Het landelijk beeld van pedagogische kwaliteit 2023 gebaseerd op observaties in 1684 groepen in de periode juli 2022 t/m juni 2023 met 1840 groepsobservaties 

PiB_in_beeld_2022_-2023pdf.pdf