Publicaties

Eigen publicaties en andere relevante publicaties.

We kijken met trots terug op een jaar waarin veel is gerealiseerd in de ontwikkeling en het delen van de pedagogische kennisbasis.

Stichting Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang Jaarverslag 2023

Het jaaroverzicht staat vol met de belangrijkste wetenschappelijke inzichten en meest inspirerende praktijkvoorbeelden van 2023. 

Stichting Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang Jaaroverzicht 2023

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek naar de verruimde inzetbaarheid van beroepskrachten in opleiding. 

Expertisecentrum Kinderopvang Onderzoek "meer en vaker beroepskrachten in opleiding op de groep".pdf

Kinderopvang blijkt op de ontwikkeling van kinderen vanaf 2 à 3 jaar positieve effecten te hebben, vooral voor kansarme kinderen.

Effecten van kinderopvang op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van 0- tot 4-jaar. Leseman, P. & van Huizen, T., 2022

Het landelijk beeld van pedagogische kwaliteit 2023 gebaseerd op observaties in 1684 groepen in de periode juli 2022 t/m juni 2023 met 1840 groepsobservaties 

PiB_in_beeld_2022_-2023pdf.pdf

2022 was een spannend jaar! De bekostiging van het Expertisecentrum is dit jaar volledig afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van de sector. Het kennisspel is een nieuwe activiteit om kennis te delen met de professionals. 

ECK_jaarverslag_2022.pdf

Afgelopen jaar is de kennisbasis uitgebreid met drie nieuwe onderwerpen: diversiteit en inclusie, positieve gedragsondersteuning en groepsdynamica. Ook zijn alle nieuwe wetenschappelijke bronnen, praktijkvoorbeelden en tools beschikbaar gemaakt in de digitale bibliotheek. 

ECK_jaaroverzicht_2022.pdf

In Nederland bieden enkele kinderopvangorganisaties 'plusopvang' aan, waarbij extra zorg wordt geboden aan kinderen met speciale behoeften. Dit onderzoek beschrijft het aantal locaties met plusopvang, de elementen ervan en de verschillen met reguliere opvang.

2022_plusopvang-in-nederland.pdf

Dit waardenkader omschrijft en verdiept de waarden die voor de kinderopvang (moeten gaan) gelden.

Waardenkader_Kinderopvang_def.pdf

De monitor PiB is inmiddels een veelgebruikt instrument in de Nederlandse kinderopvang. Erik Jan de Wilde heeft namens het Expertisecentrum Kinderopvang de resultaten van januari tot en met juni 2022 geanalyseerd.

PiB_landelijkbeeld2022_2.pdf

Twee studenten Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht deden van november 2022 tot februari 2023 onderzoek naar hoe pedagogisch coaches werken en vergeleken dit, via een vragenlijst onder 100 coaches, met effectieve elementen uit de literatuur.


Factsheet_onderzoek.pdf

 

In 2021 is de kennisbasis uitgebreid met vier nieuwe onderwerpen: risicovol spel, verticale groep in de hele dagopvang, samenwerken met ouders en kansen voor de BSO. De ontwikkelde kennis is actief aangeboden door middel van webinars, pedagogisch practica, wiki en het Kennisspel,

Jaarverslag_2021.pdf

Onderzoek naar het effect van de maatregelen om lucht te geven in het kader van het personeelstekort en effecten van maatregelen tijdens de Corona pandemie. 

Onderzoek_toezicht_Corona.pdf

Opiniestuk in Trouw, mei 2022, waarin de waarde van kinderopvang in de ontwikkeling van kinderen expliciet is benoemd. 

Lees het artikel in Trouw hier.

Het Jaaroverzicht 2021 is het resultaat van de inspanningen van 4 ontwikkelteams: risicovol spel, verticale groep, samenwerken met ouders en kansen voor de BSO.

Jaaroverzicht_2021.pdf

 

Het Expertisecentrum heeft een startperiode van twee jaar, 2020 en 2021. Het eerste jaar is nodig om de structuur op te zetten en te starten met de ontwikkeling van de inhoud. 

Jaarverslag_2020.pdf

 

In het Jaaroverzicht 2020 de meest opmerkelijke wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden per onderwerp: ruimte geven voor de autonomie van het kind; begeleiden van onderlinge interacties en talentontwikkeling.

Jaaroverzicht 2020

 

Wat weten we over de opvang in Nederland? Hoe ziet het aanbod en gebruik van kinderopvang eruit? Hoe goed is de Nederlandse kinderopvang? En welke kosten zijn ermee gemoeid? 

pdfkinderopvang-in-beeld-berenschot.pdf