoor play space in center-based childcare.
Ine van Liempd | 2018

Effects of toys on the play quality of preschool children: Influence of gender, ethnicity, and socioeconomic Status
Jeffrey Trawick-Smith, Jennifer Wolff, Marley Koschel en Jamie Vallarelli | 2015

The physical indoor environment in ECEC settings: children’s well-being and physical activity
Ole Johan Sando | 2019

Group size and storybook reading: Two-year-old children's verbal and nonverbal participation with books
Laurelle Phillips en Sandra Twardosz | 2003

The effects of visual boundaries in two-year -olds' playrooms
Alain Legendre en Anne-Marie Fontaine | 1991

The relation between the ratio of children per activity area and off-task behavior and type of play in day care centers
Elyse Kantrowitz en Gary Evans | 2004

Play equipment, physical activity opportunities, and children's activity levels at childcare.
Jessica Gubbels, Dave van Kann en Maria Jansen | 2012

Children’s rights and citizenship: A perspective for inclusive and democratic education and care for young children
Christel Eijkholt | 2022

Effecten van kinderopvang op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
Paul Leseman en Thomas van Huizen | 2022

Professionele ontwikkeling in een context van diversiteit
Jan Peeters en Michel Vandenbroeck | 2015

Kwaliteit van de babyopvang in Nederland: Gecombineerde metingen 2017-2019
Pauline Slot, IJsbrand Jepma, Paulien Muller, Bodine Romijn, Celeste Bekkering en Paul Leseman | 2020

Child Care Quality in The Netherlands Over the Years: A Closer Look
Katrien O. W. Helmerhorst, J. Marianne A. Riksen-Walraven, Mirjam J. J. M. Gevers Deynoot-Schaub, Louis W. C. Tavecchio en Ruben G. Fukkink | 2015

The impact of childcare-group situational age composition on caregiver-child interactions
Tatiana Diebold & Sonja Perren | 2020

Effects of the Caregiver Interaction Profile Training on Caregiver–Child Interactions in Dutch Child Care Centers: A Randomized Controlled Trial
Katrien O. W. Helmerhorst, J. Marianne A. Riksen-Walraven, Ruben G. Fukkink, Louis W. C. Tavecchio, Mirjam J. J. M. Gevers Deynoot-Schaub | 2017

Chillen, skaten, gamen. Opvattingen over kwalitatief goede buitenschoolse opvang in Nederland.
Marianne Boogaard, Ruben Fukkink en Charles Felix | 2008

Schoolkinderen en hun opvang. Wat leren ze ons over kwaliteit?
Brecht Peleman, Caroline Boudry, Lieve Bradt, Tineke Van de Walle en Michel Vandenbroeck | 2014

Pedagogical quality of after-school care: Relaxation and/or enrichment?
Ruben Fukkink en Marianne Boogaard | 2020

Measuring interaction skills of caregivers in child care centers: Development and validation of the Caregiver Interaction Profile Scales
Katrien Helmerhorst, Marianne Riksen-Walraven, Harriet Vermeer, Ruben Fukkink en Louis Tavecchio | 2014

“Kijk eens wat ik kan!” Sociale praktijken in de interactie tussen kinderen van 4 tot 8 jaar in de buitenschoolse opvang
Nynke van der Schaaf | 2016

How to Play without Toys? A Playwork Experimentation in Paris
Baptiste Besse-Patin | 2018

Pedagogical quality of after-school care: Relaxation and/or enrichment?
Ruben Fukkink en Marianne Boogaard | 2020

Autonomy, Fairness and Active Relationships: Children’s Experiences of Well-being in Childcare
Emma Cooke, Michelle Brady, Cheryll Alipio en Kay Cook | 2019

Pedagogical tact. Knowing what to do when you don’t know what to do
Max van Manen | 2014/2015

A professionalisation programme towards children’s risk-taking in play in childcare contexts: moral friction on developing attitudes and collegial expectations
Martin van Rooijen en Gaby Jacobs | 2019

Tijd voor pedagogiek: Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming
Gert Biesta | 2015

The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior
Edward L. Deci en Richard M. Ryan | 2000

Executive functioning and school adjustment: The mediational role of pre-kindergarten learning-related behaviors
Tyler R. Sasser, Karen L. Bierman en Brenda Heinrichs | 2015

Activity settings and daily routines in preschool classrooms: Diverse experiences in early learning settings for low-income children
Allison Sidle Fuligni, Carollee Howes, Yiching Huang, Sandra Soliday Hong en Sandraluz Lara-Cinisomo | 2012

Activity settings in toddler classrooms and quality of group and individual interactions
Carolina Guedes, Joana Cadima, Teresa Aguiar, Cecília Aguiar en Clara Barata | 2020

From External Regulation to Self-Regulation: Early Parenting Precursors of Young Children's Executive Functioning
Annie Bernier, Stephanie M. Carlson en Natasha Whipple | 2011

De 1e 1000 dagen: het versterken van de vroege ontwikkeling. Een literatuurverkenning ten behoeve van gemeenten
Symone Detmar en Marianne de Wolff | 2019

How to support toddlers’ autonomy: A qualitative study with child care educators
Marilena Côté-Lecaldare, Mireille Joussemet en Sarah Dufour | 2016

Proefschrift: Exploring childcare spaces. Young children’s exploration of the indoor play space in center-based childcare
Ine van Liempd | 2018

General comment No. 17 on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts
UN Committee on the Rights of the Child | 2013

Ontwikkelingen in de kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang op basis van de gecombineerde metingen 2017 -2019
Pauline Slot, IJsbrand Jepma, Paulien Muller, Bodine Romijn, Celeste Bekkering en Paul Leseman | 2019

Overview of European ECEC curricula and curriculum template
Kathy Sylva, Katharina Ereky-Stevens en Ana-Maria Aricescu | 2015

European Framework of Quality and Wellbeing Indicators
Thomas Moser, Paul Leseman, Edward Melhuish, Martine Broekhuizen en Pauline Slot | 2017

Welbevinden en betrokkenheid als toetsstenen voor kwaliteit in de kinderopvang. Implicaties voor het monitoren van kwaliteit
Ferre Laevers | 2016

Child care quality in the Netherlands: From quality assessment to intervention (proefschrift)
Katrien Helmerhorst | 2014

Early childhood education and care in the Netherlands. Quality, curriculum, and relations with child development
Pauline Slot | 2014

Kwaliteit van babyopvang. Een literatuurstudie
Harriet Vermeer & Marleen Groeneveld | 2017

Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang: Doelstellingen en kwaliteitscriteria
Marianne Riksen-Walraven | 2004

Tijd voor kwaliteit in de kinderopvang
Marianne Riksen-Walraven | 2000

Expertisecentrum Kinderopvang werkt samen met de sector in het belang van het zich ontwikkelende kind.

Dus doe mee en investeer mee!

Voor de brede ontwikkeling
van kind Ă©n branche

JA, ik doe mee! meer info over het investeren

investeren in kinderopvang