Praktijkvoorbeeld
Onderwerp: BSO | Publicatiedatum: April 2021

Kern

Kinderen die opgroeien in een lage SES-gezin hebben een minder rijke opvoedingsomgeving. Het onderwijsaanbod is tekort om hen in hun ontwikkeling gelijke kansen te bieden. De bso kan door middel van een aanbod van extra uren buiten de bso-tijd een bijdrage leveren aan de brede ontwikkeling van de kinderen.
Kernwoorden

KindeRdam, Rotterdam

Bij KindeRdam is kindontwikkeling het uitgangspunt van het pedagogisch handelen. KindeRdam is actief in de zogenaamde Childrens zones die onderdeel zijn van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Op alle basisscholen in deze wijken krijgen de kinderen 10 uur extra lestijduitbreiding per week (dagprogrammering). Dit samen met het groeiende lerarentekort, zeker in deze (achterstands)wijken, was een kans voor KindeRdam om de samenwerking met de PO scholen te versterken

In eerste instantie was dat aanbod van 10 uur extra schooltijd voor de toch al niet riant bezette bso’s een extra bedreiging. Het percentage kinderen dat gebruik maakt van de bso is in deze wijken erg laag (sommige scholen zelfs minder dan 1%). Extra tijd op school betekent minder uren op de bso en de kans dat ouders hiermee geen opvang meer nodig hebben.

Maar KindeRdam heeft juist gekeken naar de kansen die hierdoor ontstonden. De scholen moesten namelijk ineens veel uren vullen zonder dat ze daar leerkrachten voor beschikbaar hadden en de medewerkers van de bso’s zijn gekwalificeerde medewerkers die zeker ook op de scholen inzetbaar kunnen zijn.

Daarom hebben we vanuit de samenwerking met de scholen gekeken hoe de bso-medewerkers in dit geheel waren in te zetten. Hierop zijn we tot een aantal zaken gekomen waarmee de bso-medewerkers aanvullend konden zijn op de school en zo ook in de Dagprogrammering hun steentje konden bijdragen.

Concreet is dit gebeurd door het inzetten van bso-medewerkers als tso-medewerker (geen overblijf, maar actief aanbod van sport en spel en bijvoorbeeld wereldoriëntatie tijdens de middagpauze), de als onderwijsassistent en als vakkracht in de Dagprogrammering.

Met name de onderwijsassistenten die op scholen in kleine groepjes kinderen extra ondersteuning geven in taal en rekenen (op sommige scholen worden dat Dubbel Dosis-lessen genoemd) behalen mooie resultaten. Hiermee worden echt achterstanden ingelopen en zie je het zelfvertrouwen van de kinderen groeien.

KindeRdam is inmiddels op deze wijze actief op 4 scholen met in totaal 14 medewerkers. Hiermee bereiken we ongeveer 1000 kinderen.

Wat levert dit de kinderen op:

 • De kinderen die naar de bso gaan zien hun pm-er ook op school wat vertrouwd is
 • Er komen mensen op school die de kinderen ook in de vrije tijd zien
 • De drempel naar de bso is verlaagd.
 • Het aanbod op school kan ook worden doorlopen in de bso.

Wat levert dit de pedagogisch medewerkers op:

 • een inhoudelijk interessantere baan met extra uitdagingen;
 • een interessantere baan als gevolg van de mogelijkheid tot urenuitbreiding;
 • scholen en ouders kijken anders naar de medewerkers nu ze zien wat ze in huis hebben (geen oppas maar serieus gekwalificeerde medewerkers).

Wat levert dit de organisatie KindeRdam op:

 • stevigere band met de scholen;
 • extra inkomsten/omzet als tegenhanger voor de kortere bso-tijden (we kunnen de locaties in deze kwetsbare wijken zo toch in de lucht houden);
 • beter en positief in beeld bij de gemeente en scholenkoepels;
 • er kunnen ook andere soort medewerkers voor de bso worden aangetrokken door de combinatie met scholen, zoals mensen uit de sport, kunst en cultuur.

Wat levert dit de school op:

 • werkdrukverlaging;

 • een kwalitatieve samenwerkingspartner;

 • een ander beeld van de bso-medewerker (geen oppas maar serieus gekwalificeerde medewerkers)

 

Fotografie: Yvette Vervoort  

Kernwoorden
Locatiegegevens
Organisatie: KindeRdam, Rotterdam
Locatie: Rotterdam
Werkt met: horizontale en verticale groepen