Belang kinderopvang

Bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen.

Kinderen opvoeden, maar vooral hen laten opgroeien en ontwikkelen, is allang niet meer alleen de taak van ouders/verzorgers en van scholen. Voor ruim 900.000 kinderen in Nederland geldt dat zij zich óók ontwikkelen bij de kinderopvang. Jonge kinderen leren veel en snel. En ze leren gráag. Ze zijn van nature nieuwsgierig, op zoek naar uitdagingen. Ouders/verzorgers, scholen en zeker ook de kinderopvang helpen kinderen de wereld te ontdekken.

Toename wetenschappelijke kennis

De wetenschappelijke kennis over de ontwikkeling van kinderen neemt snel toe. Niet elke kinderopvang hoeft dit zelf bij te houden. Dat doet het Expertisecentrum Kinderopvang als onafhankelijke partij. Bovendien vertalen wij deze wetenschappelijke kennis naar de praktijk.

Financiële ondersteuning Expertisecentrum

Het Expertisecentrum ontvangt sinds 2023 een structurele subsidie van 45% van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Om de kwaliteit van kinderopvang in Nederland structureel en duurzaam te kunnen blijven verbeteren, is een financiële bijdrage van organisaties binnen de sector essentieel. Het Expertisecentrum is vrij van commerciële belangen en stelt alle kennis en praktijkervaringen voor iedereen beschikbaar. Daarmee werken we mét en voor de branche aan optimalisering van de pedagogische kwaliteit van kinderopvang. Wij streven naar aansluiting van alle organisaties in Nederland. Ruim 125 organisaties, groot én klein, doen al mee.