Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Tools

In de Toolbox hieronder zijn (gratis) praktische handvatten te vinden die de pedagogisch coaches kunnen gebruiken bij het coachen van de pedagogisch medewerkers.

De handvatten variëren van een filmpje tot infographic of een stappenplan. Waar mogelijk is de bron van de tool vermeld of welk ontwikkelteam de tool heeft samengesteld.

Snel naar...

Zicht op diversiteit en inclusie

Ontwikkelteam diversiteit en inclusie | 2022

Deze kijkwijzer kun je gebruiken om de praktijk op het gebied van diversiteit en inclusie in kaart te brengen. Het is een praktisch handvat om te kijken hoe je handen en voeten kan geven aan dit onderwerp bij jou op de groep.

Inclusie en diversiteit op de pedagogische kaart

Humankind | 2022

Humankind ontwikkelde pedagogische kaarten en inspiratiekaarten voor het thema inclusie. Met behulp van deze kaarten wordt duidelijk wat er met inclusie bedoeld wordt en hoe je hieraan kunt werken.

Kaartenset ‘Wij zijn samen verschillend’

Ana del Barrio Saiz en Anke van Keulen | 2021

De kaartenset bevat informatie, oefeningen, tips en reflectievragen over vijf thema’s op het gebied van diversiteit en inclusie.

Praatplaat samenwerken met ouders

Met deze praatplaat kun je met pm-ers én met ouders in gesprek over het belang van het samenwerken met ouders in de ontwikkeling van kinderen.

                            

Hoe doe je dat, samenwerken met ouders

Het belang van het kennen van de thuisomgeving.

Wat bedoelen we met samenwerken met ouders

Professionals werken samen met ouders om de leefwereld thuis en in de opvang te verbinden.

Het verbinden van leefwerelden

Dit is een clip-fragment uit een webinar.

Gestructureerde samenwerking met ouders

Inspiratie uit Denemarken.

Iedereen voelt zich welkom op de groep: ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers

Ontwikkelteam samenwerking met ouders | 2021

Om tot een goede samenwerking met ouders te komen, is het heel belangrijk dat iedereen zich prettig en welkom voelt op de groep.

De verticale groep in praktijk

Twee professionals in gesprek over hun praktijk.

Aandachtspunten voor de verticale groep

Uit wetenschappelijk onderzoek komen concrete aandachtspunten naar voren.

Continuïteit in de verticale groep

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat continuïteit wenselijk is. 

Effecten verticale groep

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er voor- en nadelen zijn.

Emotionele en educatieve kwaliteit

Wisselende uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.

Passend activiteitenaanbod

Uit studies blijkt dat het lastig is om voor alle kinderen passende activiteiten aan te bieden. 

Horizontaal of verticaal

Zijn er kwaliteitsverschillen?

Ruimte en inrichting als pijler

Met de AKTA-meter kun je de kwaliteit van de inrichting van jouw groep inventariseren.

Met pedagogisch medewerkers in gesprek over de verticale groep

Ontwikkelteam pedagogische kwaliteit in de complexiteit van de verticale groep | 2021

Casussen en gespreksvragen die je kunt gebruiken om met pedagogisch medewerkers in gesprek te gaan over de uitdagingen van een verticale groep.

Een taakverdeling voor structuur op de verticale groep

Ontwikkelteam pedagogische kwaliteit in de complexiteit van de verticale groep | 2021

Dit voorbeeld van een taakverdeling tussen pedagogisch medewerkers is te gebruiken om meer structuur te krijgen op een verticale groep. docxDownload invulschema

Wat als het fout gaat?

Kinderen maken zelf de afweging een risico aan te gaan. 

Wat is nodig

Perspectief van de professional

De professional wil tegemoet komen aan de behoefte van het kind aan uitdaging.

Meerdere invloeden

Factoren die de houding ten opzichte van risicovol spel beïnvloeden. 

 

Perspectief van het kind

Risicovol spel is én spannend én leuk. 

De meerwaarde van risicovol spelen

Onderzoek toont aan dat kinderen risicovol spel nodig hebben. 

Praatplaat risicovol spel

Deze praatplaat is een hulpmiddel om in gesprek te gaan over risicovol spel met teams, ouders/oudercommissie en kinderen.

Inspiratielijst 'loose parts'

Ontwikkelteam risicovol spel | 2021

In deze lijst geven we tips voor loose parts en het gebruik ervan. 

