Praktijkvoorbeeld
Onderwerp: BSO | Publicatiedatum: Augustus 2021

Kern

Kinderen tot ongeveer zeven jaar hebben behoefte aan een vertrouwde en veilige omgeving. Dit kan een bso-locatie zijn binnen een schoolgebouw. Oudere kinderen hebben een grotere behoefte aan meer ruimte, een andere omgeving en meer ontdekken. Voor hen bieden onze thema-locaties veel mogelijkheden tot exploratie.
Kernwoorden

De bso-locaties van KomKids werken wijkgericht. Zo leggen wij structureel en integraal verbindingen binnen de wijk om gezamenlijk op te trekken binnen bepaalde thema’s. Met onze grote betrokkenheid in de wijk dragen wij bij aan samenhang en mogelijkheden voor de kinderen en gezinnen binnen de wijk. KomKids Kinderopvang heeft in totaal 37 locaties in Schiedam, Rotterdam & Vlaardingen. Op 31 van deze locaties is een bso gevestigd. Daarvan zijn 21 locaties gevestigd in en of nabij een schoolgebouw gevestigd en zijn er 10 themalocaties.

Reguliere locaties

De  reguliere bso-locaties voor met name kinderen tot 7 jaar zijn gesitueerd in schoolgebouwen. Voor alle reguliere locaties geldt dat ouders van kinderen vanaf 7 jaar hun kind kunnen inschrijven voor twee locaties, een reguliere en een themalocatie. Vervoer is met eigen busjes, bso-bus (voorheen Stint) of de kinderen fietsen zelf of met begeleiding. Ouders halen zelf hun kinderen op van de thema-locatie. De plaatsing voor een themalocatie is in principe 1 jaar.  

Thema BSO’S

Op de thema-bso’s zijn kinderen na school exclusief bezig met hun passies en talenten. Zo kunnen kinderen die graag bewegen na school voetballen, turnen of een zwemdiploma halen. Kinderen die geen genoeg kunnen krijgen van de natuur, kriebelbeestjes en heerlijk buiten willen zijn, kunnen buiten schooltijd hun hart ophalen bij een van onze groene bso-locaties.

Elke themalocatie bestaat uit 1 groep van 30 kindplaatsen. Een groep bestaat uit kinderen van alle reguliere locaties die voor 1 dag per week geplaatst zijn op een thema-locatie. De thema-locaties zijn gevestigd in specifieke accommodaties zoals in een  zwembad, sportkantine, volkstuincomplex, en in een nme-centrum. Om alle kinderen gebruik te kunnen laten maken van deze bijzondere vormen van opvang liggen de locaties goed verspreid door de wijken en zijn zo toegankelijk voor iedereen.

Ruimte en inrichting

De bso-locaties variëren mee met de thema’s:

Alliantiekids -> Turn-bso
Aquakids - > Zwem-bso, waar de kinderen ook mogen vrijzwemmen
Aquafun - > Zwem-bso
Beestenboel - > Speelparadijs
DOKWRK - > Techniek-bso
De Volkstuin - > Groene bso
Greenkids -> Groene bso
Maastuinkids - > Groene bso
VVKS-Kids - > Voetbal-bso
Harga - > Sport-bso

Programma en aanbod

Op de reguliere locaties bieden we activiteiten aan op interesse, leeftijd en op ontwikkelingsgebied. Kinderen hebben de keuze uit een breed activiteitenaanbod. Ze hebben hierbij zelf een inbreng en kiezen zelf waar ze bij aansluiten. Dit staat dus los van de stamgroepen van de kinderen. Kinderen hebben immers in de verschillende leeftijdsfasen steeds behoefte aan een ander aanbod. Samen met de kinderen wordt er gekeken waar hun behoefte ligt en hoe daarop ingespeeld kan worden door de pedagogisch medewerkers of een vakdocent. De inspraak van kinderen vinden wij heel belangrijk. Naast het aanbod bieden wij de kinderen ook andere activiteiten aan, en is er bijvoorbeeld op elke thema-bso ook ruimte om een boekje te lezen of om creatief bezig te zijn.

Summerkids 

Summerkids is hét bso-zomervakantieprogramma van KomKids voor kinderen van 4 t/m 12 jaar uit Schiedam en Vlaardingen. Zes weken lang bieden we leuke, uitdagende en afwisselde workshops en veel uitjes! We gaan avontuurlijke spellen en proefjes uitvoeren en we spelen veel buiten, want dat is in de zomer natuurlijk het allerleukste. Samen maken we er een onvergetelijke zomervakantie van.

Professionals

Wij vragen van onze pm’ers affiniteit bij het thema: want om bij een thema-bso te werken, is die affiniteit wel belangrijk. Een speciale opleiding is niet nodig, wel is het leuk dat we bij onze zwem-bso een pm’er hebben die ook zweminstructrice is geweest: een win-win situatie dus! Ook bij onze turn-bso staat een pm’er die vroeger zelf heeft geturnd: de kinderen vinden dat onwijs cool.

Samenwerking met ouders

Vaak is het voor ouders een flinke opgave om naast het werken ook nog met de kinderen naar voetbaltrainingen of zwemles te gaan. Bij Komkids kunnen de kinderen daarom na schooltijd bijvoorbeeld hun zwemdiploma halen. Wij ontzorgen de ouders hierin.

 

 

Kernwoorden