Praktijkvoorbeeld
Onderwerp: Autonomie kind | Publicatiedatum: September 2020

Kern

Veel kinderen worden beschermend opgevoed. Partou wil de kinderen een uitdagende buitenruimte bieden om hen daarmee de mogelijkheid te bieden hun grenzen te verkennen en te verleggen.

‘Pas op! Kijk uit! Doe maar niet!’ Soms hebben we de neiging kinderen bezorgd toe te spreken als hun spel maar enigszins risicovol is. Maar deze goedbedoelde bezorgdheid kan tot gevolg hebben dat kinderen minder goed leren om risico’s goed in te schatten, waardoor de kans op een ongeluk juist groter wordt. Bij Partou vinden we het belangrijk om kinderen ruimte te geven tot avontuurlijk spel. 

Juist van spannende en uitdagende activiteiten leren kinderen het meest! Door te experimenteren en  ervaringen op te doen kunnen ze optimaal groeien, zowel fysiek als mentaal. Dat zie je terug in de uitdagende ruimte en inrichting van onze kinderopvang en de activiteiten die we de kinderen aanbieden.

Babytuin

Voor de baby’s heeft Partou speciale babytuinen ingericht. Hierin krijgen baby’s de ruimte om op ontdekking te gaan. Door ook heel jonge kinderen de vrijheid te geven om hun grenzen te verleggen, kunnen we een blauwe plek hier en daar natuurlijk niet voorkomen. Maar het plezier en de trots als het uiteindelijk lukt om een klein heuveltje op te klauteren, is dat meer dan waard. Daarnaast vergroot het de onafhankelijkheid, het doorzettingsvermogen en het zelfvertrouwen van kinderen. Ik kan het! 

Ruimte en inrichting

De babytuinen zijn specifiek voor de allerjongsten en afgescheiden van de rest van de buitenruimte. De ruimte kenmerkt zich door kleine niveauverschillen, verschillen in ondergrond en een natuurlijke inrichting. Er zijn kleine heuveltjes om op te klauteren en een kleine glijbaan om weer op naar beneden te glijden. Grote keien om achter te verdwijnen en om aan omhoog te komen. Ook is er een zandbak zonder rand, zodat de allerkleinsten ook met het zand kunnen spelen. En gras om lekker in te kunnen liggen en te kijken.

Programma en aanbod

Ook de allerjongste kinderen gaan elke dag naar buiten. In principe kan dat de hele dag door, afhankelijk van het weer en het dagritme van elk individueel kind. Er is geen gericht aanbod. Alleen al de ervaring van het buiten zijn, kijken naar de lucht en het voelen van de wind, is genoeg.

Competenties medewerkers

We maken de pedagogisch medewerkers wegwijs in onze manier van avontuurlijk buitenspelen door speciale themabijeenkomsten, aan de hand van een programma dat is gebaseerd op de online campagne ‘Met een beetje risico komen ze er wel’ van Veiligheid.nl.

Samenwerking met ouders

Ouders nemen we mee in onze visie, door hen regelmatig te inspireren met interessante blogs en tips voor thuis.

Proces

Bij Partou werken we al een paar jaar met de babytuinen. Per locatie is geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn en welke fysieke aanpassingen nodig zijn. En er moest natuurlijk budget komen voor deze aanpassingen. De eerste ervaringen hebben we gebruikt voor de inrichting van de andere babytuinen. Van de pm-ers is een basishouding verwacht die uit gaat van het competente kind in plaats van een kwetsbaar kind. Nu zijn we een paar jaar verder en erg enthousiast over de babytuinen en dat wat het de kinderen biedt in hun ontwikkeling.Fotografie headerfoto: www.kinderopvangmundo.nl: Masterphoto

 

Locatiegegevens
Organisatie: Partou kinderopvang
Locatie: 400 locaties in heel Nederland
Werkt met: horizontale en verticale groepen