Veilig en uitdagend buiten spelen

Opvoedinformatie Nederland | 2021

Dit filmpje, gemaakt voor ouders door VeiligheidNL, geeft adviezen die ook voor pm-ers heel concreet zijn over hoe om te gaan met risicovol spelen

Risicovol leren

RTL | 2017

Inspiratie uit Duitsland en Scandinavië waar al op 1000 locaties kleuters risicovol leren in het bos.

Kijkwijzer bevorderen van onderlinge interacties

Ontwikkelteam onderlinge interacties kinderen, 2021 | 2021

De kijkwijzer is bedoeld om inzicht te krijgen in hoe onderlinge interacties momenteel en in de toekomst bevorderd (kunnen) worden op de groep.

Faciliteren van onderlinge interacties

Het effect van de ruimte, inrichting en materialen, de groepsgrootte, de afstand van de professional tot de kinderen en de activiteiten.

Stimuleren van onderlinge interacties

Eerst observeren, keuzes maken, pas daarna wel/niet ingrijpen en inhoudelijk reageren op kinderen. 

Wat bedoelen we met onderlinge interacties van kinderen?

De onderzoeker Rosanne Sluiter licht de werkdefinitie toe met een voorbeeld.

Wat is het belang van onderlinge interacties?

Het is een voorspeller van welzijn en sociaal- emotionele ontwikkeling.

Waarde van interacties in de brede ontwikkeling van kinderen

De professional heeft een faciliterende rol.

Introductie: onderlinge interacties

Kinderen hebben de natuurlijke behoefte en het vermogen om contact te maken met andere kinderen.

Vermijd snelle één op ééntjes

Taal in spel | 2020

Professionals kunnen het gesprek tussen kinderen belemmeren door 1 op 1-tjes.

Ruimte geven voor autonomie bij peuters

ontwikkelteam autonomie | 2020

Suggesties voor de inrichting van de ruimte, de materialen, het programma en het activiteitenaanbod en het handelen van de pm-ers.

Ruimte geven voor autonomie bij oudere BSO kinderen

ontwikkelteam autonomie | 2020

Suggesties voor de inrichting van de ruimte, de materialen, het programma en het activiteitenaanbod en het handelen van de pm-ers.

Ruimte geven voor autonomie bij de jongste bso kinderen

ontwikkelteam autonomie | 2020

Suggesties voor de inrichting van de ruimte, de materialen, het programma en het activiteitenaanbod en het handelen van de pm-ers.

Autonomie tijdens het eten

ontwikkelteam autonomie, Mundo | 2020

In het voedingsbeleid is geregeld welke voeding aangeboden wordt. De manier waarop je dat doet biedt kansen om ruimte te geven aan de autonomie van kinderen.

Autonomie tijdens het eetmoment

Pikler Stichting | 2021

Gebaseerd op het gedachtengoed van Emmi Pikler kun je kinderen steeds meer autonomie geven als dat past bij hun ontwikkeling.

Implementatie van autonomie voor kinderen

ontwikkelteam autonomie, de Regenboog | 2021

Een voorbeeld van hoe je pedagogisch professionals kunt betrekken bij de implementatie van autonomie voor kinderen.

Autonomie van baby's

ontwikkelteam autonomie | 2020

Korte tips voor als je baby’s ruimte wil geven voor hun autonomie: Omgeving, Aanbod en programma, Interactievaardigheden en Samenwerking ouders.

Interventieladder

M. van Rooijen | 2014

Geef kinderen de ruimte zelf te ontdekken wat ze wel en niet kunnen voordat je ingrijpt.

Autonomie tijdens verschoonmoment

Ontwikkelteam autonomie, Marieke Grijpink (SWKgroep) | 2020

Tips gebaseerd op Emmi Pikler.

Veel verschillende ruimten en activiteiten voor oudere kinderen

Maria Frytidshem | 2017

BSO inspiratie uit Stockholm.  

Stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen

PACT | 2020

In basisschool Nellestein in Amsterdam is het elke woensdag Talentendag: gastlessen in bijvoorbeeld dans, techniek en vloggen.

Expertisecentrum Kinderopvang werkt samen met de sector in het belang van het zich ontwikkelende kind.

Dus doe mee en investeer mee!

Voor de brede ontwikkeling
van kind én branche

JA, ik doe mee! meer info over het investeren

investeren in kinderopvang