Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Publicatie
Publicatiedatum: 2023 | Auteur: Expertisecentrum Kinderopvang
Twee studenten uit het laatste jaar van de bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht hebben tussen november 2022 en februari 2023 een wetenschappelijke stage bij het Expertisecentrum Kinderopvang gedaan. Ze onderzochten hoe pedagogisch coaches invulling geven aan hun werkzaamheden. Onderdeel daarvan was een literatuurstudie naar effectieve elementen van pedagogische coaching. Met behulp van een vragenlijst die door ruim 100 pedagogisch coaches werd ingevuld, is nagegaan in hoeverre de praktijk overeenkomt met volgens de literatuur effectieve elementen.
 

In de factsheet zijn de resultaten van het onderzoek samengevat.  

Factsheet_onderzoek.pdf