Praktijkvoorbeeld
Onderwerp: Talenten ontdekken en ontwikkelen | Publicatiedatum: September 2020

Kern

Ontdek samen met kinderen hun unieke talenten. Elk kind heeft een eigen unieke verzameling van talenten, soms zelfs zonder te beseffen welke dat zijn. Hoe help je kinderen om die talenten te ontdekken en om ze op de juiste manier te benutten?

Talentgesprekjes met kinderen aan de hand van talentkaarten

Voorafgaand aan de talentgesprekjes, meet de pm-er gedurende een aantal maanden de betrokkenheid van het kind via het kindvolgsysteem KIJK. De pm-er is getraind om de mate van betrokkenheid in spel te kunnen scoren. Dit is een schaal van 1 (geen enkele betrokkenheid) tot 5 (zeer hoge betrokkenheid). 

Als pm-er zoek je naar en creëer je situaties in de groep waarin een kind zo hoog mogelijk scoort op betrokkenheid. Want wanneer je dat weet te bereiken, dan weet je dat je in de richting zit van de ontluikende talenten van het kind.

Omgeving

De pm-ers richten de groepsruimte zo in dat kinderen voornamelijk zelf speelgoed kunnen kiezen en dat er een grote diversiteit aan speelgoed is. Speelgoed moet vooral ‘out of the box’ zijn (kosteloos materiaal, de Floreotheek).

Interactievaardigheden

Naast het kunnen werken met de talentkaarten en kindvolgsysteem KIJK, moet de pm-er haar interactievaardigheden goed ontwikkeld hebben. Zij moet immers talenten kunnen herkennen en belangrijker nog, ze moet daar voorwaarden voor scheppen. 

Voorbeeld: Juist tijdens interacties tussen kinderen onderling zie je talenten van kinderen tevoorschijn komen. Een pm-er moet deze dan wel herkennen en kunnen aanmoedigen.

Zelfs bij baby’s kun je betrokkenheid al in bepaalde mate meten. Vanzelfsprekend zijn talentgesprekjes hier niet van toepassing. Babyleidsters focussen zich vooral op een omgeving creëren waarin de baby met zoveel mogelijk ‘ontdekkingen’ in aanraking komt. Heeft een baby een hoge betrokkenheid? Dan weet je dat het kind zich volop aan het ontwikkelen is en dan wil je vooral in die richting de baby blijven stimuleren.

Bij peuters (2-4 jaar) zijn de talentgesprekjes zeer Spelenderwijs en worden ze vooral visueel gemaakt voor de kinderen zelf en de ouders. Vanaf 4 jaar (bso leeftijd) worden echte talentgesprekjes gevoerd aan de hand van de talentkaarten.

Pm-ers zijn opgeleid om deze gesprekjes via een bepaalde route te volgen, aan de hand van een aantal open vragen, om zo samen met het kind te komen tot meerdere (ontluikende) talenten. Samen met het kind wordt dit visueel gemaakt en wordt bedacht hoe de talenten kunnen worden benut. 

De kinderen ervaren tijdens deze gesprekjes heel veel plezier en een (h)erkenning van iets waar zij in uitblinken. Het zijn vaak talenten waar het kind zichzelf niet bewust van is, omdat het kind het als vanzelf ervaart. Let wel: talent is iets anders dan ergens goed in zijn (een competentie).

Kinderen leren elkaar te waarderen en op te zoeken vanuit talentgericht werken. Ouders lezen deze ‘ontdekkingen’ terug in de observaties van het kind en zien dit dagelijks op de groep terug met behulp van de talentregenboog en veel verhalende overdrachten.

Talentenposter-Hoe-ontdek-je-talent-Blij-met-mij-Academie.jpg

Intern ontwikkelproces

FloreoKids is een ‘gecertificeerd’ talentbedrijf. Het betekent dat alle pm-ers werken volgens de ‘kindertalentfluisteraar methode’. De voorbereidingen hiervoor hebben zeker 2 jaar in beslag genomen. De grootste uitdaging was (en is nog steeds) om pm-ers op de juiste manier naar kinderen te leren ‘kijken’, zodat zij talenten bij kinderen leren herkennen. Belangrijke voorwaarde is dat zij een omgeving voor het kind kunnen creëren waarin hun ontluikende talent(en) tot uiting komt/komen.

Het in beeld brengen van talenten gebeurt aan de hand van ons kindvolgsysteem KIJK (betrokkenheid in spel = belangrijke voorspeller van talent) en de talentkaarten. Deze tool is ontwikkeld door Luk DeWulf. Onze medewerkers zijn door hem opgeleid. 

Talentkaartjes.jpg

Locatiegegevens
Organisatie: Floreokids
Locatie: 18 locaties in Leiderdorp en omgeving
Werkt met: horizontale en verticale groepen