Praktijkvoorbeeld
Onderwerp: Pedagogische kwaliteit | Publicatiedatum: Maart 2024

Kern

Op de Kindervilla helpen peuters bij dagelijkse huishoudelijke werkzaamheden zoals tafeldekken, schoonmaken, afval scheiden en de (moes)tuin verzorgen. In dit voorbeeld lees je hoe duurzaamheid is verweven in de dagelijkse gang van zaken. En hoe kinderen daar op een eenvoudige en laagdrempelige manier in worden meegenomen.

Kindervilla Assendorp is een plek waar jonge kinderen zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. We staan voor duurzaamheid, verantwoordelijkheid en betrokkenheid. We staan middenin de samenleving en zijn betrokken bij de mensen die er wonen en werken. We maken gebruik van echte materialen waardoor kinderen verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen, hoe klein ze ook zijn. In ons dagritme staat het huishouden centraal. En duurzaamheid komt in alle onderdelen van de dag terug. We nemen je mee in een dag op de peutergroep van de Kindervilla. 

Kinderen helpen mee

Bij alles wat we doen, moedigen we de kinderen aan om mee te helpen. Mocht een kind willen helpen op een moment dat het niet zo goed uitkomt, dan geven we aan wat nu wél kan, zodat het kind toch een bijdrage kan leveren op de groep. Een tip is om eenvoudig te beginnen. Bijvoorbeeld met het gooien van een bananenschil in de GFT-bak. Later gaan kinderen deze taak herkennen. Zo kun je de zelfstandigheid steeds verder uitbouwen. Natuurlijk op het moment dat het kind daaraan toe is.

Spelen, voorlezen en fruit eten

De kinderen komen tussen 7:00 en 09:00 uur binnen op de groep en gaan eerst spelen. Na het voorlezen van een verhaal is het tijd om fruit te eten. Alle voeding op de groep is biologisch en we maken hierbij duurzame keuzes. De kinderen helpen met het tafeldekken. We maken gebruik van zoveel mogelijk duurzame materialen die kinderen ook in het ’echte leven‘ tegenkomen. Wij drinken bijvoorbeeld water, melk of thee uit een glas en gebruiken bij het eten een porseleinen bord. Natuurlijk kan er wel eens wat vallen, kinderen zien dan dat het glas stuk kan gaan. Wij benoemen dat en ruimen het zelf op. Het gebruik van glas is ook een duurzame keuze, omdat je het kunt recyclen. En hierdoor leren de kinderen om zuinig met materialen om te gaan, wat uiteindelijk ook duurzaam is. Wij starten op de babygroep al met drinken uit een klein glaasje, zo zien en leren de kinderen onder begeleiding om te gaan met glas of eten van een porseleinen bord. Dit geeft kinderen vertrouwen en verantwoordelijkheid om met materialen om te gaan. 

Opruimen en recyclen

Na het fruit eten mogen de kinderen helpen met opruimen. We zetten spullen in de vaatwasser en scheiden het afval. In de keuken hebben wij een bak voor restafval, plastic, GFT, glas en oud papier. Door te benoemen of aan te wijzen wat waar hoort, krijgen de kinderen al vroeg mee hoe je afval kunt scheiden. En als de bakken vol zijn, gaan we het afval wegbrengen. We nodigen de kinderen uit om mee te gaan. We leggen uit waarom het goed is om bijvoorbeeld oud papier weg te brengen: daar kunnen ze weer nieuw papier of karton van maken. Een dergelijke uitleg geven we ook voor plastic, GFT-afval en glas. 

Wassen

Na de lunch wassen de kinderen zich met een washandje. Kinderen leren dat de we de was opruimen en deze later wassen in de wasmachine. We gebruiken een ecologisch wasmiddel. De kinderen helpen met inladen en uitladen van de was en helpen ook bij het vouwen van de was. Kinderen vinden het heel leuk om samen te helpen. In het begin vraagt dit oefening en herhaling. Door voorspelbaarheid en zoveel mogelijk vaste routines weten de kinderen waar ze aan toe zijn.

We gebruiken ook milieuvriendelijke luiers en billendoekjes. 

Samen verzorgen van de (moes)tuin

We hebben een moestuin, en ook planten en bloemen in de tuin. We betrekken de kinderen bij het verzorgen en onderhouden van de (moes)tuin. Als een van de pedagogisch professionals bijvoorbeeld gaat vegen, dan willen de kinderen ook graag vegen. Daarom hebben we kleine bezems voor de kinderen. In de zomer helpen kinderen bij het gericht watergeven aan de planten. Ook hier is in eerste instantie begeleiding, uitleg en waar nodig aansturing nodig. Door mee te helpen, ervaren kinderen verbinding met de aarde. Ze leren wat het is om zorg te dragen voor de aarde. En dat we ook voeding krijgen van de aarde door de groenten uit de moestuin. Kinderen zien de groenten groeien en na de oogst kunnen we de groenten gebruiken bij de eetmomenten. En natuurlijk is er naast het helpen tijdens huishoudelijke routines volop tijd en ruimte voor vrij spelen, binnen én buiten. 

Hoe nemen we ouders hierin mee?

Tijdens de rondleiding nemen we ouders letterlijk en figuurlijk mee in onze visie op duurzaamheid. We vertellen en laten zien hoe wij werken aan duurzaamheid. Veel van onze ouders zijn daar thuis ook bewust mee bezig. Bij nieuws of veranderingen informeren wij ouders via de nieuwsbrief. Tijdens de overdracht aan het einde van de dag benoemen wij wat het kind die dag heeft gedaan en of en hoe het kind heeft mee geholpen.