Praktijkvoorbeeld
Onderwerp: Talenten ontdekken en ontwikkelen | Publicatiedatum: September 2020

Kern

Wijzigingen in het dagarrangement van kinderen, onderwijs en kinderopvang, hebben een positief effect op hun gezondheid en welbevinden. De sfeer in de groepen is verbeterd en kinderen vinden het leuker.
Kernwoorden

Uit cijfers blijkt dat Limburg een gezondheidsachterstand kent. Door een ongezonde leefstijl komen ziektes zoals obesitas en diabetes vaker voor in Limburg dan in de rest van Nederland.

Met een team van verschillende specialisten heeft men de afgelopen 5 jaar met veel succes onderzoek gedaan en gewerkt aan de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Op de Gezonde Basisschool van de Toekomst heeft men middels verschillende  aanpassingen gedaan in het huidige schoolsysteem. En wat blijkt? Kinderen leven gezonder!

Omgeving

Bij het plannen en uitvoeren van de activiteiten wordt bovendien rekening gehouden met de mogelijkheden in de directe omgeving. Voorbeelden van schoolnabije locaties zijn: de gymzaal, het park, het bos, het schoolplein, buurt- / cultuurhuis. Het programma en activiteitenaanbod worden samengesteld door de combinatiefunctionaris sport & bewegen. Hij/zij maakt daarbij gebruik van de input die de pedagogisch medewerkers, kinderen, ouders en leerkrachten geven. Waar mogelijk worden specifieke activiteiten toegevoegd om – vaak in kleine groepen – te werken aan specifieke talenten van kinderen. Voorbeelden: kinderyoga, dammen, beeldende kunst, dramatische expressie, vloggen, Alzheimerproject bij het plaatselijke verzorgingshuis, etc.

Programma en activiteiten aanbod

Op de Gezonde Basisschool van de Toekomst heeft men de schooldag verlengd door de pauze langer te maken. De tussenschoolse opvang duurt ongeveer 1 uur en 45 minuten en wordt geheel verzorgd door onze pedagogisch medewerkers. Er is eerst ruimte voor vrij spel en het laatste uur van de pauze is gereserveerd voor een uitgebreid activiteitenaanbod. Dit aanbod bestaat uit sport-, spel-, en culturele activiteiten in en om de school. Bij de planning van de activiteiten wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen en talenten van de kinderen. Er wordt veelal gewerkt volgens een keuzesysteem.

 Rol pm-ers

De pedagogisch medewerkers hebben gedurende de tussenschoolse opvang de eindverantwoordelijkheid over de groep waaraan zij de activiteit aanbieden. Zij sturen bovendien de ouders of stagiaires aan die ondersteunen. De rol van de pm-ers is cruciaal.

Ouders

Ouders worden via de digitale informatiekanalen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en activiteiten.

Ouders helpen waar mogelijk als vrijwilliger tijdens de lunch of bij het uitvoeren van de activiteiten. Daarnaast is er op alle locaties een klankbordgroep die uit ouders bestaat. Dit geeft ouders die overdag geen bijdrage kunnen leveren de mogelijkheid om door zitting te nemen in de klangbordgroep de ontwikkelingen te monitoren. 

Effecten

De eerste resultaten van het wetenschappelijk onderzoek zijn meer dan positief. Kinderen hebben een gezonder gewicht. Daarnaast is het voedingspatroon van de meerderheid van de kinderen veranderd. Kinderen zijn meer gaan bewegen en zitten minder vaak en lang achter elkaar stil. Dit draagt bij aan hun fitheid en welbevinden. De sfeer op school is verbeterd en kinderen geven aan school leuker te vinden dan voorheen. 

Bekijk ook de volgende links: 
de gezonde basisschool
hoe bouw je een gezonde basisschool

Fotografie: Humankind

Kernwoorden