Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Ieder kind heeft in aanleg ontwikkelingsmogelijkheden die – door ervaring – uit kunnen groeien tot talenten. Volgens het woordenboek is talent een ‘exceptionele bekwaamheid of begaafdheid’. Een vergelijking met andere personen, dus. Je kunt talent echter ook zien als een relatief sterke kant van een persoon. Neem bijvoorbeeld een kind dat in verhouding tot zijn andere vaardigheden goed kan tekenen.
In de pedagogische praktijk bedoelen we met talentontwikkeling dat we kinderen helpen om hun talenten te ontdekken door interesses te signaleren en deze te voeden. Het gaat daarbij dus niet alleen om kinderen met een exceptionele begaafdheid, maar juist ook om het stimuleren van de ontwikkeling (kennis, vaardigheden en attitudes) van alle kinderen in brede zin. 

Alle pijlers van pedagogische kwaliteit benutten
Dit stimuleren van de ontwikkeling kan plaatsvinden op verschillende terreinen: motorisch, cognitief, intellectueel, sociaal-emotioneel, creatief en muzikaal. De pedagogisch professional benut daarbij alle pijlers van pedagogische kwaliteit: de omgeving, het aanbod, de interactievaardigheden en de samenwerking met de ouders.

Signaleren en brede ervaringen
Signalering door de pedagogisch professional en het opdoen van brede ervaringen zijn cruciaal voor de (talent)ontwikkeling van kinderen. De pedagogisch professional signaleert interesses en voedt deze interesses vervolgens door kinderen bepaalde ervaringen te laten opdoen. Daarnaast is het aanbieden van brede ervaringen belangrijk omdat het kind dan de eigen interesse(s) kan ontdekken, die vervolgens weer door de pedagogisch professional gesignaleerd en gevoed worden. Ervaring werkt hierbij als een ‘vliegwiel’: door ervaring breiden kinderen hun kennis en vaardigheden uit, hetgeen vervolgens bijdraagt aan zelfvertrouwen. Dit zelfvertrouwen leidt in veel gevallen tot een nog grotere interesse en motivatie om meer ervaring op te doen. Kortom, zelfvertrouwen en interesse zijn belangrijke drijvende krachten achter talentontwikkeling. Zij zorgen ervoor dat kinderen nieuwe ervaringen aan durven gaan en bij tegenslag doorzettingsvermogen tonen.

Talentontwikkeling bij jonge kinderen
Bij jonge kinderen, zo ongeveer tot een jaar of vier, is het nog lastig om te spreken van talentontwikkeling. Bij deze kinderen moet eerst een fundament van basiskennis en -vaardigheden worden opgebouwd. Goed kunnen dansen, houtbewerken of voorlezen, wordt pas zichtbaar als de motoriek, de sociaal-emotionele en taal- en denkontwikkeling voldoende ontwikkeld zijn. Daarom betekent talentontwikkeling bij (heel) jonge kinderen: werken aan de bouwstenen voor toekomstig leren. Denk daarbij aan:

  • veilige hechting die zorgt voor vertrouwen in zichzelf en anderen en eraan bijdraagt dat kinderen durven te verkennen;
  • aandachtsontwikkeling die ervoor zorgt dat kinderen bij een activiteit betrokken blijven;
  • en zelfregulatie die ervoor zorgt dat kinderen hun gedrag kunnen sturen en hun emoties kunnen hanteren.

Praktijkvoorbeelden gezocht

We zijn op zoek naar aansprekende voorbeelden uit de praktijk.
Wil jij een voorbeeld uit jouw eigen praktijk aandragen?

Vul dan alsjeblieft het contactformulier in en we nemen snel contact met je op!

Voorbeeld aandragen

Ontwikkelteam

Talentontwikkeling

Pedagogisch professional: Jantine van Baaren, de Schoor; Laurie Broekhuizen, CompaNanny; Nathalie Camacho, SKA; Monique Grooff, Kappio; Marielle de Groot, Zonnekinderen; Jessica Linting, Junis; Marco Reumkens, Humankind; Martine Terstegen, FloreoKids

Wetenschapper: Cathy van Tuijl, Hogeschool Saxion en Universiteit Utrecht

Tools
Stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen

In basisschool Nellestein in Amsterdam is het elke woensdag Talentendag: gastlessen in bijvoorbeeld dans, techniek en vloggen.

Tools

Meer tools zien?

Investeer mee in pedagogische kwaliteit en bekijk alle tools!

JA, ik doe mee! info

Wetenschappelijke bronnen

×

Activity settings in toddler classrooms and quality of group and individual interactions

Carolina Guedes, Joana Cadima, Teresa Aguiar, Cecília Aguiar en Clara Barata | 2020

Mealtimes in Head Start pre-k classrooms: examining language-promoting opportunities in a hybrid space

Erica M. Barnes, Jill F. Grifenhagen en David K. Dickinson | 2019

De 1e 1000 dagen: het versterken van de vroege ontwikkeling. Een literatuurverkenning ten behoeve van gemeenten

Symone Detmar en Marianne de Wolff | 2019

Developmental changes in infants’ and mothers’ pathways to achieving joint attention episodes

Margaret Loy, Elise Frank Masur en Janet Olson | 2018

Daniel Stern: Microanalysis and the Empirical Infant Research Foundations

Beatrice Beebe | 2017

Executive functioning and school adjustment: The mediational role of pre-kindergarten learning-related behaviors

Tyler R. Sasser, Karen L. Bierman en Brenda Heinrichs | 2015

Nonsense, common sense, and science of expert performance: Talent and individual differences

Phillip L. Ackerman | 2014

Activity settings and daily routines in preschool classrooms: Diverse experiences in early learning settings for low-income children

Allison Sidle Fuligni, Carollee Howes, Yiching Huang, Sandra Soliday Hong en Sandraluz Lara-Cinisomo | 2012

Use your words: The role of language in the development of toddlers’ self-regulation

Claire Vallotton en Catherine Ayoub | 2011

From External Regulation to Self-Regulation: Early Parenting Precursors of Young Children's Executive Functioning

Annie Bernier, Stephanie M. Carlson en Natasha Whipple | 2011

Working with toddlers in child care: Practitioners’ beliefs about their role

Donna Berthelsen en Joanne Brownlee | 2006