Dit ontwikkelteam heeft van juni tot en met oktober 2020 gewerkt aan het formuleren van de kennisbasis met betrekking tot 'Talenten ontdekken en ontwikkelen'.

Talent is officieel (volgens het woordenboek) een ‘exceptionele bekwaamheid of begaafdheid’. Het gaat dan om vergelijking met andere personen. Je kunt talent ook als een relatief sterke kant zien van een persoon, bijvoorbeeld een kind kan in verhouding tot diens andere vaardigheden goed tekenen. In de alledaagse praktijk spreken we over ‘kinderen hun talenten helpen ontwikkelen’. Dan bedoelen we niet alleen kinderen met exceptionele begaafdheid. Dan bedoelen we dat we de ontwikkeling (kennis, vaardigheden en attitudes) van alle kinderen in brede zin willen stimuleren, met name daar waar hun sterke kant of voorkeur ligt. Het gaat dan om ontwikkeling op verschillende terreinen: motorisch, cognitief, intellectueel, sociaal-emotioneel, creatief, muzikaal. Bij het thema talentontwikkeling gaan we uit van die laatste betekenis: ontwikkelingsstimulering in brede zin.

Jonge kinderen hebben in aanleg ontwikkelingsmogelijkheden die brede ervaring en oefening vereisen om tot talenten of kwaliteiten uit te groeien. Daarvoor moeten deze ontwikkelings-mogelijkheden wel gesignaleerd en gevoed worden. Zonder signalering, ervaring kunnen talenten onopgemerkt blijven en niet tot uitdrukking komen. Maar voor het zover is moet bij heel jonge kinderen eerst aan een fundament aan basiskennis en -vaardigheden gebouwd worden. Goed kunnen tekenen, dansen, voorlezen of puzzels oplossen kunnen pas zichtbaar worden als de motoriek, de sociaal-emotionele en taal- en denkontwikkeling voldoende ontwikkeld zijn. Daarom betekent talentontwikkeling bij (heel) jonge kinderen: werken aan de bouwstenen voor toekomstig leren. Denk aan veilige hechting: die zorgt voor vertrouwen in anderen en in zichzelf en draagt eraan bij dat kinderen durven te verkennen. Aandachtsontwikkeling maakt dat kinderen bij een activiteit betrokken blijven. Zelfregulatie zorgt ervoor dat kinderen hun gedrag kunnen sturen en hun emoties kunnen hanteren. Dit zijn drie heel belangrijke bouwstenen voor toekomstig leren en daarmee ook voor talentontwikkeling. Naast het bieden van brede ervaringen is oefening belangrijk om talent te ontwikkelen. Door oefening doen kinderen kennis en vaardigheden op en die dragen vervolgens bij aan zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen en interesse zijn belangrijke drijvende krachten achter talentontwikkeling vanuit het kind zelf: het zorgt ervoor dat kinderen nieuwe ervaringen aan durven te gaan en bij tegenslag doorzettingsvermogen tonen.

Er volgt snel een nadere uitwerking. 

Praktijkvoorbeelden gezocht

We zijn op zoek naar aansprekende voorbeelden uit de praktijk.
Wil jij een voorbeeld uit jouw eigen praktijk aandragen?

Vul dan alsjeblieft het contactformulier in en we nemen snel contact met je op!

Voorbeeld aandragen

Ontwikkelteam

Talenten ontdekken en ontwikkelen

Pedagogisch professional: Jantine van Baaren, de Schoor; Laurie Broekhuizen, CompaNanny; Nathalie Camacho, SKA; Monique Grooff, Kappio; Marielle de Groot, Zonnekinderen; Jessica Linting, Junis; Marco Reumkes, Humankind; Martine Terstegen, FloreoKids

Wetenschapper: Cathy van Tuijl, Hogeschool Saxion

Wetenschappelijke bronnen

×

Activity settings in toddler classrooms and quality of group and individual interactions

Carolina Guedes, Joana Cadima, Teresa Aguiar, Cecília Aguiar en Clara Barata | 2020

Mealtimes in Head Start pre-k classrooms: examining language-promoting opportunities in a hybrid space

Erica M. Barnes, Jill F. Grifenhagen en David K. Dickinson | 2019

De 1e 1000 dagen: het versterken van de vroege ontwikkeling. Een literatuurverkenning ten behoeve van gemeenten

Symone Detmar en Marianne de Wolff | 2019

Developmental changes in infants’ and mothers’ pathways to achieving joint attention episodes

Margaret Loy, Elise Frank Masur en Janet Olson | 2018

Daniel Stern: Microanalysis and the Empirical Infant Research Foundations

Beatrice Beebe | 2017

Executive functioning and school adjustment: The mediational role of pre-kindergarten learning-related behaviors

Tyler R. Sasser, Karen L. Bierman en Brenda Heinrichs | 2015

Nonsense, common sense, and science of expert performance: Talent and individual differences

Phillip L. Ackerman | 2014

Activity settings and daily routines in preschool classrooms: Diverse experiences in early learning settings for low-income children

Allison Sidle Fuligni, Carollee Howes, Yiching Huang, Sandra Soliday Hong en Sandraluz Lara-Cinisomo | 2012

Use your words: The role of language in the development of toddlers’ self-regulation

Claire Vallotton en Catherine Ayoub | 2011

From External Regulation to Self-Regulation: Early Parenting Precursors of Young Children's Executive Functioning

Annie Bernier, Stephanie M. Carlson en Natasha Whipple | 2011

Working with toddlers in child care: Practitioners’ beliefs about their role

Donna Berthelsen en Joanne Brownlee | 2006