Tool

Deze tool kun je gebruiken om met pedagogisch professionals in gesprek te gaan over een
of meerdere hoeken op de groep. Met behulp van foto’s en het daadwerkelijk in die hoek zijn, gaan de pedagogisch medewerkers met elkaar in gesprek over die hoek: wat zien en ervaren ze? Het gesprek leidt tot concrete ideeën over verbeteringen van de betreffende hoek.