De verwachtingen van en beelden over buitenschoolse opvang zijn niet heel specifiek. In het algemeen is het beeld: na school gaan kinderen naar de buitenschoolse opvang, daar drinken en eten en spelen ze wat en dan gaan ze weer naar huis. En in de vakantie is er een vakantieprogramma met activiteiten.

In juni 2019 is het manifest Veranker de unieke expertise  gepubliceerd. Daarin staat: De unieke expertise van de kinderopvang bestaat uit drie cruciale pijlers: de rol van kinderopvang bij de ontwikkeling van het jonge kind (0-6-jaar), de rol van kinderopvang bij de brede talentontwikkeling van het oudere kind (6-12 jaar) en ondersteuning van en dienstverlening aan ouders. Er wordt dus wel iets verwacht van de buitenschoolse opvang.

Het onderwerp Wat doen we met de bso? is gestart vanuit het overleg met het netwerk belanghebbenden van het Expertisecentrum in mei 2020. Het ontwikkelteam dat met deze vraag aan het werk ging is samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties die specifieke keuzes hebben gemaakt in de invulling van hun aanbod van buitenschoolse opvang: 

Buitenschoolse opvang als onderdeel van een dagarrangement

Buitenschoolse opvang met pijlers

Buitenschoolse opvang als gestructureerde vrije tijd

Buitenschoolse opvang die complementair is aan het onderwijs

Buitenschoolse opvang als onderdeel van een systeem dat streeft naar gelijke kansen

Buitenschoolse opvang met vrije tijd als belangrijkste waarde

Wat is de buitenschoolse opvang nu en welke kansen zijn er voor de buitenschoolse opvang?

Naast wetenschappelijke inzichten over en praktijkvoorbeelden van buitenschoolse opvang is het ook goed inzicht te hebben in kwantitatieve gegevens, aantal locaties, gebruik en aantal uren per kind.
Klik hier voor het artikel 'Cijfers buitenschoolse opvang'.

Praktijkvoorbeelden gezocht

We zijn op zoek naar aansprekende voorbeelden uit de praktijk.
Wil jij een voorbeeld uit jouw eigen praktijk aandragen?

Vul dan alsjeblieft het contactformulier in en we nemen snel contact met je op!

Voorbeeld aandragen

Ontwikkelteam

BSO

pedagogisch professional: Jan Maarten Dank, KindeRdam; Jeneska Ekkelenkamp, Columbus junior; Margriet Hofstee, Zonnekinderen; Atie Roovers, Kibeo; Angela Kok, Komkids; Judith Lechner, HuisdeB; Annemiek vermunt, BSO OOg in Al; Jos van Zutphen, Speelleercentrum de Wijde Wereld; IJsbrand Jepma, Sardes

onderzoeker: Annemiek Veen, Kohnstamm Instituut