Werkdefinitie

In de pedagogische praktijk helpen we kinderen om hun talenten te ontdekken. Dat doen we door eerst hun interesses te signaleren en deze vervolgens te voeden. We kijken daarbij naar alle kinderen en dus niet alleen naar kinderen met een exceptionele begaafdheid. Van alle kinderen stimuleren we dus in brede zin de ontwikkeling (kennis, vaardigheden en attitudes). 

Benut bij talentontwikkeling alle pijlers van pedagogische kwaliteit

Talentontwikkeling stimuleren kan plaatsvinden op verschillende terreinen: motorisch, cognitief, intellectueel, sociaal-emotioneel, creatief en muzikaal. De pedagogisch professional benut daarbij alle pijlers van pedagogische kwaliteit: de omgeving, het aanbod, de interactievaardigheden en de samenwerking met de ouders.

Talentontwikkeling signaleren

Cruciaal voor de (talent)ontwikkeling van kinderen zijn signalering door de pedagogisch professional en het opdoen van brede ervaringen . De pedagogisch professional signaleert interesses en voedt deze vervolgens door kinderen bepaalde ervaringen te laten opdoen.

Zelfvertrouwen door brede ervaringen

Het aanbieden van ervaringen is ook belangrijk omdat het kind daardoor de eigen interesse(s) kan ontdekken. Die interesses worden dan weer door de pedagogisch professional gesignaleerd en gevoed. Ervaring werkt hierbij als een ‘vliegwiel’. Door ervaring breiden kinderen hun kennis en vaardigheden uit  en dat draagt weer bij aan hun zelfvertrouwen. Dit zelfvertrouwen leidt in veel gevallen tot een nog grotere interesse en motivatie om meer ervaring op te doen.

Kortom, zelfvertrouwen en interesse zijn belangrijke drijvende krachten achter talentontwikkeling. Zij zorgen ervoor dat kinderen nieuwe ervaringen aan durven gaan en bij tegenslag doorzettingsvermogen tonen.

Talentontwikkeling bij jonge kinderen

Bij jonge kinderen, zo ongeveer tot een jaar of vier, is het nog lastig om te spreken van talentontwikkeling. Bij deze kinderen moet eerst een fundament van basiskennis en -vaardigheden worden opgebouwd. Goed kunnen dansen wordt pas zichtbaar als een kind dat motorisch aan kan. Houtbewerken of goed kunnen voorlezen kun je pas signaleren als de sociaal-emotionele en taal- en denkontwikkeling voldoende ontwikkeld zijn.

Daarom betekent talentontwikkeling bij (heel) jonge kinderen: werken aan de bouwstenen voor toekomstig leren. Denk daarbij aan:

  • veilige hechting die zorgt voor vertrouwen in zichzelf en anderen en eraan bijdraagt dat kinderen durven te verkennen;
  • aandachtsontwikkeling die ervoor zorgt dat kinderen bij een activiteit betrokken blijven;
  • zelfregulatie die ervoor zorgt dat kinderen hun gedrag kunnen sturen en hun emoties kunnen hanteren.

 

Praktijkvoorbeelden gezocht

We zijn op zoek naar aansprekende voorbeelden uit de praktijk.
Wil jij een voorbeeld uit jouw eigen praktijk aandragen?

Vul dan alsjeblieft het contactformulier in en we nemen snel contact met je op!

Voorbeeld aandragen

Ontwikkelteam | Talentontwikkeling

Pedagogisch professional
Jantine van Baaren (de Schoor)
Laurie Broekhuizen (CompaNanny)
Nathalie Camacho (SKA)
Monique Grooff (Kappio)
Marielle de Groot (Zonnekinderen)
Jessica Linting (Junis)
Marco Reumkens (Humankind)
Martine Terstegen (FloreoKids)
Wetenschapper
Cathy van Tuijl (Hogeschool Saxion en Universiteit Utrecht)