Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Toolbox

In de Toolbox hieronder zijn (gratis) praktische handvatten te vinden die de pedagogisch coaches in hun eigen praktijk kunnen gebruiken bij het coachen van de pedagogisch medewerkers.

De handvatten zijn heel verschillend, variërend van een filmpje, infographic tot een stappenplan. Waar mogelijk is de bron van de tool vermeld of is benoemd welk ontwikkelteam de tool heeft samengesteld.

Meer Tools zien? Lees hier hoe dat werkt

Iedereen voelt zich welkom op de groep: ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers

Om tot een goede samenwerking met ouders te komen, is het heel belangrijk dat iedereen zich prettig en welkom voelt op de groep.

Jaar: 2021
Onderwerp:
 • Samenwerking met ouders
Kernwoord:
 • Samenwerking ouders

Met pedagogisch medewerkers in gesprek over de uitdagingen van een verticale groep

Deze tool bevat casussen en gespreksvragen die je kunt gebruiken om met pedagogisch medewerkers in gesprek te gaan over de uitdagingen van een verticale groep.

Jaar: 2021
Onderwerp:
 • Pedagogische kwaliteit verticale groep
Kernwoord:
 • Verticale groep

Een taakverdeling voor structuur op de verticale groep

Dit voorbeeld van een taakverdeling tussen pedagogisch medewerkers is te gebruiken om meer structuur te krijgen op een verticale groep. docxDownload invulschema

Jaar: 2021
Onderwerp:
 • Pedagogische kwaliteit verticale groep
Kernwoord:
 • Verticale groep

Inspiratielijst 'loose parts'

In deze lijst geven we tips voor loose parts en het gebruik ervan. 

Jaar: 2021
Onderwerp:
 • Risicovol spel

Faciliteren van onderlinge interacties

Het effect van de ruimte, inrichting en materialen, de groepsgrootte, de afstand van de professional tot de kinderen en de activiteiten.

Jaar: 2020
Onderwerp:
 • Onderlinge interacties

Stimuleren van onderlinge interacties

Eerst observeren, keuzes maken, pas daarna wel/niet ingrijpen en inhoudelijk reageren op kinderen. 

Jaar: 2020
Onderwerp:
 • Onderlinge interacties

Wat bedoelen we met onderlinge interacties van kinderen?

De onderzoeker Rosanne Sluiter licht de werkdefinitie toe met een voorbeeld.

Jaar: 2020
Onderwerp:
 • Onderlinge interacties

Wat is het belang van onderlinge interacties?

Het is een voorspeller van welzijn en sociaal- emotionele ontwikkeling.

Jaar: 2020
Onderwerp:
 • Onderlinge interacties

Waarde van interacties in de brede ontwikkeling van kinderen

De professional heeft een faciliterende rol.

Jaar: 2020
Onderwerp:
 • Onderlinge interacties

Introductie: onderlinge interacties

Kinderen hebben de natuurlijke behoefte en het vermogen om contact te maken met andere kinderen.

Jaar: 2020
Onderwerp:
 • Onderlinge interacties

Ruimte geven voor autonomie bij peuters

Suggesties voor de inrichting van de ruimte, de materialen, het programma en het activiteitenaanbod en het handelen van de pm-ers.

Jaar: 2020
Onderwerp:
 • Autonomie kind

Ruimte geven voor autonomie bij oudere BSO kinderen

Suggesties voor de inrichting van de ruimte, de materialen, het programma en het activiteitenaanbod en het handelen van de pm-ers.

Jaar: 2020
Onderwerp:
 • Autonomie kind

Ruimte geven voor autonomie bij de jongste bso kinderen

Suggesties voor de inrichting van de ruimte, de materialen, het programma en het activiteitenaanbod en het handelen van de pm-ers.

Jaar: 2020
Onderwerp:
 • Autonomie kind

Autonomie tijdens het eten

In het voedingsbeleid is geregeld welke voeding aangeboden wordt. De manier waarop je dat doet biedt kansen om ruimte te geven aan de autonomie van kinderen.

Jaar: 2020
Onderwerp:
 • Autonomie kind

Toenemende autonomie tijdens het eetmoment

Het gedachtengoed van Emmi Pikler is een samenhangend geheel vanuit een specifiek beeld van het jonge kind. Vanuit dit perspectief kun je kinderen steeds meer autonomie geven als dat past bij hun ontwikkeling.

Jaar: 2021
Onderwerp:
 • Autonomie kind

Vermijd snelle één op ééntjes

Professionals kunnen het gesprek tussen kinderen belemmeren door 1 op 1-tjes.

Jaar: 2020
Onderwerp:
 • Onderlinge interacties

bso inspiratie uit Stockholm

Dit filmpje is opgenomen in een bso met veel verschillende ruimten en activiteiten voor oudere kinderen.  

Jaar: 2017
Onderwerp:
 • BSO

Veilig en uitdagend buiten spelen

Dit filmpje, gemaakt voor ouders door VeiligheidNL, geeft adviezen die ook voor pm-ers heel concreet zijn over hoe om te gaan met risicovol spelen

Jaar: 2021
Onderwerp:
 • Risicovol spel

Risicovol leren

Inspiratie uit Duitsland en Scandinavië waar al op 1000 locaties kleuters risicovol leren in het bos.

Jaar: 2017
Onderwerp:
 • Risicovol spel

Stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen

Dit filmpje laat zien hoe in basisschool Nellestein in Amsterdam elke woensdag Talentendag is. Terwijl de leraren vergaderen krijgen de leerlingen gastlessen in bijvoorbeeld dans, techniek en vloggen.

Jaar: 2020
Onderwerp:
 • Talentontwikkeling

Implementatie van autonomie voor kinderen

Deze tool is een voorbeeld van hoe je pedagogisch professionals kunt betrekken bij de implementatie van autonomie voor kinderen.

Jaar: 2021
Onderwerp:
 • Autonomie kind

Hoe respecteer je de autonomie van baby's

Een overzicht van korte tips die je kunt gebruiken als je baby’s ruimte wil geven voor hun autonomie, verdeeld over: Omgeving, inrichting en materiaal, Aanbod en programma, Interactievaardigheden en Samenwerking ouders.

Jaar: 2020
Onderwerp:
 • Autonomie kind

Interventieladder

Geef kinderen de ruimte zelf te ontdekken wat ze wel en niet kunnen voordat je ingrijpt.

Jaar: 2014
Onderwerp:
 • Autonomie kind

Autonomie tijdens verschoonmoment

Tips gebaseerd op Emmi Pikler.

Jaar: 2020
Onderwerp:
 • Autonomie kind

Expertisecentrum Kinderopvang werkt samen met de sector in het belang van het zich ontwikkelende kind.

Dus doe mee en investeer mee!

Voor de brede ontwikkeling
van kind én branche

JA, ik doe mee! meer info over het investeren

investeren in kinderopvang