Praktijkvoorbeeld
Onderwerp: Talenten ontdekken en ontwikkelen | Publicatiedatum: Augustus 2020

Kern

Loose parts zijn losse materialen/voorwerpen die kinderen kunnen manipuleren, verplaatsen en combineren op oneindig veel manieren. Omdat er geen vastgesteld doel is bij loose parts stimuleer je het denkproces van de kinderen. Bij een puzzel is bijvoorbeeld maar ėėn oplossing mogelijk terwijl de peuters bij een loose part activiteit volop het spel kunnen manipuleren Er is geen goed en er is geen fout. Het stimuleert dus ook het zelfvertrouwen van de kinderen. De loose parts zijn geïnspireerd door en sluiten aan bij de werkwijze van de VVE-methode Startblokken.

Waarom spelen met loose parts?

Combineer je loose parts box eens met andere bestaande materialen. Zo kun je bijvoorbeeld de boerderij dieren toevoegen. Let hierbij wel op dat je het alleen maar aanbiedt. Het kind bepaalt zelf of het voor hem/haar past in het spel.

Voor met maken van een loose part box is het vaak niet nodig om veel materiaal aan te schaffen. Maak met een box een rondje binnen of buiten op de locatie. Er is daar zeker genoeg materiaal om je loose parts box mee te vullen!

 

Van combineren kun je leren!

Combineer naar hartenlust je materialen. Op deze manier blijft het voor de peuters aantrekkelijk. Je kunt bijvoorbeeld verschillend materiaal combineren met bakjes en lepels. Ook deze lepels en bakjes zijn van verschillend formaat. Het materiaal vraagt allemaal iets anders van de peuters. Zo zijn rijstkorrels heel licht en houten kralen zwaarder. De kinderen kunnen met deze combinatie heel goed spelenderwijs oefenen met de rekenbeginselen.

Zorg dat het betekenisvol blijft

Merk je dat het spel van niet verder komt? Zorg dan dat je spelverdieping aanbiedt. Let er wel op dat je het alleen aanbiedt. De kinderen bedenken zelf hoe ze dit gaan toepassen (reespect voor de autonomie)

Loose parts in de natuur

Wees creatief en betrek de kinderen bij het zoeken van je materiaal. Je kunt een loose part avtiviteit dus ook prima buiten uitvoeren (of je haalt de buitenmaterialen naar binnen). Kinderen zijn echte schattenjagers en zien buiten vaak de kleinste dingen op de grond liggen. Met een loose part activiteit geef je verdieping aan je schattenjacht

In ons pedagogisch beleid staat: “Dat de belangstelling van het kind leidend is in het aanbod dat we kinderen doen op locatie. We werken met thema’s, activiteiten en materialen die nauw aansluiten bij de leef- en belevingswereld van kinderen. Ontdekdozen zijn hiervoor een prima middel/werkvorm.

Het werken met schattenmanden, ontdekdozen en losse materialen is in principe vrij laagdrempelig en vraagt geen grote investering (aanschafwaarde). Het vraagt vooral tijd en draagvlak bij medewerkers. Zij moeten ‘geïnspireerd’ raken om de manden/dozen samen te stellen en te gebruiken. Via de VVE opleiding Startblokken worden de schattenmanden, ontdekdozen e.d. geïntroduceerd. We hebben het werken met schattenmanden, ontdekdozen e.d. beschreven als activiteit en die informatie delen we.

Interactievaardigheden:

Goede interactievaardigheden zijn van belang om de inzet van schattenmanden, ontdekdozen, loose parts te laten ‘slagen’. De pm’er levert een actieve bijdrage aan de ontdekkingstocht en het spel van de kinderen zonder bepalend of leidend te zijn.

Samenwerking met ouders:

Deze werkvorm werkt ook om ouders te inspireren en uit te dagen om een concrete bijdrage te leveren (met materialen thuis een ontdekdoos maken of materialen van huis meegeven naar de opvang).

Fotografie: Zonnekinderen