Steeds meer organisaties maken gebruik van PiB. Sinds kort is ook kinderopvang Plateau overstag. Stephany Kerssies, pedagogisch coach bij Plateau, vertelt erover.

Begin februari is Plateau met PiB gestart. PiB staat voor ‘Pedagogische praktijk in beeld’. Het is een online evaluatie-instrument waarmee een kinderopvang de pedagogische kwaliteit in de eigen organisatie kan meten.

Waarom hebben jullie voor PiB gekozen?

‘Ik werk hier zelf pas sinds oktober,’ zegt Stephany Kerssies, beleidsmedewerker en pedagogisch coach bij Plateau in Assen. ‘Dus ik was er niet bij toen het idee ontstond. Maar ik weet wel dat Plateau al langer op zoek was naar een instrument om de pedagogische praktijk beter in beeld te krijgen. Om een duidelijk houvast te hebben.’

Hoe hebben jullie je voorbereid op het gebruik van PiB?

‘Dat hebben we met z’n tweeën gedaan; een andere pedagogisch coach en ik. We hebben goed nagedacht over de invulling die we eraan wilden geven. En we hebben twee domeinen gekozen om mee te beginnen. Dat was een tip vanuit PiB: als je meteen alle vijf domeinen doet, ben je, zeker in het begin, veel tijd kwijt.’

Welke thema’s zijn dat?

‘Emotionele veiligheid en persoonlijke ontwikkeling. Daarmee willen we ons het instrument eigen maken. Ik hoop natuurlijk dat we daarna vrij gemakkelijk ook de andere domeinen kunnen uitrollen – en dat we uiteindelijk een compleet beeld van onze pedagogische kwaliteit krijgen.’

Hadden jullie hiervoor ook al methoden om de kwaliteit te meten?

‘Vorig jaar heeft Plateau de leefomgeving in kaart gebracht met een eigen meetinstrument, gebaseerd op de NCKO-kwaliteitsmonitor. En we hebben zelf ook wel een paar observatie-instrumenten. Maar we hadden behoefte aan een bodem daaronder. Met PiB denken we hierin een stevige slag te slaan. Om kwaliteit op een structurele manier in beeld te krijgen.’

Op welke groepen doen jullie de metingen?

‘We hebben in totaal tien IKC’s (Integraal Kind Centrum). Daar zit de kinderopvang bij inbegrepen. Daarnaast hebben we nog een AZC-peuteropvang. We zijn PiB gestart op vier IKC’s. En dat doen we op alle groepen, dus voor alle leeftijden binnen de kinderopvang van die locaties. Zowel dagopvang en peuteropvang als buitenschoolse opvang.’

Wie doen de observaties?

‘Dat doen wij, de pedagogisch coaches. De eerste observaties hebben we ook echt met z’n tweeën gedaan, om even te kijken of we op één lijn liggen. Dat bleek al vrij snel het geval. Dus toen hebben we gezegd: om het efficiënter te maken, kunnen we het beter apart van elkaar doen. Ik kan me voorstellen dat op termijn ook anderen de observaties op zich nemen. Maar we zijn pas net begonnen, dus dat zijn we nog aan het onderzoeken.’

Hebben jullie ook al advies gegeven, op basis van PiB?

‘Zeker, we hebben al met professionals gesproken. Over het onderwerp ‘benoemen’, bijvoorbeeld; aan de kinderen verwoorden wat je doet. We hebben tips gegeven als het te weinig of juist te veel gebeurde, volgens de meting. Eerst observeren we, dan bepalen we of iets in positieve of negatieve zin opvalt, en op basis daarvan geven we direct onze eerste bevindingen terug. Weet je wat mij opviel, zeg ik dan bijvoorbeeld tegen een professional; dat je niet zomaar een baby benadert, maar ook verwoordt wat je doet – heel goed! Of ik zeg juist: dat kun je in de toekomst nog iets duidelijker doen.’

Wat hoop je dat PiB oplevert op de lange termijn?

‘Het lijkt me heel nuttig om inzichten te verkrijgen en drie of vier maanden later weer een nieuwe meting te doen, zodat je kunt vergelijken. De structuur van PiB is daarvoor heel handig. En ik vind het heel prettig om handvatten te hebben. Ik heb altijd een soort ideaalbeeld voor ogen, van hoe een kinderopvang eruit zou moeten zien. Met PiB kunnen we daar naartoe werken. Daarnaast hoop ik dat professionals bij Plateau er veel van opsteken. Het zou mooi zijn als dit instrument ze zelfvertrouwen geeft, en dat ze zich vaardig genoeg zullen voelen om alle uitdagingen aan te kunnen. Op termijn zal PiB dan als een soort basis fungeren voor de invulling van onze pedagogisch coaching. Zodat we de pedagogische kwaliteit bij Plateau continu kunnen blijven verbeteren.’

En misschien kunnen we over een jaar nog eens bespreken hoe het er dan voor staat.

‘Ja, doen we!’

Blijf of de hoogte van het laatste nieuws via onze berichten

 

Bekijk de boekentips