Praktijkvoorbeeld
Onderwerp: Pedagogische kwaliteit in een verticale groep | Publicatiedatum: Oktober 2022

Kern

In Startblokken zijn activiteiten altijd verbonden met inhouden of onderwerpen. Het thema en de onderwerpen zorgen voor een samenhangend aanbod van activiteiten. Activiteiten die aansluiten bij de eigen verhalen van kinderen zorgen voor verbinding met elkaar. De activiteiten gaan ergens over en dat zorgt er voor dat kinderen betrokken raken op elkaar. Zo bouw je een gemeenschappelijk kader waarbinnen de professional en de kinderen en de ouders samen werken, praten en denken binnen een spelverhaal.
Activiteiten die aansluiten bij de eigen verhalen van kinderen zorgen voor verbinding met elkaar en met de inhoud die de professional voor ogen heeft. Je speelt bijvoorbeeld niet alleen dat je de bakker bent, je maakt echte broodjes, gaat op bezoek bij een bakker, je schrijft het boodschappenlijstje en eet met elkaar de gebakken broodjes die gekocht zijn in de bakkerij. Zo bouw je een gemeenschappelijk kader waarbinnen de professional, de kinderen en de ouders samen werken, praten en denken binnen een spelverhaal. Activiteiten die aansluiten bij de eigen verhalen van kinderen gaan dus echt ergens over en wat je doet, doet ertoe. Dit maakt dat je op elkaar betrokken raakt en blijft.
 
Startblokken als hulpmiddel bij het vormgeven van een gezamenlijk spelverhaal
Bij Mundo wordt iedereen opgeleid in de methode Startblokken (Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw). Hierin leren pedagogisch medewerkers vaardigheden om een gezamenlijk kader vorm te geven. Hoe ziet zo’n kader er dan uit? De aanleiding voor een spelverhaal kan een startactiviteit binnen een gekozen thema zijn. Op een van onze locaties, de Taaltuin, was er een peuter die een paar keer per dag een medicijn nodig had. Dit was een mooie aanleiding om te praten over de apotheek. De pedagogisch medewerker bedacht bij het thema ‘Wij gaan naar de dokter’, een apotheek als spelhoek. De kinderen vonden het namelijk reuze interessant dat een van hun groepsgenootjes om het uur een medicijn nodig had. Om het gesprek aan te gaan had pedagogisch medewerker Chantal gezorgd voor verschillende interessante materialen. Er waren potjes, pipetjes, maatbekertjes en water. Vanuit het verkennen van dit materiaal werden de flesjes en potjes gevuld en van een naam voorzien, zodat de medicijnen uiteindelijk met een recept af te halen waren in de apotheek naast de dokter.
 
Ruimte, inrichting en materialen
De ruimte en het spelverhaal worden samen met de kinderen opgebouwd. De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat de kinderen nieuwsgierig raken en initiatieven gaan nemen waar weer verder op kan worden doorgegaan in het spel. Ouders worden ook betrokken bij het spelverhaal. In dit geval werd aan hen gevraagd om materiaal mee te nemen. Doosjes en pillenpotjes werden in grote getale afgeleverd! Een van de ouders bleek te werken in een apotheek en zij werd uitgenodigd om hierover te vertellen op de groep. Bij het bezoek heeft ze allemaal verschillende potjes en flesjes meegenomen en laat ze zien hoe een recept eruit ziet. Dat levert niet alleen nieuwe ideeën op, de kinderen gingen meteen aan de slag met het maken van een recept, maar versterkt ook de band en de samenwerking met ouders.
 
Samenwerking met ouders
Binnen dit spelverhaal worden de ouders niet alleen op de hoogte gehouden van de activiteiten op de groep, de pedagogisch medewerkers willen ook graag dat de ouders, net als de kinderen, nieuwsgierig worden naar het spelverhaal en de activiteiten. Op de groep is daarom een fotowand ingericht die heel mooi de opbouw van het thema laat zien. Bij de inloop staan de ouders met hun kinderen bij de foto’s en praten ze samen over wat ze zien. Er ontstaan nieuwe ideeën en het verloop van het thema wordt zichtbaar. Doordat de pedagogisch medewerker deelneemt aan deze gesprekken ontstaat er gelegenheid tot praten over de ontwikkeling van de kinderen en geeft het gelegenheid om ouders uit te nodigen om mee te doen aan activiteiten. Een uitstapje naar een echte apotheek wordt met medewerking van de ouders mogelijk!
 
Interactievaardigheden
Om met de kinderen op verhaal te komen is het belangrijk om in interactie te gaan. Tijdens het spelen in de apotheek hielp Chantal de kinderen op verhaal te komen. Ze luisterde goed en toonde echte interesse in de inbreng van de kinderen. Toen bleek dat de materialen van de apotheek vooral uitnodigden om te ontdekken sloot ze daarbij aan en volgde ze de kinderen in hun spel. Tijdens het ontdekken betrok ze de kinderen op elkaar door interessante bevindingen met de andere kinderen te delen. Zo ontdekte een van de kinderen zelf hoe je een pipetje vol water kreeg en dat je dat vervolgens weer leeg kon spuiten. Chantal speelde deze interessante ontdekking door naar de andere kinderen. Al snel waren ze allemaal pipetjes aan het vullen. In deze fase van het spel stelt Chantal weinig vragen maar benoemt ze wat ze ziet gebeuren. Haar echte nieuwsgierigheid helpt de kinderen stappen te maken in het spel.
Locatiegegevens
Organisatie: Kinderopvang Mundo
Locatie: De Taaltuin, Schiedam
Werkt met: horizontale groepen
Peuteropvang: 2 groepen