Wetenschappelijke bronnen

De kennisbasis is gebaseerd op wetenschappelijke bronnen en praktijkervaringen. Hieronder vind je een overzicht van de gebruikte wetenschappelijke bronnen. Iedere bron is voorzien van een kern en een uitwerking. De kern geeft een kort beeld van de belangrijkste inzichten uit de bron, daarna volgt een uitwerking die nog meer inzicht geeft. In veel gevallen is ook de oorspronkelijke bron te downloaden.

logo beeldmerkDe bibliotheek is volop in ontwikkeling.
De ontwikkelteams vullen de bronnen steeds verder

Zoeken via kernwoorden

Chillen, skaten, gamen. Opvattingen over kwalitatief goede buitenschoolse opvang in Nederland.
Marianne Boogaard, Ruben Fukkink en Charles Felix | 2008

Samenwerking in beeld 2. Basisscholen, kinderopvang en kindcentra: de stand van het land.
Michiel van der Grinten, Marleen Kieft, Debbie Kooij, Marjolein Bomhof en Esther van den Berg | 2019

Schoolkinderen en hun opvang. Wat leren ze ons over kwaliteit?
Brecht Peleman, Caroline Boudry, Lieve Bradt, Tineke Van de Walle en Michel Vandenbroeck | 2014

Pedagogical quality of after-school care: Relaxation and/or enrichment?
Ruben Fukkink en Marianne Boogaard | 2020

Grip op pedagogische kwaliteit
Annette Wiesman | 2018

Caregiver involvement in infant peer interactions: Scaffolding in a social context
Shannon Williams, Ann Mastergeorge en Lenna Ontai | 2010

Using a group‐centered approach to observe interactions in early childhood education
Saskia van Schaik, Paul Leseman en Mariëtte de Haan | 2018

Two-to-three-year-old children's interactions with peers in child-care centres: Effects of spatial distance to caregivers
Alain Legendre en Dominique Munchenbach | 2011

Measuring interaction skills of caregivers in child care centers: Development and validation of the Caregiver Interaction Profile Scales
Katrien Helmerhorst, Marianne Riksen-Walraven, Harriet Vermeer, Ruben Fukkink en Louis Tavecchio | 2014

Training early childhood educators to promote peer interactions: Effects on children's aggressive and prosocial behaviors
Lisa-Christine Girard, Luigi Girolametto, Elaine Weitzman en Janice Greenberg | 2011

“Kijk eens wat ik kan!” Sociale praktijken in de interactie tussen kinderen van 4 tot 8 jaar in de buitenschoolse opvang
Nynke van der Schaaf | 2016

Explicit reasoning, creativity and co-construction in primary school children’s collaborative activities
Sylvia Rojas-Drummond, Nancy Mazon, Manuel Fernandez en Rupert Wegerif | 2006

Probleembesprekingen met samenwerkende kleuters
Frans Hiddink | 2019

Use and development of speech acts in different contexts in preschool classrooms
Marjolein Deunk | 2009

Examining the role of teacher presence and scaffolding in preschoolers’ peer interactions
Ibrahim H. Acar, Soo-Young Hong en Chaorong Wu | 2017

How to Play without Toys? A Playwork Experimentation in Paris
Baptiste Besse-Patin | 2018

Pedagogical quality of after-school care: Relaxation and/or enrichment?
Ruben Fukkink en Marianne Boogaard | 2020

Autonomy, Fairness and Active Relationships: Children’s Experiences of Well-being in Childcare
Emma Cooke, Michelle Brady, Cheryll Alipio en Kay Cook | 2019

Pedagogical tact. Knowing what to do when you don’t know what to do
Max van Manen | 2014/2015

A professionalisation programme towards children’s risk-taking in play in childcare contexts: moral friction on developing attitudes and collegial expectations
Martin van Rooijen en Gaby Jacobs | 2019

Tijd voor pedagogiek: Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming
Gert Biesta | 2015

The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior
Edward L. Deci en Richard M. Ryan | 2000

Executive functioning and school adjustment: The mediational role of pre-kindergarten learning-related behaviors
Tyler R. Sasser, Karen L. Bierman en Brenda Heinrichs | 2015

Activity settings and daily routines in preschool classrooms: Diverse experiences in early learning settings for low-income children
Allison Sidle Fuligni, Carollee Howes, Yiching Huang, Sandra Soliday Hong en Sandraluz Lara-Cinisomo | 2012

Mealtimes in Head Start pre-k classrooms: examining language-promoting opportunities in a hybrid space
Erica M. Barnes, Jill F. Grifenhagen en David K. Dickinson | 2019

Activity settings in toddler classrooms and quality of group and individual interactions
Carolina Guedes, Joana Cadima, Teresa Aguiar, Cecília Aguiar en Clara Barata | 2020

Use your words: The role of language in the development of toddlers’ self-regulation
Claire Vallotton en Catherine Ayoub | 2011

Working with toddlers in child care: Practitioners’ beliefs about their role
Donna Berthelsen en Joanne Brownlee | 2006

From External Regulation to Self-Regulation: Early Parenting Precursors of Young Children's Executive Functioning
Annie Bernier, Stephanie M. Carlson en Natasha Whipple | 2011

Developmental changes in infants’ and mothers’ pathways to achieving joint attention episodes
Margaret Loy, Elise Frank Masur en Janet Olson | 2018

Daniel Stern: Microanalysis and the Empirical Infant Research Foundations
Beatrice Beebe | 2017

De 1e 1000 dagen: het versterken van de vroege ontwikkeling. Een literatuurverkenning ten behoeve van gemeenten
Symone Detmar en Marianne de Wolff | 2019

Nonsense, common sense, and science of expert performance: Talent and individual differences
Phillip L. Ackerman | 2014

How to support toddlers’ autonomy: A qualitative study with child care educators
Marilena Côté-Lecaldare, Mireille Joussemet en Sarah Dufour | 2016

Proefschrift: Exploring childcare spaces. Young children’s exploration of the indoor play space in center-based childcare
Ine van Liempd | 2018

General comment No. 17 on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts
UN Committee on the Rights of the Child | 2013

Ontwikkelingen in de kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang op basis van de gecombineerde metingen 2017 -2019
Pauline Slot, IJsbrand Jepma, Paulien Muller, Bodine Romijn, Celeste Bekkering en Paul Leseman | 2019

Overview of European ECEC curricula and curriculum template
Kathy Sylva, Katharina Ereky-Stevens en Ana-Maria Aricescu | 2015

European Framework of Quality and Wellbeing Indicators
Thomas Moser, Paul Leseman, Edward Melhuish, Martine Broekhuizen en Pauline Slot | 2017

Welbevinden en betrokkenheid als toetsstenen voor kwaliteit in de kinderopvang. Implicaties voor het monitoren van kwaliteit
Ferre Laevers | 2016

Child care quality in the Netherlands: From quality assessment to intervention (proefschrift)
Katrien Helmerhorst | 2014

Early childhood education and care in the Netherlands. Quality, curriculum, and relations with child development
Pauline Slot | 2014

Kwaliteit van babyopvang. Een literatuurstudie
Harriet Vermeer & Marleen Groeneveld | 2017

Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang: Doelstellingen en kwaliteitscriteria
Marianne Riksen-Walraven | 2004

Tijd voor kwaliteit in de kinderopvang
Marianne Riksen-Walraven | 2000

Expertisecentrum Kinderopvang werkt samen met de sector in het belang van het zich ontwikkelende kind.

Dus doe mee en investeer mee!

Voor de brede ontwikkeling
van kind Ă©n branche

JA, ik doe mee! meer info over het investeren

investeren in kinderopvang