Praktijkvoorbeeld
Onderwerp: Pedagogische kwaliteit | Publicatiedatum: Januari 2024

Kern

In dit voorbeeld lees je hoe een pedagogisch professional op een VE-groep een kind dat niet goed tot spel komt begeleidt. De professional sluit aan bij de interesse van het kind en weet het spel op prachtige wijze te verrijken. Vrijwel uit het niets creëert zij voor dit kind uitgebreide kansen voor ontwikkeling.

Het thema op deze VE-peutergroep is bouwen. De 3-jarige Amir komt niet makkelijk zelf tot spel. Hij loopt rond met een knuffelkonijn onder zijn arm en dwaalt door de ruimte. De pedagogisch professionals hebben hem al een paar keer gevraagd om mee te doen aan een activiteit, maar dat wil hij niet. De pedagogisch professional ziet een kans in zijn betrokkenheid bij het knuffelkonijn. Ze vraagt hem of hij een hok wil maken voor het konijn. Nou, dat wil Amir wel! 

Een hok bouwen voor het knuffelkonijn

In de bouwhoek liggen zachte schuimblokken en houten blokken. De pedagogisch professional laat zien wat je met de blokken kunt doen door er een paar naast elkaar neer te zetten. ‘Hoe zouden we de muren van het hok kunnen maken?’ vraagt zij vervolgens om Amir aan te zetten tot bouwen.

 

pv1

De activiteit verrijken

Het lukt Amir om met de verschillende blokken muren te bouwen rond het konijn. De blokken vallen een paar keer om, maar uiteindelijk is het bouwwerk stevig genoeg. Een van de andere kinderen legt een knuffelbeer naast het konijn in het hok. Ondertussen verwoordt de pedagogisch professional de handelingen van het kind en voegt daar allerlei rekenbegrippen aan toe: 

  • Wat een groot hok!
  • Is het hok zo stevig genoeg? 
  • Je hebt hoge muren gebouwd.
  • Zou de beer er ook nog bij passen?
  • Ja, er is nog genoeg plek naast het konijn.

Schermafbeelding 2024 01 17 om 11.26.48

Nog meer uitdaging: wat als het gaat regenen?

Daarna brengt de professional een probleem in om Amir verder uit te dagen: ‘Wat nou als het gaat regenen?’ Amir denkt even na, rent naar gang en komt terug met een kinderparaplu. De pedagogisch professional zegt quasi onwetend: ‘Wat nu? Wat wil je daarmee doen?’ Samen maken ze de paraplu open en Amir zet de paraplu bovenop zijn bouwwerk. De pedagogisch professional zegt ‘Wat slim van jou. Zo blijven het konijn en de beer droog als het regent!’

 

Schermafbeelding 2024 01 17 om 11.26.53

Valkuilen bij spelbegeleiding

Een valkuil bij spelbegeleiding is dat de pedagogisch professional te sturend is of de activiteit van het kind overneemt. Zoals zelf het hok gaan bouwen of zeggen hoe het kind het bouwen moet aanpakken. Deze pedagogisch professional is duidelijk niet in deze valkuil getrapt! Zij laat Amir ervaring opdoen met het bouwen met blokken. Dat de blokken een keer omvallen is alleen maar een leerzame ervaring. De professional heeft deze kans gecreëerd door in te spelen op de interesse van Amir, namelijk het knuffelkonijn. En zij koos er bewust voor om niet te zeggen dat er een dak op het hok moet worden gebouwd. Zij benoemde in plaats daarvan het probleem, namelijk nat worden als het gaat regenen. Hiermee zet zij Amir aan tot redeneren en oorzaak-gevolg denken. De professional uit het voorbeeld zorgde ervoor dat Amir voldoende denk- en verwerkingstijd kreeg en zij respecteerde de creatieve oplossing waar Amir mee kwam, namelijk gebruik van de paraplu. Op deze eenvoudige manier heeft de professional vrijwel uit het niets uitgebreide kansen voor ontwikkeling gecreëerd. 

Locatiegegevens
Organisatie: Kind&Co Ludens
Locatie: Utrecht
Werkt met: horizontale en verticale groepen