Praktijkvoorbeeld
Onderwerp: BSO | Publicatiedatum: April 2021

Kern

De bso vult aan wat het onderwijs weinig of niet aanbiedt; zowel in het aanbod voor de kinderen als in de wijze waarop kinderen (begeleid worden in) spelenderwijs leren en zich ontwikkelen. Een bso kan alleen complementair zijn als (bijna) alle kinderen van de school eraan deelnemen.
Kernwoorden

BSO Oog in Al, Utrecht


Oog in Al is een wijk in Utrecht-West met koopwoningen in het hoge segment, waar heel veel gezinnen met hoogopgeleide tweeverdieners wonen. BSO Oog in Al verzorgt de bso, voor-, tussen- en naschoolse opvang voor kinderen van twee basisscholen in de wijk Oog in Al, met respectievelijk 650 en 220 leerlingen. Van elk van de scholen neemt ruim 70% van de kinderen deel aan een bso.

In de wijk heeft BSO Oog in Al 6 locaties, met ieder 4-6 groepen. Elke locatie biedt bso aan een specifieke leeftijdsgroep. Hierop zijn zowel het activiteitenaanbod en spelmateriaal als de inrichting van de binnen- en buitenruimte en de mate van vrijheid en zelfstandigheid voor de kinderen afgestemd.

BSO Oog in Al


BSO Oog in Al werkt met de scholen samen om kinderen te stimuleren in hun brede, integrale ontwikkeling en hen tegelijk continuïteit te kunnen bieden in een herkenbare en veilige omgeving. Zodat ouders kunnen rekenen op een gelijkgestemde omgeving voor onderwijs en opvang, die ruimte biedt aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen. En door de kennis en ervaring van alle medewerkers te benutten en daarmee een complementair aanbod te kunnen realiseren door verrijking en verdieping van de activiteiten.

In haar werkwijze sluit BSO Oog in Al aan op de scholen en is daarmee complementair. De basisschool biedt gedegen klassikaal onderwijs met een lesprogramma, waarmee ze de vaardigheden en talenten van ieder kind stimuleren. De nadruk ligt bij de school op kennis verwerven en oefenen.

In het onderwijs is het spelend leren bijna verdwenen. Maar kinderen leren altijd en juist in de bso ligt de focus op spelend leren. Het begeleiden van spel vergt een vorm van begeleiding van professionals die meer volgend is in plaats van meer directief. Bij de bso is ruimte voor ontspanning en zinvolle vrijetijdsbesteding in een huiselijke sfeer waar kinderen zich thuis voelen in een vaste groep: bewegen en spelen, maar ook voor verdieping op onder andere sportief, cultureel, creatief en technisch gebied. De nadruk ligt hier op participeren en ontdekken.

Ruimte en inrichting


In de schoolgebouwen zijn de bso-locaties gehuisvest voor de jongste kinderen. Dit biedt een veilige en vertrouwde omgeving voor de kleuters en ouders. De ruimtes van de bso zijn dicht bij de kleuterlokalen gesitueerd. Na afloop van een schooldag kunnen de kinderen dan ook gemakkelijk naar de bso-ruimten lopen. De pedagogisch medewerkers van de bso vangen hen in de gang al op. Dit zorgt voor een rustige overgang van school naar bso.

In de bso-ruimte zijn meerdere speelhoeken met divers speelgoed. Er is daarnaast voldoende ruimte om aan tafel te knutselen of om samen met een pedagogisch medewerker een spelletje te doen. De buitenruimte bestaat uit het schoolplein en nabijgelegen speeltuintjes. Bij slecht weer is de gymzaal van de school beschikbaar. Dagelijks zijn er diverse activiteiten, onder andere op het gebied van sport, spel en muziek.

Op vijf minuten loopafstand van de school is de locatie voor kinderen van groep 3. De sfeer is er warm en er is plek voor zowel actieve als rustige activiteiten. Er is onder andere een atelierhoek en een werkkeuken. De kinderen kunnen veilig buiten spelen in de afgeschermde tuin met onder andere diverse speeltoestellen, een zandbak, schommel en duikelrek. Op korte loopafstand van deze bso-locatie is er ook van alles te ontdekken en ondernemen, zoals een skateparkje en een speeltuin met daarin een klein panna-veld. 

De locatie voor de kinderen van groep 4 en 5 is gehuisvest in een scoutinggebouw in de wijk met verschillende speel- en activiteitenhoeken en een keuken in een gezellige en huiselijke sfeer. In de tuin is een boomhut en een duikelrek. Bij slecht weer biedt de binnenruimte genoeg ruimte voor een beetje sport en veel spel. Elke dag zijn er verschillende activiteiten. De kinderen kunnen zich ook inschrijven voor workshops die een aantal weken duren, bijvoorbeeld de speurtochtenclub, knutselclub, kookclub of fotoclub.

Voor de oudste kinderen van groep 6 t/m 8 zijn er twee locaties. De ene is gehuisvest in een dependance van school met de beschikking over verschillende ruimten, een atelier, chill-room, game-room en een multimedia-room. Elke dag zijn er wisselende activiteiten, van het ‘Wie is de mol?’-spel tot en met koken en creatieve kunstwerken maken. De kinderen kiezen zelf of ze mee willen doen aan een activiteit, samen willen spelen of zich even rustig terug willen trekken op een van de loungeplekken. De buitenruimte is het schoolplein en het nabij gelegen park.

De andere locatie voor de oudste kinderen is gevestigd in een sportaccommodatie, met een ‘huiskamer’ waar ruimte is om lekker te lezen of te chillen, te knutselen, samen een spelletje te doen of iets lekkers bakken. De andere ruimte is de activiteitenruimte, waar steeds wisselende activiteiten georganiseerd worden, specifiek gericht op de oudere kinderen. Dagelijks zijn de voetbalvelden in gebruik voor sport- en spelactiviteiten.

Programma en aanbod


Naast dat BSO Oog in Al aanvullend werkt op de wijze waarop kinderen leren en ontwikkelen is de bso complementair in haar aanbod. BSO Oog in Al vertaalt onder andere de schoolthema’s door naar het bso-activiteitenaanbod, zodat kinderen op school en de bso op verschillende manieren en vanuit verschillende ontwikkelingsgebieden met hetzelfde onderwerp bezig zijn. Ook krijgen ontwikkelingsgebieden die tijdens schooltijd weinig gestimuleerd worden, juist aandacht tijdens bso-tijd . Een goed voorbeeld hiervan is de muzikale vorming van de kinderen. In samenwerking met muziekvakdocenten worden op alle bso-locaties jaarlijks muzikale workshop-reeksen aangeboden aan de kinderen. Hierin maken de kinderen kennis met muziekinstrumenten en ritme, leren kinderen zelf een instrument te bespelen of een rap of lied te maken.

 

Fotografie: Yvette Vervoort

Kernwoorden