Praktijkvoorbeeld
Onderwerp: Samenwerking met ouders | Publicatiedatum: Januari 2022

Kern

Om ouders beter te betrekken bij de ontwikkeling van hun kinderen, is op een van onze Voorschoolse Educatie(VE)-groepen een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was de behoeften en mogelijkheden van zowel ouders als pedagogisch medewerkers in kaart te brengen.

In samenwerking met de pedagogisch medewerkers en ouders van deze VE-groep is het ontwerp “Ouderbetrokkenheid in een Nieuw Jasje” ontstaan. We noemen dit een ontwerp, omdat het om een plan gaat.De kern van het planis dat we intensiever gebruik gaan maken van het ouderportaal en dit bewust inzetten om de dialoog tussen ouder en kind te versterken. Het achterliggende doel is het versterken van de ouderbetrokkenheid. We gaan deze werkwijze de komende tijd op een van onze locaties uitproberen. We schetsen hier de grote lijnen van de nieuwe werkwijze. 

1. Het delen van informatie: 

  • We publiceren het dagprogramma op het ouderportaal en passen dit bij wijzigingen aan. 
  • We kondigen nieuwe thema’s aan op het ouderportaal door middel van een themabrief. 
  • We publiceren ieder thema een themagebonden woordenlijst op het ouderportaal. Een papieren versie van de woordenlijst wordt meegegeven. 

2. Het delen van foto’s

  • Iedere ouder ontvangt minimaal eens per week een foto van zijn of haar kind via het ouderportaal. Het moet een foto zijn die tijdens een activiteit of een spelmoment genomen is, waarmee het ontwikkelingsproces van het kind zichtbaar gemaakt wordt. Met andere woorden, een foto waarop vanuit ontwikkelingsperspectief iets zichtbaar is.
  • Ouders worden met de foto uitgedaagd om een dialoog aan te gaan met hun kinderen. Een voorbeeld: “Beste ouder, nieuwsgierig naar wat hier gebeurt? Vraag het aan (naam van het kind)! Hij/zij kan het goed uitleggen”. Het doel hiervan is dat ouders betrokken raken bij het ontwikkelingsproces en de belevingswereld van hun kind. Een mooie bijvangst is dat kinderen bij het vertellen waarschijnlijk de themagebonden woorden zullen gebruiken, die bij de activiteit aan de orde kwamen. Een win-win situatie! 

3. Het delen van korte filmpjes

  • Twee keer per thema versturen we een kort filmpje van een activiteit in een kleine groep naar de ouders van de betreffende kinderen. 

4. Terugkoppeling

  • De inloopmomenten, zowel bij het brengen als halen, gebruiken we om ouders te vragen naar de ontvangen foto’s en filmpjes. De pedagogisch medewerker informeert naar wat er besproken is en eventueel lichten de pedagogisch medewerkers nog zaken toe. 

5. Wie doet wat? 

  • De pedagogisch medewerkers maken en versturen de foto’s van de kinderen. 
  • Het streven is per locatie een ouderbetrokkenheidsmedewerker aan te wijzen. Deze collega is verantwoordelijk voor het plaatsen van de benodigde algemene informatie op het ouderportaal. Ook is hij of zij verantwoordelijk voor het eventueel bewerken of inkorten van de filmpjes. Deze handelingen kunnen vooral in de beginfase tijdrovend zijn en het is daarom aanbevolen om dit bij één persoon neer te leggen.

Kiddooz staat op het punt om deze nieuwe werkwijze op een pilot-locatie uit te proberen.We vragen over een half jaar om de ervaringen te delen in een blog op de website.