Praktijkvoorbeeld
Onderwerp: BSO | Publicatiedatum: Juni 2021

Kern

In elk schoolgebouw is een BSO-groep gevestigd. Het minimum aantal kinderen per dag is 5.
Kernwoorden

Kibeo heeft ruim 140 vestigingen verdeeld over Zuidwest-Nederland, met BSO’s in verschillende varianten. Elke vorm heeft eigen voordelen en mogelijkheden voor de kinderen. De varianten die Kibeo aanbiedt zijn:

  • Bso ateliers op de 10 grootste BSO`s waar kinderen kunnen kiezen voor activiteiten die in de verschillende ateliers aangeboden worden (realisatie in 2021);
  • Reguliere BSO met meerdere groepen, op 75 vestigingen;
  • Kleinschalige BSO met 1 groep voor kinderen van 4-12 jaar, op 49 vestigingen;
  • Kleinschalige BSO in combinatie met dagopvang voor kinderen van 0-12 jaar, op 8 vestigingen.

In het werkgebied van Kibeo zijn veel kleine kernen, met per kern meerdere kleine scholen. Kibeo maakt de bewuste keuze om kleinschalige opvang in kleinere kernen en de opvang op reguliere BSO’s te combineren.  

Kibeo kiest hiervoor omdat ze de missie hebben en de maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om ‘dichtbij’ opvang aan te bieden. Kinderen kunnen naar de BSO die in hun school gevestigd is. Dit is bekend, in hun eigen leefomgeving. Dit komt niet alleen ten goede aan het kind en de ouder, maar ook aan de leefbaarheid binnen de kleinere kernen.

In de praktijk kan dit  resulteren in locaties waar per dag bijvoorbeeld 10 kinderen komen in de leeftijd van 0-12 jaar. Of 10 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Door de opbrengsten van de grotere, reguliere BSO’s van Kibeo, behouden ook de kleinschalige BSO’s hun bestaansrecht.

Betrokkenheid

Op de kleinschalige BSO’s 0-12 zijn de oudere kinderen erg betrokken bij de jonge kinderen. Als ze uit school komen, willen ze graag weten hoe het gaat met de andere kinderen. Er wordt voorgelezen en samen gespeeld. Als er een gezelschapspelletje wordt gespeeld, kijken de baby’s mee en zitten de peuters er ook bij. Er ontstaat een hele huiselijke, gezellige sfeer met persoonlijke aandacht. Iedereen is betrokken bij elkaar.  

Ook op de 4-12 BSO’s merken we dat oudere kinderen betrokken zijn bij de jongere kinderen. Door gezamenlijke groepsmomenten te creëren zorgen we voor sociale verbondenheid, om er echt één groep van te maken. In vrij spel zien we dat de oudere kinderen elkaar opzoeken. Vaak mogen de jongere kinderen ook mee doen en vinden ze dit alleen maar gezellig. Het biedt ook nieuwe mogelijkheden in het spel. We bieden activiteiten aan die te differentiëren zijn naar niveau.

Ruimte en inrichting

De ruimte is zo ingericht dat aan de behoeften van alle leeftijdsgroepen wordt voldaan. Er wordt ook extra aandacht besteed aan kwaliteit en veiligheid.

Een mooi voorbeeld van de inrichting op een 0-12 groep is dat er een rustige, knusse hoek wordt gecreëerd waar kinderen van alle leeftijden terecht kunnen. Deze rustige hoek is het dichtst bij de slaapkamer. Hier vind je dan bv. de grondbox waar de baby’s kunnen spelen, maar ook de bank waar de andere kinderen lekker een boekje kunnen (voor)lezen. Er wordt goed nagedacht over de verschillende functies van de hoeken voor de verschillende leeftijden en hoe we die zo goed mogelijk kunnen combineren.

Op de 4-12 groepen zorgen we ten eerste voor speelhoeken. De jongste bso-kinderen vinden het heerlijk om daar te spelen. De oudere kinderen krijgen steeds meer zelfstandigheid. Op de BSO zijn afspraken wat de kinderen zelf mogen pakken, ze krijgen hierin eigen verantwoordelijkheid. Ze weten welke materialen er allemaal zijn en kunnen hiermee aan de slag. 

De kleinschalige BSO’s zitten eigenlijk altijd in een school. Vaak zijn er afspraken dat er ook gebruik gemaakt mag worden van de speelhoeken van de kleuters, of de gymzaal. Dit biedt de ruimte voor de kinderen om zich vrij te kunnen bewegen en te spelen in een vertrouwde omgeving.  

Programma en aanbod

Er worden zowel voor de oudere als de jongere kinderen activiteiten aangeboden.

Vaak zijn er afspraken met de school dat de kinderen in de gymzaal mogen of andere lokalen mogen gebruiken. Daar kan een activiteit worden aangeboden. Als je samen bent, gaat er één pedagogisch medewerker mee, de ander blijft op de groep. Er wordt, wanneer het kan, gezamenlijk buiten gespeeld. Op één van de kleinschalige BSO-locaties is alles gericht op kunst en cultuur. Daar kunnen kinderen ‘s middags activiteiten doen zoals dansen en toneelspelen.  

Er is altijd aandacht voor groepsmomenten. Vaak is dit het buitenspelen en het eet- en drinkmoment. Het is belangrijk om kinderen bij elkaar te betrekken en de groepsvorming te stimuleren. 

Om te zorgen dat het programma en het aanbod goed loopt, is het belangrijk dat er een goede taakverdeling is tussen de pedagogisch medewerkers.

Professionals

De pedagogisch medewerkers zijn getraind in het aanbieden van een goed en leuk programma bij kleinschalige BSO’s met een brede leeftijdscategorie. Dit vraagt immers een andere aanpak dan bij grotere BSO’s, waar meer variatie in activiteiten mogelijk is en meer pedagogisch medewerkers met verschillende kwaliteiten elkaar af kunnen wisselen. Onder andere door de wensen van de kinderen meer centraal te stellen, zorgen ze voor fijne, maar ook zeker zinvolle BSO die aansluit bij de belevingswereld van het kind. Er vindt ook uitwisseling plaats tussen de activiteiten van de grotere en de kleinschalige BSO’s. Door pedagogisch medewerkers onderling en door middel van een activiteiten databank. De kinderen van de kleinschalige BSO’s krijgen zo ook de voordelen van de grotere BSO’s mee. Daarnaast kennen de pedagogisch medewerkers de kinderen goed, waardoor ze goed in kunnen gaan op de ontwikkellijn van het kind. We kijken goed naar de kinderen en sluiten aan bij de behoeften. 

Samenwerking met ouders

Door de kleinschaligheid kom je dichter bij de ouders te staan. Ouders en pedagogisch medewerkers kennen elkaar goed. Er is grote interesse door de ouders wat er op de groepen gebeurt, en ze zijn ook bereid om zich in te zetten. De ouderbetrokkenheid is hoog. Tijdens de overdracht is er veel tijd om elkaar op de hoogte te brengen. Ouders hebben onderling ook meer contact, soms ontstaat er een whatsappgroep. Kinderen en ouders gaan na BSO-tijd ook nog met elkaar om. Bij de rondleidingen horen we van ouders dat ze het zo fijn vinden dat het kleinschalig en huiselijk is, ‘waar zie je dat nog?’.

 

Fotografie: Kibeo 

Kernwoorden
Locatiegegevens
Organisatie: Kibeo
Locatie: 140 vestigingen verdeeld over Zuidwest-Nederland
Werkt met: horizontale en verticale groepen