Werkwijze

Het Expertisecentrum Kinderopvang brengt wetenschap en praktijk bij elkaar in ontwikkelteams om samen te werken aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. De ontwikkelteams gaan voor een specifiek onderwerp aan de slag met het verzamelen en analyseren van bestaande informatie, wetenschappelijk inzichten en praktijkervaringen.

De sector zelf draagt onderwerpen aan voor de ontwikkelteams.