Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Investeer mee in de pedagogische
kwaliteit van kinderopvang!

Voor de brede ontwikkeling van kind én branche

Jonge kinderen leren veel en snel. Individuele pedagogisch medewerkers in de kinderopvang zijn dan ook van grote invloed op hun brede ontwikkeling. Van de pedagogisch professionals wordt steeds meer expertise gevraagd.

EXPERTISE

Het Expertisecentrum Kinderopvang levert die expertise door het ontwikkelen en toegankelijk maken van de pedagogische kennisbasis, praktijkervaring en tools, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen.

VOOR DE HELE SECTOR

Het Expertisecentrum is vrij van commerciële belangen en stelt alle kennis en praktijkervaringen voor iedereen beschikbaar. Daarmee werkt het Expertisecentrum mét en voor de branche aan optimalisering van de pedagogische kwaliteit van kinderopvang.

MET INVESTERINGEN VANUIT DE BRANCHE

Een gezamenlijke financiering van het Expertisecentrum door de sector ligt voor de hand. Investeer dus mee in de brede ontwikkeling van kind en branche! De hoogte van de investering per organisatie is afhankelijk van de omzet en varieert van € 200 tot € 5000 per jaar. Het Expertisecentrum Kinderopvang streeft naar aansluiting van alle organisaties in Nederland.

 

Professionalisering is geen luxe, maar een must

“Professionalisering van de kinderopvang is goed voor professionals, de pedagogische kwaliteit van kindcentra en de ontwikkeling van kinderen, zo laat wetenschappelijk onderzoek zien. Professionalisering is geen luxe, maar een must. Ik kan het aanbod van het Expertisecentrum Kinderopvang van harte aanbevelen."

Ruben Fukkink - bijzonder hoogleraar Kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam & lector Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam

Dus doe mee!

Voor de brede ontwikkeling
van kind én branche

JA, ik doe mee!

doe mee en investeer in pedagogische kwaliteit

Investeren in duurzame ontwikkeling
van pedagogische kwaliteit

Duurzame pedagogische kwaliteit wordt alleen bereikt als een organisatie daar structureel aan werkt. Door te meten, kennis te implementeren en weer te meten. Het is onnodig om daarbij steeds opnieuw het wiel uit te vinden. En dat hoeft ook niet. Het Expertisecentrum Kinderopvang zet zich continu in voor de vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar de pedagogische beroepspraktijk.

Door het realiseren en beschikbaar maken van een duurzame en actuele, wetenschappelijke kennisbasis stelt het Expertisecentrum kinderopvangorganisaties in staat de pedagogische meerwaarde van kinderopvang meer expliciet te maken.

Het Expertisecentrum draagt bij aan twee belangrijke wensen vanuit de sector:

1

De emancipatie van de sector:
het versterken van de positie van de sector kinderopvang in de maatschappij.

2

Praktisch en ondersteunend aan bovenstaande ambitie:
het realiseren van een duurzame en actuele kennisbasis gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.

 

 

Mee-investeren: wat betekent dat
voor mijn organisatie?

Omdat de beroepspraktijk van kinderopvang continu in beweging is, vraagt het brengen van onderbouwde wetenschappelijke kennis naar de praktijk om een duurzame, gezamenlijke aanpak. Daarom streeft het Expertisecentrum Kinderopvang naar aansluiting van alle organisaties in Nederland.

pedagogische kwaliteit kinderopvang kaart nederland

Wat levert mijn investering concreet op?

Als organisatie werk je aan kwaliteitsontwikkeling van de dienstverlening gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, heb je meer te bieden aan de pedagogisch professionals en werk je aan onderscheidend vermogen en daarmee aan groei.

Voor de pedagogisch coaches betekent het toegang tot de kennisbasis, inspiratie door praktijkvoorbeelden, meerwaarde in hun werk, meer betekenis in de brede ontwikkeling van kinderen en dichterbij hun eigen motivatie om in de kinderopvang te werken.

Voor ouders zijn de ontwikkelkansen die kinderopvang hun kinderen biedt duidelijker, is de waarde van kinderopvang meer expliciet en ervaren zij de kinderopvang als meer waardevol.

Alleen pedagogisch coaches, pedagogisch medewerkers en pedagogen van de investeerders hebben met een inlog en wachtwoord toegang tot de tools op de website. De praktische handvatten die zij kunnen gebruiken in hun eigen praktijk. En zij krijgen 30% korting als zij zich inschrijven voor activiteiten van het Expertisecentrum: webinars, kenniskringen, pedagogisch practicum en de coach-club.

Alleen pedagogisch coaches, pedagogisch medewerkers en pedagogen van de investeerders kunnen uitgenodigd worden voor deelname aan een ontwikkelteam.

Investeerders ontvangen een vignet dat zij op hun eigen website kunnen plaatsen om daarmee te laten zien dat zij investeren in de ontwikkeling van pedagogische kwaliteit. Hun logo wordt gepresenteerd op de website van het Expertisecentrum als een van de investeerders.

Investeerders ontvangen elk jaar het Jaaroverzicht met de meest opvallende wetenschappelijke inzichten.

Samen waarde creëren

Waarde creëren is niets iets van de korte termijn. Om de kwaliteit van kinderopvang in Nederland structureel en duurzaam te kunnen blijven verbeteren, vraagt het Expertisecentrum Kinderopvang een duurzame investering aan kinderopvang organisaties. Deze investering maakt het mogelijk continu nieuwe kennis te ontwikkelen.

 

Investering

Bij het bepalen van de hoogte van deze investering is rekening gehouden met de grootte van de afzonderlijke organisaties.

Investering

Omzet

€ 200

Omzet tot € 1 miljoen

€ 300

€ 1 miljoen tot € 2 miljoen

€ 800

€ 2 miljoen tot € 5 miljoen

€ 2.000

€ 5 miljoen tot € 10 miljoen

€ 3.000

€ 10 miljoen tot € 25 miljoen

€ 5.000

€ 25 miljoen en meer

Investeringsbedrag per jaar gekoppeld aan de omzet. Bedragen zijn inclusief btw.

Expertisecentrum Kinderopvang werkt samen met de sector in het belang van het zich ontwikkelende kind.

Dus doe mee en investeer mee!

Voor de brede ontwikkeling
van kind én branche

JA, ik doe mee!

investeren in kinderopvang

Wilt u meer informatie?

Lees meer over het Expertisecentrum en bekijk onze werkwijze in deze animatie.
Of stuur een mail en wij nemen contact met u op.