Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Er vindt doorlopend onderzoek plaats naar hoe kinderen zich ontwikkelen. Er is alleen tot nu toe geen centrale plek waar die onderzoeken te vinden zijn. 
Op deze nieuwe pagina van onze website gaan wij je op de hoogte houden van onderzoeken die recent zijn afgerond en van lopende onderzoeken.

Wij gaan nu aan de slag met het inventariseren en publiceren van relevante onderzoeken in het kader van de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang.
Ken je zelf een onderzoek dat nog niet op deze pagina is gepubliceerd? Jouw tip ontvangen we graag via