Praktijkvoorbeeld
Onderwerp: Onderlinge interacties | Publicatiedatum: September 2020

Kern

Door mee te spelen betrekt de pm-er een kind bij het spel van een groepje kinderen.

Het is kwart over tien ‘s ochtends. Pedagogisch medewerker Milou opent de deur van de vaatwasser terwijl Max en Fenne de bekers, bakjes en de vorkjes van het fruit eetmoment brengen. “Max en Fenne, zetten jullie de vaat in de vaatwasser?” vraagt Milou. Dreumes Lotte komt aangekropen en trekt aan het rek van de vaatwasser. Fenne kijkt Milou aan. “Zeg maar Fenne tegen Lotte wat zij erin kan doen”. Fenne geeft een beker aan Lotte, Lotte zet de beker naar haar mond toe. “Nee, hier moet die” zegt Fenne en ze pakt het handje van Lotte en samen plaatsen ze de beker in de rek. 

Max en Fenne gaan de poppenhoek in nadat ze de vaat hebben ingeruimd. Daar speelden al twee andere kinderen: dreumes Sanne en peuter Ilhem. Ilhem stopt twee poppen in bed en dekt ze toe met twee dekentjes. “Lekker slapen!” zegt ze. Sanne pakt een dekentje op en gooit deze in de lucht. Ze lacht hardop. Ilhem pakt het weggegooide dekentje van de grond en dekt opnieuw de pop toe. Dit herhaalt zich een paar keer, totdat Ilhem Sanne omver duwt en het hele bedje met toebehoren optilt en buiten de poppenhoek verder speelt. Max en Fenne spelen ondertussen met potten en pannen in de keuken, ze zijn ‘groen eten’ aan het maken, salades en komkommer. Afgezien van het dekentjes- incident gaat het er gemoedelijk aan toe.

Het valt pedagogisch medewerker Milou op dat Ilhem buiten de poppenhoek zit, ze besluit mee te spelen in de poppenhoek. Ze gaat rustig naast het poppenbedje zitten en kijkt waar Ilhem mee bezig is. Ilhem merkt Milou op en geeft haar een pop in haar armen..... “Krijg ik van jou de babypop?” vraagt Milou. Dan richt Milou zich tot de babypop en zegt: “Hallo, lieve baby, wat is er aan de hand?” Ze wiegt de pop zachtjes heen en weer en aait haar over haar wangetje. “Ze huilt.” zegt Ilhem.  “Och, baby, moet je huilen, heb je zo’n verdriet?”, vraagt Milou aan de pop, “Sssssssht, stil maar”. Ilhem kijkt zorgzaam mee met Milou die de baby troost. Ze aait zachtjes over haar hoofdje.  De aandacht van Max en Fenne is verplaatst naar de zorg om de huilende baby, Max komt even kijken en Fenne blijft in de keuken. De salade is nog niet klaar. 


“Ze stopt niet met huilen, Ilhem”, zegt Milou, “Wat zou er aan de hand zijn?”.  Ilhem haalt haar schouders op en zegt: “Ze kan niet slapen.”  “Oh jee, ze kan niet slapen. Zou ze honger hebben?”, vraagt Milou.  Ilhem knikt. “Aha, is dat het,” zegt Milou terwijl ze weer naar de baby kijkt, “Ben je aan het huilen omdat je honger hebt? Zal ik jou dan weer aan Ilhem geven zodat zij wat eten voor jou kan vragen in de keuken?” 
Ilhem kijkt naar de keuken en pakt de baby van Milou over. Max, die het tafereel van dichtbij is komen bekijken roept: “Wij hebben wel eten!” Hij loopt terug naar de keuken en Ilhem loopt er achteraan met de baby in haar armen. Max roert nog even goed in de pannen voor hij ze op tafel zet. “Hier is eten!”, zegt hij enthousiast.  Fenne pakt ook een baby en zegt: “mijn baby heeft ook honger.” En ze kijkt Ilhem aan. Samen nemen ze plaats op een stoeltje met de baby op schoot. Milou observeert het gesprekje van de kinderen en ziet dat allebei de poppen wat te eten krijgen.

Omgeving: ruimte, inrichting en materialen

In de groepsruimte zijn meerdere ‘hoeken’ aanwezig, keuken, poppenhoek. Ook de ‘echte keuken’ inclusief vaatwasser is voor kinderen toegankelijk. 

Programma en aanbod

Tijdens de dag is er ruimte voor ‘vrij’ spel, onder andere in de hoeken.

Interactievaardigheden

De eerste V van de 3V’s, verkennen, verbinden en verrijken, is het belangrijkst. 

In het geval van pm-er Milou in dit voorbeeld, heeft zij het spel geobserveerd en ziet zij dat Ilhem buiten de hoek een plek zoekt om te spelen. Milou zet haar spel in op het weer verbinden van Ilhem met de andere kinderen in de hoek. De overwegingen om hierop in te zetten hangen af van haar kennis en is niet in theorie te vatten. In dit voorbeeld: Milou weet dat Ilhem moeilijk aansluiting vindt in de groep omdat ze net nieuw is. 

Proces om zo ver te komen

De pedagogisch coach ondersteunt de pm-ers door kennis over het spelmateriaal, de spelhouding van haarzelf, het sociaal gedrag tussen de kinderen en het soort spel. Daarnaast zet de coach in op het reflecteren op het Verkennen.  

Fotografie: KindeRdam