Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Werkwijze

Het Expertisecentrum Kinderopvang brengt wetenschap en praktijk bij elkaar in ontwikkelteams om samen te werken aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. De ontwikkelteams gaan voor een specifiek onderwerp aan de slag met het verzamelen en analyseren van bestaande informatie, wetenschappelijk inzichten en praktijkervaringen.

De sector zelf draagt onderwerpen aan voor de ontwikkelteams.

Ontwikkel­teams
werken aan de kennisbasis

Wie zitten er in een ontwikkelteam?

De ontwikkelteams bestaan uit ongeveer 9 pedagogen of pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers die verbonden zijn aan een kinderopvangorganisatie, aangevuld met een of twee onderzoekers verbonden aan een Hogeschool, Universiteit of ander onderzoeksinstituut.

Wat zijn de opbrengsten van een ontwikkelteam?

De teams ontwikkelen de kennisbasis: wetenschappelijke kennis, praktijkvoorbeelden en waar mogelijk praktische handvatten. De kennisbasis is toegankelijk via de website van het Expertisecentrum.

Verbreding en verdieping van de ontwikkelde kennis vindt plaats in kenniskringen.

Infographic werkwijze

 

Kenniskringen
toetsen en verspreiden de kennisbasis

Ieder ontwikkelteam wordt opgevolgd door een of meerdere kenniskringen die in de praktijk als het ware een toets van de opbrengsten van de ontwikkelteams doen. De bevindingen van de kenniskringen kunnen leiden tot aanpassingen in de opbrengsten van het ontwikkelteam. Iedere kenniskring komt minimaal drie keer bij elkaar. Doordat er meerdere kenniskringen aan de slag gaan, ontstaat er een verspreiding van de kennisbasis in de praktijk.

Wie zitten er in een kenniskring?

De kenniskringen bestaan uit maximaal 16 deelnemers, pedagogisch coaches die verbonden zijn aan een kinderopvangorganisatie. Iedere kenniskring komt minimaal drie keer bij elkaar. In principe vinden de kenniskringen plaats in/om Utrecht. Bij voldoende belangstelling creëren we ‘hubs’ in het noorden, zuiden en oosten van Nederland.

Wat zijn de opbrengsten van een kenniskring?

Kenniskringen ‘leren van het geleerde’ in de ontwikkelteams. De werkwijze van de ontwikkelteams is erop gericht de deelnemers te informeren, stimuleren en inspireren zodat zij in hun eigen praktijk samen met de pedagogisch medewerkers kunnen werken aan een nog betere pedagogische kwaliteit.

werkwijze infographic

Continu proces van kennis ontwikkeling

Kwaliteit vanuit en voor de praktijk

Ontwikkelteams gaan aan de slag met onderwerpen die zijn aangedragen uit de praktijk. De kennisbasis, wetenschappelijke bronnen, praktijkvoorbeelden en handvatten zijn beschikbaar in de digitale bibliotheek. Elk jaar kunnen pedagogisch professionals deelnemen aan het congres de ‘kenniswerkplaats’. Hiermee is de informatie en inspiratie toegankelijk voor professionals in de kinderopvang.

Ook bijdragen aan het Expertisecentrum?

Heb jij een aansprekend voorbeeld of wil je een onderwerp aandragen waar het Expertisecentrum
volgens jou mee aan de slag zou moeten? Wij ontvangen graag jouw bijdrage aan de Kennisbasis.

 

Ook bijdragen