Praktijkvoorbeeld
Onderwerp: Autonomie kind | Publicatiedatum: December 2020

Kern

Bij de kinderopvangorganisatie Kern in Zoetermeer staat respect voor de autonomie van het kind hoog in het vaandel. Zo maken de kinderen aan het begin van het nieuwe schooljaar een pestprotocol voor de eigen groep. Het oude protocol wordt kritisch gelezen, er worden aanvullingen gedaan, nieuwe onderwerpen aan toegevoegd en niet relevante punten verwijderd. Zo ervaren de kinderen dat zij ook zelf verantwoordelijk zijn voor het terugdringen van pesten. Respect voor autonomie wordt bij de Kern KIDSclubs niet vertaald in het grenzeloos doen waar jij zin in hebt, maar juist in het samen zorgen voor een fijne sfeer op de groep. Autonomie betekent voor je mening opkomen, er samen met de andere kinderen uitkomen, vrijheid in verbondenheid. En wat blijkt, de kinderen dragen de samen gemaakte afspraken veel beter uit!

Kinderraad

Een andere uitwerking van respect voor autonomie is de Kinderraad, bestaande uit een afvaardiging van de tien (!) KIDSclubs. Kinderen brengen namens de eigen KIDSclub onderwerpen in tijdens vergaderingen die met regelmaat gehouden worden. Input hiervoor komt onder andere vanuit de ideeënbus die op elke locatie staat. Het gaat dan niet alleen om het activiteitenaanbod tijdens de vakanties, maar ook over het reguliere spelaanbod, het voedingsbeleid en het omgaan met telefoons en computers. Eigenlijk is hier sprake van een democratische oefenplaats, waarin kinderen leren spreken vanuit hun achterban (de eigen KIDSclub), leren tot een compromis te komen en leren dat de eigen autonomie soms een stapje terug moet zetten ten behoeve van het geheel.

Samenwerken 

Door het samenwerken met andere KIDSclubs ervaren de kinderen dat je samen verder komt dan alleen. Zo rouleert spelmateriaal dat duur is in aanschaf,  langs de verschillende locaties. Kinderen van verschillende BSO’s leren elkaar kennen, ervaren verschillen en nieuwe mogelijkheden. De pedagogisch medewerkers geven hierbij het goede voorbeeld, zij faciliteren, brengen organisaties samen, vanuit de ideeën die de kinderraad naar voren brengt. Respect voor autonomie brengt hier veel moois teweeg, elke keer anders en steeds verrassend. Want kinderen zijn nu eenmaal verrassend! 

Fotografie: Kern Kinderopvang