Overzicht betrokkenen

Op deze pagina staan de organisaties die vanuit hun perspectief en op hun eigen wijze bijdragen aan de kwaliteit van kinderopvang. Het Expertisecentrum kinderopvang en de hier genoemde organisaties hebben structureel overleg om elkaar te informeren over hun activiteiten.

Kenniscentrum Sport en Bewegen

Kenniscentrum Sport en Bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen beantwoordt vragen, geeft advies, deelt inspirerende voorbeelden en ontwikkelt concrete kennisproducten. Kinderopvang informeren we over onderwerpen als motorische ontwikkeling, erkende interventies en beleid om bewegen te stimuleren.

LKK

LKK

Het consortium LKK, bestaande uit de Universiteit Utrecht en Sardes, monitort de kwaliteit in de kinderopvang in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is het innovatie- en kenniscentrum voor de jeugdgezondheid. De lokale/regionale jeugdgezondheid werkt graag met professionals binnen de kinderopvang en met ouders samen rond hygiëne, (sociaal-emotionele) ontwikkeling, eten, bewegen, slapen, spelen en het herkennen van angst, eenzaamheid en negatieve gevoelens bij kinderen.

Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

NJi is het kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt.

Stichting Groen Cement

Stichting Groen Cement

Stichting Groen Cement helpt de kinderopvang"vergroenen". Wij willen bijdragen aan het grootbrengen van een generatie kinderen die de kans krijgt liefde voor de natuur te ontwikkelen. Dat doen we door inspiratie, het kwaliteitsmerk, colleges en metselaarsdagen. Elk kind elke dag naar buiten!

Sardes

Sardes

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau dat kinderopvangorganisaties ondersteunt bij o.a. verandertrajecten, het ontwikkelen van strategisch beleid en het versterken van de lerende organisatiecultuur.

Waarborgfonds kinderopvang

Waarborgfonds kinderopvang

Waarborgfonds Kinderopvang bestaat al sinds 1998 als verstrekker van borgstellingen aan banken die kinderopvangorganisaties financieren. Om verantwoord investeren te stimuleren, ontwikkelde het in de loop der jaren daarnaast een kennisfunctie op het gebied van bedrijfsvoering en gebouwen.

Bekijk hier het netwerk van belanghebbenden

Belanghebbenden