Samenwerken aan

pedagogische kwaliteit

Ik doe mee!

pdfDOWNLOAD HET BEELDVERSLAG


 Op 28 september 2023 vond het tweede congres van het Expertisecentrum Kinderopvang plaats! Met een programma gevuld met wetenschappelijke inzichten en verdiepende sessies over onder andere kinderparticipatie, positieve gedragsondersteuning en ouderbetrokkenheid. Er waren twee keer zoveel deelnemers als vorig jaar, een doorslaand succes! Voor een overzicht van het evenement kun je het beeldverslag bekijken.

Praktische informatie over het congres 'Wetenschap ontmoet praktijk'

  • Tijd: het congres vindt plaats op donderdag 28 september van 10:00 tot 16:00 uur
  • Locatie: de woonindustrie in Nieuwegein (zowel met auto als openbaar vervoer goed te bereiken)
  • Kosten: € 295,- incl. btw (30% korting voor deelnemers van wie de organisatie mee-investeert in de ontwikkeling van de pedagogische kennisbasis)

 

Programma

Sprekers

 

Prof. dr. Ruben Fukkink
UvA

 

Ruben Fukkink is Bijzonder Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en vertelt tijdens het congres over het lopende onderzoek naar de waarde van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang.

Ruben Fukkink:’’In Nederland is een brede beweging ingezet van integrale kindcentra (IKC’s) voor inclusief onderwijs.Belangrijke doelen van deze kindcentra zijn het creëren van een doorlopende leerlijn, inclusie van alle kinderen ter bevordering van gelijke kansen en het creëren van een innovatief curriculum dat gericht is op de brede ontwikkeling van kinderen. Om deze doelen te bereiken is samenwerking tussen professionals uit onderwijs, opvang en jeugdzorg essentieel. Ook elders in de kinderopvang en het basisonderwijs wordt samengewerkt met andere partijen. Echter, deze interprofessionele samenwerking is nieuw en blijkt allesbehalve vanzelfsprekend. Hoe geven professionals uit kinderopvang, basisonderwijs en externe professionals (jeugdzorg, welzijn, wijk) vorm aan hun interprofessionele samenwerking? Wie werkt samen met wie? Weten professionals uit kinderopvang, onderwijs en jeugdzorg elkaar te vinden en hoe werken zij samen? Op basis van recent afgerond en een groot lopend onderzoek presenteren we de eerste bevindingen over samenwerking in Nederland, maar ook België, Duitsland en Noorwegen.’’

Presentatie_Ruben_Fukkink.pdf

Annerieke Boland

 

Annerieke Boland is lector bij IPABO en vertelt tijdens het congres verschillende vormen van educatie. 

Annerieke Boland: ''In oktober 2022 verscheen er een artikel in de krant met als titel ‘Vroeg leren funest voor ontwikkeling jonge kind’. Het is een nogal ongelukkig gekozen titel, omdat kinderen al voor de geboorte beginnen met leren. Vijf belangenorganisaties rond het jonge kind pleiten ervoor dat we moeten vertrouwen op het natuurlijke proces van de ontwikkeling. Maar hoe zou dat natuurlijke proces er eigenlijk uit zien? Er zijn op zeer jonge leeftijd al grote verschillen in de ontwikkeling van kinderen. En die ontstaan niet alleen door verschillen in aanleg, maar juist ook door verschillen in de omgevingsfactoren. Voor de ontwikkeling van kinderen zijn kwaliteitsvolle interacties met meerwetende partners cruciaal. Toch is de educatieve proceskwaliteit in de kinderopvang al jaren onvoldoende op niveau. Werk aan de winkel, zou je denken! Maar hoe geven we vorm aan educatie in de kinderopvang? En hoe stimuleer je de ontwikkeling, zonder schooltje te gaan spelen?''

Presentatie_Annerieke_Boland.pdf

 

 

Overzicht van de deelsessies

Elke deelsessie duurt 1,5 uur en bestaat uit een introductie van de wetenschappelijke inzichten door de wetenschapper van het betreffende ontwikkelteam en een uitwerking daarvan in de praktijk door een deelnemer van datzelfde ontwikkelteam. Elke deelsessie heeft een moderator als gespreksleider. Van elke deelsessie wordt een beeldverslag gemaakt. Na het congres krijgen alle deelnemers een pdf waarin alle beeldverslagen zijn gebundeld.

 

Positieve gedrags­ondersteuning

Hoe voorkom je escalatie van negatief gedrag? Positieve interacties zijn de bouwstenen voor een positieve relatie. Met sommige kinderen gaat dit moeiteloos, maar er zijn ook kinderen bij wie dit een opgave is. Sommige kinderen lokken met hun gedrag veel negatieve interacties uit. Het gevaar bestaat dat dit een vicieuze cirkel wordt en misschien zelfs een patroon. In deze deelsessie nemen Cathy van Tuijl (lector Hogeschool Saxion) en Tanja Hak (pedagoog bij ‘t Kickertje) je mee in hoe je dit kunt voorkomen. 

