Praktijkvoorbeeld
Onderwerp: Talenten ontdekken en ontwikkelen | Publicatiedatum: December 2020

Kern

We willen kinderen in hun bso-tijd waardevolle belevenissen laten opdoen waar ze een leven lang plezier van hebben. Daarnaast vinden we het belangrijk om de kinderen de kans te bieden om zich zo breed mogelijk te kunnen ontwikkelen.

We willen kinderen in hun bso-tijd waardevolle belevenissen laten opdoen waar ze een leven lang plezier van hebben. Daarnaast vinden we het belangrijk om de kinderen de kans te bieden om zich zo breed mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Daarom werken we in de bso van SDK kinderopvang met ons eigen ontwikkelde programma ‘Bso in Bloei’ om volop uit te proberen en te ontdekken waar de interesses van kinderen liggen. Door te werken met ‘Bso in Bloei’ stimuleren we spelenderwijs de persoonlijke competenties van kinderen. 

Omgeving: ruimte, inrichting en materialen

Het doel van ‘Bso in Bloei’ is om alle kinderen een rijke speelplek te kunnen bieden, die gevarieerd uitdagend en betekenisvol is. De ruimte straalt uit aan welk thema er op dat moment gewerkt wordt. 

Programma en aanbod

Op onze bso is alle ruimte voor vrij (buiten)spel na een schooldag. Daarnaast bieden de pedagogisch medewerkers kinderen elke dag de mogelijkheid om deel te nemen aan uitdagende groepsactiviteiten. Deze activiteiten en workshops worden aangeboden aan de hand van wisselende thema’s. Alle activiteiten passen op een bepaalde manier binnen het thema. Dit biedt veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld: rappen met een echte rapper, dieren verzorgen op de boerderij of als echter bakker de keuken in.  Ook de medewerkers worden hiermee uitgedaagd om uit hun comfort zone te komen. Kinderparticipatie is een belangrijk onderdeel van Bso in Bloei. De kinderen denken regelmatig mee over de activiteiten die ze binnen een bepaald thema willen doen. Dit is onder andere terug te zien in onderstaande activiteiten.

Samen een hut bouwen

Op de bso bouwen de kinderen een hut van pallets. Eerst slopen ze zélf de oude bouwwerken, en vervolgens maken ze een plan voor hun nieuwe bouwwerk. Samenwerken is een must bij deze activiteit. Het resultaat is een prachtig bouwwerk, helemaal zelf bedacht en uitgevoerd.

Kinderen geven een clinic

In plaats van een volwassene uit te nodigen, geven de bso-kinderen zélf een lesje in hun eigen favoriete sport. Het zelfvertrouwen groeit enorm omdat ze zo laten zien waar ze goed in zijn. En het is natuurlijk heel leuk om te zien dat andere kinderen daardoor ook enthousiast raken! De lessen kunnen helemaal naar eigen inzicht worden vormgegeven. Er was zelfs iemand die diploma's uitdeelde na afloop van haar 'clinic'. 

Samenwerking met ouders

Het is voor ouders altijd duidelijk met welk thema gewerkt wordt in de bso. Via foto- en filmmateriaal wordt veel met ouders gedeeld. Een ouder die muziek maakt of een sportles kan geven, wordt door de medewerkers én de kinderen ook graag uitgenodigd voor een activiteit. 

Bij de ontwikkeling van het programma hebben de oudercommissies met ons meegedacht.

Fotografie: SDK