Tool

Deze tool kun je gebruiken om pedagogisch professionals bewust te maken van de kracht van de omgeving voor de ontwikkeling van kinderen. In de Kletspot zitten kaartjes met daarop begrippen en kaartjes met daarop voorbeelden uit de praktijk. Deze tool is praktisch en makkelijk in te zetten. Doordat de kaartjes gericht zijn op enerzijds kennis en anderzijds de praktijkervaringen van pedagogisch professionals, kan deze Kletspot bijdragen aan het vergroten van de kennis en het toepassen hiervan in de praktijk.