Onderzoekers: Cathy van Tuijl (lector Hogeschool Saxion)  en Tanja Hak (pedagoog bij ‘t Kickertje) 

Moderator: Suzanne Plaisier (pedagoog SDDK)

Deelsessie_Positieve_gedragsondersteuning.pdf

Ouderbetrokkenheid

Peuters en kleuters ontwikkelen zich grotendeels thuis, en ouders kunnen daarin het verschil maken. Er zijn echter grote verschillen in de thuisomgeving van kinderen. Met soms grote gevolgen voor de ontwikkeling. Er is dus veel reden om met ouders een samenwerkingsrelatie op te bouwen, de thuisomgeving goed te leren kennen en de leefwereld van thuis en op de groep te verbinden. In deze deelsessie gaan Martine van der Pluijm (Hogeschool Rotterdam) en Thamar Molenaar (Scala Welzijn) in op het opbouwen van deze relatie én op het stimuleren van de rol van ouders thuis en hoe je waar nodig een extra steuntje in de rug biedt.

Onderzoekers: Martine vd Pluijm (Hogeschool Rotterdam) en Thamar Molenaar(Scala Welzijn)

Moderator: Laura Lecluse (Buro Leren met Lef)

Deelsessie_Ouderbetrokkenheid_-_samenwerken_met_ouders.pdf

Coachkamer


Hoe zorg je als pedagogisch coach voor verbetering van de pedagogische kwaliteit? Hoe neem je pedagogisch professionals mee?  
In deze mini CoachKamer geeft Annika de Haan handvatten hiervoor vanuit een theoretisch kader. We gaan van een vliegende start naar het vergroten van de kans op succes van jouw coachingstraject. 

Onderzoekers: Annika de Haan (Expertisecentrum Kinderopvang)

Deelsessie_CoachKamer.pdf 

  

Kinderparticipatie

Échte kinderparticipatie is een feestje. Een feestje voor alle betrokkenen. Daarvoor zijn een open en onderzoekende houding en de wil om van kinderen te leren noodzakelijk. Zoek je naar vernieuwende en creatieve ideeën en oplossingen? Wil je écht weten wat er bij kinderen speelt en wat hun behoeften zijn? Volg dan deze deelsessie tijdens het congres! Christel Eijkholt is gepromoveerd op dit onderwerp en zal deze deelsessie begeleiden.

Onderzoekers: Christel Eijkholt (Universiteit Utrecht) en Anne van Driel (Peuter en Co)

Moderator: Simone den Hollander (adviseur Sardes)

Deelsessie_Kinderparticipatie.pdf

PiB

Het zelfevaluatie-instrument Pedagogische praktijk in Beeld biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de pedagogische kwaliteit per groep. PiB is een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk online zelfevaluatie-instrument en is optimaal afgestemd op de GGD-inspectie. Tijdens het congres op 28 september kun je tijdens deze deelsessie kennismaken en oefenen met het instrument.  

Onderzoeker: Simon Hay (Expertisecentrum Kinderopvang) 

Moderator: Kitty Kooiman (Kibeo)

Deelsessie_Pedagogische_praktijk_in_Beeld_-_PiB.pdf

Spelbegeleiding met de drie V's

Als kinderen zich goed ontwikkelen, dan spelen ze en dan ontwikkelt hun spel zich. Het wordt gevarieerder, complexer, langduriger en interactiever. Maar kinderen maken die ontwikkeling niet vanzelfsprekend door: de omstandigheden moeten gunstig zijn. Door met kinderen mee te spelen, kun je de spelontwikkeling stimuleren. Het is dan ook mogelijk om in de betekenisvolle context van het spel andere ontwikkelgebieden te ondersteunen. In deze deelsessie gaat Annerieke Boland dieper in op de drie V’s van meespelen: verkennen van het spel, verbinden aan het spel en verrijken van het spel.
Ben jij benieuwd wat de theorie hierachter is en hoe dit er in de praktijk uitziet? Volg dan deze deelsessie tijdens het congres op 28 september!
 
Onderzoeker: Annerieke Boland (Lector IPABO)
 
Let op: deze deelsessie is alleen in de ochtend te volgen!
 

 

 

Duurzaamheidspedagogiek

kennisbasis duurzaamheid pedagogiek 600x

Duurzaamheidspedagogiek heeft veel verschillende kanten, daarom is het belangrijk om te definiëren wat we er eigenlijk mee bedoelen. En als je er dan mee aan de slag gaat, begin je dan heel praktisch, juist bij de overtuigingen van de pedagogisch professionals of kies je voor een combinatie van beide invalshoeken? In deze deelsessie hoor je hoe je zelf aan de slag kunt gaan met het onderwerp. Een tipje van de sluier: denk groot, begin klein!      

Onderzoekers: Marian Joven (Hogeschool Leiden)

Moderator: Su'en Verweij (KindeRdam)

Deelsessie_Duurzaamheidspedagogiek.pdf

Via onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van alle updates. Ontvang je deze nog niet en wil je dat wel? Klik dan hier. Let op: aan het congres zit een maximaal aantal deelnemers verbonden. Zet 28 september dus snel in jouw agenda of schrijf je alvast in!

Inschrijven voor het congres in 2023

 

Bekijk het beeldverslag voor een impressie van vorig jaar

Naast de presentaties van de plenaire sprekers waren er deze dag ook acht verschillende deelsessies te volgen. Zowel de presentaties van de sprekers als van de deelsessies vind je terug in onderstaand beeldverslag. Klik op de afbeelding hieronder om het beeldverslag te openen.

Download hier "Beeldverslag - wetenschap ontmoet praktijk 2022"