Praktijkvoorbeeld
Onderwerp: Risicovol spel | Publicatiedatum: Oktober 2021

Kern

Wij denken andersom: hoe werken we in de praktijk? En dat zetten we op papier. Staat er iets anders op papier? Dan checken we of dit veranderd moet worden!

Risicovol spelen (of avontuurspelen zoals wij het noemen) is op onze BSO de hele dag mogelijk en wordt ook actief gestimuleerd door de pedagogisch medewerkers. Dit doen we natuurlijk niet zomaar uit de losse pols, er is goed over nagedacht. En dit alles hebben we op papier staan. In een pedagogisch beleidsplan, in het gezondheids- en veiligheidsbeleid maar ook in protocollen.

Wat doen de medewerkers?

Medewerkers zijn binnen Wijs! de ervaringsdeskundigen en hebben het beste zicht op of een eerder bedachte werkwijze nog wel past. Het vraag wellicht wat meer tijd dan de gebruikelijke werkwijze waarbij beleid naar de praktijk wordt vertaald, maar het zorgt er voor dat medewerkers goed voorbereid zijn, kritisch kijken naar hun eigen handelen en bij een onverwachte situatie durven en kunnen handelen.

Ook zijn ze altijd voorbereid op vragen vanuit bijvoorbeeld ouders of de GGD inspectie. Alles wat op papier staat (wat de GGD leest) komt immers uit hun ervaringen en is de daadwerkelijke praktijk!

Concreet doen de pm-ers het volgende:

  • Elk jaar een EHBO training volgen.
  • Elk jaar in het team alle protocollen bespreken en hier kritisch naar kijken. Klopt wat er op papier staat nog met de daadwerkelijke werkwijze? Wanneer de werkwijze is veranderd, wordt dit doorgegeven aan de beleidsmedewerker.
  • Met de kinderen afspraken maken over waar en wat zij spelen. Medewerkers besteden veel tijd aan het leren kennen van kinderen. Elkaar kennen betekent dat je weet wat je aan elkaar hebt en goede afspraken met elkaar kunt maken. Geef elkaar de ruimte en vertrouwen!

Wat doet de pedagogisch beleidsmedewerker?

De pedagogisch beleidsmedewerker vertaalt de praktijk naar beleid.

  • Stelt een basisprotocol op bij nieuwe situaties en laat een groepje medewerkers hier direct kritisch naar kijken en opmerkingen doorgeven.
  • Verzamelt input vanuit de teams voor het aanpassen van protocollen en beleidsplannen.
  • Checkt bij een overleg met alle locaties of de aanpassingen voor alle locaties gelden of dat het locatiespecifieke afspraken zijn.
  • Vertaalt protocollen en beleid naar praktische voorbeelden voor (nieuwe) medewerkers maar ook voor ouders.

Hoe betrekken wij de ouders?

  • Op de website van de BSO, bij een informatieavond en bij de intake wordt direct verteld over hoe wij avontuurlijk spelen met de kinderen. Ons doel, de werkwijze en uitgangspunten zijn duidelijk.
  • Ouders kunnen in de huisregels onze afspraken rondom bijvoorbeeld spelen bij water, klimmen in bomen of spelen op ijs lezen. Ook hebben zij toegang tot onze protocollen.
  • Overdrachtsgesprekken zijn bij ons enorm belangrijk! We vertellen hoe een dag is geweest en zijn hier eerlijk in. Door transparant te zijn, een open houding te hebben en vragen te stimuleren creëer je veel basisvertrouwen om lekker met de kinderen op avontuur te gaan.


En de kinderen dan?

Die hebben gewoon een topmiddag. Gewoon ja, want het uit het zicht spelen, zwemmen, klimmen in bomen, op een eigen fiets meerijden of werken met een zakmes is onderdeel van ons DNA en voor de kinderen een vanzelfsprekendheid.

 

Locatiegegevens
Organisatie: BSO Wijs!
Locatie: 7 locaties; 2 groepen per locatie
Werkt met: verticale groepen