Kinderopvang heeft te kampen met flinke personeelstekorten. Personeelstekorten in kinderopvang hebben buiten de sector een groot effect: ongeveer 20 ouders kunnen niet naar hun werk als een groep moet sluiten.

Dat gebeurt regelmatig.Het kabinet heeft plannen om de gedetailleerde kwaliteitseisen te heroverwegen als poging om meer mogelijkheden te bieden voor de bemensing van de groepen.

Voor de korte termijn biedt dit wat meer mogelijkheden voor de inzet van de huidige professionals.Voor de langere termijn pleit ik voor een doorbraak. Geen kleine aanpassingen van gedetailleerde regelgeving meer. Mijn voorstel bestaat uit twee samenhangende elementen. Kies een ander perspectief voor de kwaliteit van kinderopvang en stimuleer de kinderopvangorganisaties zich te focussen op de pedagogische kwaliteit.

De kwaliteit van kinderopvang wordt primair bepaald door wat er in de groep gebeurt: in de interactie tussen kinderen onderling en tussen pedagogisch professionals en kinderen. De pedagogische doelen: emotionele veiligheid, bevordering van persoonlijke en sociale competenties, overdracht van normen en waarden, dat is waarom het gaat. Alle wetenschappelijk onderzoek wijst daarop.

Pedagogische kwaliteit is niet iets nieuws in de kinderopvang. Alle organisaties zijn daarmee bezig. Veel organisaties werken daaraan op een systematische manier. Bijvoorbeeld met het zelfevaluatie-instrument Pedagogische praktijk in Beeld (PiB). Het nieuwe aan mijn voorstel is: stel de eerdergenoemde pedagogische doelen centraal en stop met de grote hoeveelheid detailregelgeving, waarvan wordt gehoopt, maar nooit is aangetoond, dat ze de pedagogische kwaliteit bevorderen.

De focus op pedagogische kwaliteit bevordert het werkplezier van de medewerkers. De regeldruk neemt af en zij zijn meer betrokken bij en hebben meer verantwoordelijkheid voor dat wat er gebeurt in hun groep. En dat werkt waarschijnlijk positief door in de waardering van kinderopvang in de maatschappij en het aantal mensen dat in de kinderopvang wil gaan werken.  

Yvette Vervoort

Directeur Expertisecentrum kinderopvang