Praktijkvoorbeeld
Onderwerp: BSO | Publicatiedatum: April 2021

Kern

Buitenschoolse opvang (bso) is gestructureerde vrijetijd voor kinderen, waarbij ontspanning en gezelligheid de sleutelbegrippen zijn. Dit betekent dat kinderen zoveel mogelijk vrij zijn in hun keuze voor deelname aan bepaalde activiteiten. Er is een gevarieerd en interessant aanbod aan activiteiten aan de hand van thema’s. De activiteiten worden aangeboden tijdens reguliere weken en tijdens schoolvakantie is het activiteitenaanbod nog uitgebreider.
Kernwoorden

KOSMO 

Heeft in totaal 44 vestigingen in Enschede en omgeving, waarvan 40 vestigingen ook bso aanbieden en 16 locaties stand alone bso. Dit verspreidt over 14 kernen/gemeentes in Twente. Gemiddeld worden er per bso 4 scholen bediend, dit verschilt per gemeente.


Ruimte en inrichting

Van de 44 bso-vestigingen zijn er 16 vestigingen waar alleen bso wordt aangeboden, vaak gekoppeld aan een school of sportvereniging. De overige bso-vestigingen zijn gesitueerd in een gebouw bij de kinderopvang of peuteropvang. Gemiddeld heeft een bso 34 kindplaatsen. Ook in de grootte zie je verschil per kern/gemeente.

Programma en aanbod: DoenKids, elke dag een vrije keus

De buitenschoolse opvang (bso) van KOSMO biedt kinderen diverse vormen van vrijetijdsbesteding. Zo kunnen zij de wereld om hen heen ontdekken en vooral hun eigen talenten en interesses. Wij zien buitenschoolse opvang als vrijetijdsbesteding, waarbij ontspanning en gezelligheid de sleutelbegrippen zijn. Dit betekent dat wij kinderen zoveel mogelijk vrij laten in hun keuze voor deelname aan bepaalde activiteiten. In samenspraak met de kinderen zorgen wij voor een gevarieerd en interessant aanbod aan activiteiten waarbij de belangrijkste ontwikkelgebieden worden aangesproken:

  • Creatief; bijvoorbeeld schilderen, muziek, knutselen.
  • Spel; bijvoorbeeld gezelschapsspel.
  • Eten en drinken; bijvoorbeeld koken en bakken.
  • Ontdekken, techniek en proefjes; bijvoorbeeld bouwen, lego, scheikundeproefjes.
  • Sport en bewegen; bijvoorbeeld voetbal, korfbal, outdoor-sporten.
  • Natuur; bijvoorbeeld het bos in, speuren, beestjes vangen, hutten bouwen, observeren .
  • Media; bijvoorbeeld het maken van filmpjes.

Naast de activiteiten op de vestiging zelf, trekken we er ook op uit. Bijvoorbeeld naar het bos of de speeltuin. Deelname aan activiteiten heeft overigens nooit een verplichtend karakter.

Activiteiten worden aangeboden vanuit onze digitale omgeving DoenKids https://doenkids.nl Aan de kinderen wordt gevraagd vanuit het aanbod van DoenKids mee te denken over welke activiteiten zij willen doen. In elke bso hebben kinderen daardoor altijd de vrijheid om iets te doen dat aansluit op hun eigen wens.

Professionals

De teams van de bso’s bestaan uit over het algemeen uit vaste medewerkers, gekoppeld aan de eigen vestiging. De medewerkers zijn opgeleid voor het werken in de kinderopvang en hebben vaak hun hart liggen bij de kinderen in de bso-leeftijd.

Samenwerking met ouders

Contact met ouders vind tplaats tijdens overdrachten en in de digitale omgeving, het ouderportaal. Hierin wordt met ouders gedeeld wat het thema is en welke activiteiten gedaan gaan worden. De samenwerking wordt gezocht wanneer een thema gelinkt kan worden aan bijvoorbeeld het beroep van een ouder.

Fotografie: KOSMO

Kernwoorden
Locatiegegevens
Organisatie: KOSMO
Locatie: 44 locaties in Enschede en omgeving
Werkt met: horizontale en verticale groepen