Praktijkvoorbeeld
Onderwerp: Pedagogische kwaliteit | Publicatiedatum: Juli 2024

Kern

Peuterschool de Peuterhoek en de Koningin Beatrixschool bieden ouders van bijna 4-jarige peuters een oudercursus aan: ‘Hoera ik word 4 jaar!’. In dit voorbeeld lees je hoe deze cursus en andere werkwijzen ertoe leiden dat de peuters een soepele en natuurlijke start kunnen maken op school.

Peuterschool de Peuterhoek is gevestigd in de Koningin Beatrixschool in de Schilderswijk in Den Haag. Vrijwel alle peuters van de Peuterhoek (98 procent) stromen door naar groep 1 van onze school. 

Oudercursus: ‘Hoera ik word 4 jaar!’

Een half jaar voor de vierde verjaardag van hun kind krijgen ouders een eenmalige ouderbijeenkomst aangeboden: ‘Hoera ik word 4 jaar!’ Tijdens deze cursus krijgen ouders handvatten om hun kind voor te bereiden op groep 1. Wij delen met de ouders wat de kinderen in grote lijnen doen en leren in de kleuterklas. Ouders zijn elke keer weer verbaasd over hoeveel de kinderen al leren in groep 1. We bespreken ook het belang van ouderbetrokkenheid met ouders. We zien dat ouders aan de slag gaan met de tips die we tijdens de cursus meegeven. De tips die wij aan ouders meegeven zijn:

  • Plan een vast ochtendritueel in. Dit geeft rust en houvast voor het kind.
  • Praat met uw kind over school.
  • Lees boekjes voor over groep 1.
  • Loop regelmatig even bij de nieuwe juf langs om kort te kijken bij en in de groep.
  • Neem deel aan de activiteiten die school aanbiedt.

Wennen in groep 1

Als de peuter bijna 4 jaar is, dan gaat de pedagogisch medewerker samen met de peuter alvast een paar keer kijken in groep 1. Daarna mogen peuters drie keer wennen in groep 1. De eerste keer neemt de pedagogisch medewerker de ouder(s) en peuter mee naar groep 1. De pedagogisch medewerker blijft er dan een half uurtje bij, zodat de overstap naar groep 1 voor de peuter en ouder(s) makkelijker verloopt. Omdat de ouders worden betrokken bij het wennen, bouwen ze direct een goed contact op met de leerkracht. Omdat de peuters tegelijkertijd buitenspelen met de kleuters, is er tijdens het buitenspelen op het schoolplein ook ruimte om de nieuwe leerkracht alvast beter te leren kennen. Tijdens het tweede en derde moment gaan ouders met hun kind alleen naar groep 1. De pedagogisch medewerker komt tijdens het wennen even kijken in de groep. 

foto beatrixschool wendy 3

Warme overdracht 

De pedagogisch medewerkers noteren de behaalde nul doelen in ParnasSys Konnect. Nul doelen zijn doelen die kinderen (meestal) behaald hebben als zij naar groep 1 gaan. Bijvoorbeeld: een kind speelt naast een ander kind, een kind onthoudt een opzegversje, een kind spreekt in vier woord zinnen. De leerkracht heeft hierdoor een duidelijk beeld van hoe het kind zich bij de peuters heeft ontwikkeld. Tijdens een warme overdracht waarbij ouders, pedagogisch medewerker(s) en de leerkracht aanwezig zijn, bespreken wij de ontwikkeling van het kind. Deze manier van warme overdracht hanteren wij inmiddels drie jaar en we zijn hier heel tevreden over. 

Een soepel en natuurlijk wenproces voor de kinderen

Door onze werkwijze - de oudercursus, het uitgebreide wennen en de warme overdracht - verloopt het wenproces voor de kinderen soepel en natuurlijk. De overstap naar groep 1 gaat op een natuurlijke manier. Dit is voor ouders, kinderen en leerkrachten erg prettig. Doordat wij in één gebouw zitten verloopt de overstap op een soepele manier. Uiteraard zijn er ook knelpunten zoals bijvoorbeeld het personeelstekort. Als er personeelstekorten zijn, dan gaat het bemensen van de groepen namelijk voor. Maar omdat er voor kind en ouder(s) én onszelf als team eigenlijk alleen maar voordelen zijn, zetten we altijd alles op alles om het toch voor elkaar te krijgen.

Locatiegegevens
Organisatie: De Peuterhoek & Koningin Beatrixschool school met de Bijbel
Locatie: De Peuterhoek & Koningin Beatrixschool school met de Bijbel
Werkt met:
Peuteropvang: 2 groepen
Buitenschoolse opvang: 4 groepen