Oprichting

In januari 2020 ging het Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang van start als opvolger van het Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK). Het Expertisecentrum is een initiatief van het bestuur van het BKK.

Geschiedenis

Het onafhankelijke Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) werd opgericht in 2008. De belangrijkste doelstelling was een duurzame professionalisering van de kinderopvang in Nederland. Het BKK gaf een impuls aan de verbetering van de pedagogische kwaliteit van het personeel en de opleidingen in de kinderopvang. Het BKK leverde hiermee een bijdrage aan de Kwaliteitsagenda Kinderopvang van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en ontving financiële steun van dit ministerie. Na een aantal succesvolle jaren besloot de directie Kinderopvang van het ministerie van SZW om het BKK na 2019 niet langer te subsidiëren op basis van een activiteitenprogramma.

Onderzoek

Voor het bestuur van het BKK was dit besluit aanleiding om te onderzoeken of de sector na het afronden van het activiteitenprogramma behoefte had aan ‘iets’ dat zich bezighoudt met de kwaliteit van de kinderopvang. De opbrengst van dit onderzoek, een reeks interviews met belanghebbenden uit de kinderopvang, werd beschreven in de ‘Schets van een Expertisecentrum Kinderopvang’. Daarna nodigde het BKK in mei 2019 diverse betrokkenen uit de kinderopvangsector uit om hierover van gedachten te wisselen.

Behoefte van de sector

Op basis van de schets en de gesprekken met de belanghebbenden, was de conclusie dat de sector twee behoeften/ambities had voor een expertisecentrum voor de kinderopvang:

  • De emancipatie van de sector: het versterken van de positie van de sector kinderopvang in het maatschappelijk debat.
  • Praktisch en ondersteunend aan de eerste ambitie: het realiseren van een kennisbasis.

Inrichting Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang

De wens voor en behoefte aan een centrale plek die kennis van de kinderopvang vastlegt en toegankelijk maakt, was duidelijk. In 2020 werd het Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang opgericht.

De inrichting van het Expertisecentrum is financieel mogelijk gemaakt door drie financiers:

  • Bureau Kwaliteit Kinderopvang heeft haar restkapitaal ingezet.
  • Het ministerie van SZW heeft een startsubsidie toegekend.
  • Verschillende kinderopvangorganisaties hebben zich bereid getoond bij te dragen aan de financiering van de opzet en inrichting van het Expertisecentrum. In alfabetische volgorde: Compananny, HumanKind, Kibeo, Kidsfoundation, KindeRdam, Kinderopvanggroep, KinderRijk, Kion, Sinne, SWK groep, Zonnekinderen.

De eerste doelstellingen van het Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang waren het versterken van de positie van de kinderopvangsector in het maatschappelijke debat en het realiseren van een pedagogische kennisbasis. Met als uiteindelijk doel een onafhankelijke autoriteit zijn op het gebied van pedagogische kwaliteit van kinderopvang.