Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Hoe beoordelen PiB-gebruikers de pedagogische kwaliteit? 
Gegevens eerste helft 2022.

PiB_landelijkbeeld2022.pdf

 

In 2021 is de kennisbasis uitgebreid met vier nieuwe onderwerpen: risicovol spel, verticale groep in de hele dagopvang, samenwerken met ouders en kansen voor de BSO. De ontwikkelde kennis is actief aangeboden door middel van webinars, pedagogisch practica, wiki en het Kennisspel,

Jaarverslag_2021.pdf

Onderzoek naar het effect van de maatregelen om lucht te geven in het kader van het personeelstekort en effecten van maatregelen tijdens de Corona pandemie. 

Onderzoek_toezicht_Corona.pdf

Opiniestuk in Trouw, mei 2022, waarin de waarde van kinderopvang in de ontwikkeling van kinderen expliciet is benoemd. 

pdfArtikel Trouw

Het Jaaroverzicht 2021 is het resultaat van de inspanningen van 4 ontwikkelteams: risicovol spel, verticale groep, samenwerken met ouders en kansen voor de BSO.

Jaaroverzicht_2021.pdf

 

Het Expertisecentrum heeft een startperiode van twee jaar, 2020 en 2021. Grofweg is deze twee jaar verdeeld in vier perioden. Het eerste jaar is nodig om de structuur op te zetten en te starten met de ontwikkeling van de inhoud. 

Jaarverslag_2020.pdf

 

In het Jaaroverzicht 2020 de meest opmerkelijke wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden per onderwerp: ruimte geven voor de autonomie van het kind; begeleiden van onderlinge interacties en talentontwikkeling.

 

Wat weten we over de opvang in Nederland? Hoe ziet het aanbod en gebruik van kinderopvang eruit? Hoe goed is de Nederlandse kinderopvang? En welke kosten zijn ermee gemoeid? In het kennisdossier Kinderopvang in beeld presenteert Berenschot een overzicht van de geschiedenis en stand van zaken van de Nederlandse kinderopvang.

pdfkinderopvang-in-beeld-berenschot.pdf