Praktijkvoorbeeld
Onderwerp: BSO | Publicatiedatum: April 2021

Kern

De buitenschoolse opvang is, op twee of drie dagen per week, als integraal onderdeel in de dag verweven. Daarnaast is het mogelijk om het hele jaar door op alle vijf de werkdagen buiten het dagarrangement extra bso-opvang af te nemen, tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Voor de financiering van het dagarrangement is het nodig dat alle kinderen van de school deelnemen aan buitenschoolse opvang.  
Kernwoorden

Speelleercentrum De Wijde Wereld, Uden

Speelleercentrum de Wijde Wereld is gesitueerd in een relatief jonge wijk, in aanbouw sinds 1995. Op Speelleercentrum De Wijde Wereld in Uden krijgen álle kinderen drie dagen per week van 8 tot 17 uur een dagarrangement dat bestaat uit educatie (een aanbod dat de brede ontwikkeling van kinderen stimuleert) en uit vrije tijd en ontspanning. Bij De Wijde Wereld komen kinderen van 0 tot 13 jaar spelen en leren, indien gewenst dagelijks van 7 uur tot 19 uur. Kinderen van 0 tot 4 jaar spelen en leren in ons kinderdagverblijf en alle kinderen van 4 tot 13 jaar spelen en leren minimaal drie dagen per week, 52 weken per jaar, binnen ons dagarrangement. 

De Wijde Wereld heeft 72 kindplaatsen hele dagopvang. Begin 2021 zijn 320 kinderen geplaatst op de school: zij nemen daar allemaal deel aan het dagarrangement. Ongeveer 20% van deze kinderen is ook op de schooldagen bij de buitenschoolse opvang geplaatst.

De Wijde Wereld wil ieder kind in staat stellen om zich als individu optimaal te ontwikkelen om daarmee later een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving. De Wijde Wereld streeft naar gelukkige kinderen en gelukkige medewerkers. Hieruit kan iedereen zich binnen De Wijde Wereld ontwikkelen op cognitief, affectief en psychomotorisch gebied. Het leer- en ontwikkelingsklimaat is voorwaardenscheppend en uitdagend.

Kinderen moeten zich veilig en thuis voelen en tijd en ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Dit is de basis van waaruit kinderen echt tot leren kunnen komen. Kinderen leren van en met elkaar. Leren is een sociaal gebeuren, dat doe je samen. Hiervoor leren we kinderen samenwerken, verantwoordelijkheid te dragen, naar zelfstandigheid te groeien en rekening te houden met anderen – en dat alles in een veilige, binnen duidelijke kaders weergegeven, omgeving. Op deze wijze is dit leer- en ontwikkelingsproces een goede voorbereiding op De Wijde Wereld. 

De Wijde Wereld schept een ordelijke en veilige omgeving en hanteert duidelijke structuren waarbinnen de kinderen veel vrijheid genieten en daar waar mogelijk (mede)verantwoordelijk worden voor hun eigen leerproces – we streven dus naar een hoge mate van eigenaarschap.

Ruimte en inrichting

De hele dagopvang is in een apart deel van het gebouw. Feitelijk gebruiken de kinderen van 4 tot 13 jaar het hele gebouw de hele dag.     

Het gebouw is ingedeeld in vier clusters: per cluster zijn instructieruimten (leslokalen) en verwerkingsruimten (bso-ruimten) gegroepeerd aan twee zijden van een gang. De onderwijsruimten zijn ingericht met tafels en stoelen en digibord. De bso-ruimten liggen aan de overzijde van een gang en bevinden zich in hetzelfde cluster als waar het onderwijs verzorgd wordt. Hierdoor is er de gehele dag door contact tussen de professionals binnen de ‘onderwijsblokken’ en de professionals binnen de ‘bso-blokken’.

Programma en aanbod

Het basis-dagarrangement voor de kinderen van 4 tot 13 jaar biedt op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur een gevarieerd en afwisselend programma, waarbinnen kwalitatief goed onderwijs wordt aangeboden, in blokken verspreid over de dag. Deze blokken onderwijs worden steeds afgewisseld door een breed en gevarieerd scala aan buitenschoolse activiteiten, bestaande uit; spelen, sporten, diverse workshops, creatief bezig zijn en het samen nuttigen van een gezonde en voedzame maaltijd. Zowel op woensdag als vrijdag hebben de kinderen van 8.30 tot 12.30 uur een korte (school)dag. 

Professionals

Het team van De Wijde Wereld bestaat uit een grote diversiteit aan professionals: pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten, leerkrachten en vakdocenten. Doordat zij in dezelfde omgeving met dezelfde kinderen werken en dat de gehele dag door, ervaren zij de collega’s binnen hun unit als hun team.

Omdat de functies voor PM’ers in het dagarrangement een benoeming is voor minimaal drie hele dagen, is De Wijde Wereld een interessante werkgever. Enkele PM’ers hebben daarbinnen ook een fulltime functie.

Specialisten die we in huis hebben:

 • pedagogisch medewerkers;
 • onderwijsassistenten;
 • leerkrachten;
 • pedagogische coach;
 • IB-ers;
 • Kies-coach (PM’er);
 • peuter/kleuter yoga-docent (pm’er);
 • mindfullness-docent (leerkracht);
 • KickChange-docent (programma sociaal-emotionele ontwikkeling);
 • gymdocent;
 • muziekdocent;
 • dansdocent;
 • dramatische expressie-docent;
 • beeldende vorming-docent.

Samenwerking ouders

De Wijde Wereld ontzorgt ouders, omdat de kinderen binnen het dagarrangement kunnen deelnemen aan een grote diversiteit aan buitenschoolse activiteiten. Dit stelt ouders in staat om na ‘schooltijd’ meer tijd en ruimte te geven aan hun gezin. 

Doordat ouders al vanaf het kinderdagverblijf vertrouwd zijn met de sfeer, de cultuur en de manier van werken van De Wijde Wereld zien we dat de lijnen kort zijn en dat de relatie met de professionals vertrouwd is. Dit maakt dat we elkaar goed kennen en dat de drempels laag zijn – en zo kleine problemen geen grote problemen worden.

Door de grote diversiteit aan professionals en specialismen kan er snel en adequaat meegedacht worden. Hiermee is de toegevoegde waarde van het Speelleercentrum goed voelbaar.

Daarom is er veel informele ouderbetrokkenheid die we nog belangrijker vinden dan de formele ouderbetrokkenheid die we geformaliseerd hebben in onze zgn. ‘Wereldraad’: een groep ouders die samen de MR- en OC-belangen vertegenwoordigen.  

 Fotografie: Yvette Vervoort  

Kernwoorden
Locatiegegevens
Organisatie: De Wijde Wereld
Locatie: Uden
Werkt met: horizontale en verticale groepen