Praktijkvoorbeeld
Onderwerp: Risicovol spel | Publicatiedatum: Oktober 2021

Kern

Bij de inrichting van de groepen van Korein wordt de ruimte zo rijk en uitdagend mogelijk gemaakt. Zo ontstond voor een babygroep het idee voor een op maat gemaakte bank met een uitsparing in het midden. Een bank die ook lager is dan normaal zodat kinderen er zelfstandig op, af en doorheen kunnen. Resultaat? Kinderen die over de bank klimmen en kruipen. Kinderen leren hoogtes inschatten en bouwen zelfvertrouwen op door te ervaren en doen.

Eén van de locaties van Korein ging verhuizen naar een nieuw pand. Al het oude materiaal zou worden vervangen door nieuwe materialen en meubilair. De pedagogisch medewerkers wilden een rijke en uitdagende omgeving creëren voor de kinderen. Uitgangspunt was dat de ruimte zou uitlokken tot risicovol spelen en dat kinderen de ruimte zouden krijgen om eigen initiatieven te nemen. Dit heeft onder andere geresulteerd in een bank die op maat is gemaakt .

Dialoog met de pm-ers en ouders 

Voordat de locatie ging verhuizen heeft de pedagogisch coach de pedagogisch medewerkers en de ouders voorzien van kennis over risicovol spelen. Wat is risicovol spelen en wat levert dit kinderen op? Dit werd via beeldmateriaal (foto en video) in beeld gebracht, met als resultaat dat ouders en pedagogisch medewerkers met elkaar in dialoog gingen over risicovol spelen. Ook werd daarbij het meubilair besproken dat op de nieuwe locatie aanwezig zou zijn. Ouders en pedagogisch medewerkers werden enthousiast en waren nieuwsgierig naar het eindresultaat.

De lage bank die op maat is gemaakt, lokt kinderen uit tot klimmen en klauteren. Door de uitsparing in het midden kunnen kinderen er ook doorheen klimmen. Kinderen gaan zelfstandig op en af van de bank. 

Rol van de pedagogisch medewerkers 

De rol van de pedagogisch medewerker is actief niets doen. De pedagogisch medewerker is beschikbaar en sluit aan als het kind dat nodig heeft. Wanneer kinderen oogcontact zoeken met de pedagogisch medewerker is dit vaak een teken dat het iets nodig heeft. Kinderen die het spannend vinden, krijgen een helpende hand aangereikt van de pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerker communiceert voornamelijk met de kinderen door middel van een glimlach en het maken van oogcontact. Daarbij benoemt de pedagogisch medewerker wat ze het kind ziet doen. Kinderen doen zelfvertrouwen op doordat het lukt zelfstandig op en van de bank te gaan. Ook leren ze om hoogtes in te schatten bij het gebruik van de lage bank. De kinderen ervaren plezier en lichte spanning doordat zij nieuwe ervaringen opdoen.

Ouders 

Pedagogisch medewerker maken foto’s van dat wat kinderen doen en communiceren dit met de ouders. Zo worden ouders ook meegenomen in wat het kind doet, wat het kan en allemaal heeft geleerd. 

 

Locatiegegevens
Organisatie: Korein
Locatie: 50 locaties in en rond Eindhoven, werkt met horizontale en verticale groepen
Werkt met: horizontale en verticale groepen