Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Annika de Haan, Expertisecentrum Kinderopvang, coördinator ontwikkelteams

In juni zijn de eerste ontwikkelteams van het Expertisecentrum Kinderopvang gestart. Van heinde en verre kwamen enthousiaste pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers en pedagogen naar Utrecht. Grote organisaties, kleine organisaties, dagopvang, peuteropvang, BSO en gastouderopvang – wat mooie dwarsdoorsnede van de sector! In het Landhuis in de Stad gingen de verschillende teams aan het werk met drie onderwerpen: Het begeleiden van onderlinge interacties, talentontwikkeling en ruimte geven voor autonomie.

Maar.. die pollepel dan?

Ja, die komt zo! Eerst dit: de onderzoekers die aan elk team verbonden zijn. Zij nemen hun ontwikkelteam mee in de wetenschappelijke inzichten over het onderwerp. Tijdens deze eerste bijeenkomst legden de onderzoekers de focus op het formuleren van een eerste concept-werkdefinitie van het onderwerp. Want je kunt pas aan het werk met een onderwerp, als je daar met elkaar hetzelfde beeld van hebt.

Het team ‘Talentontikkeling’ bijvoorbeeld: wat verstaan we eigenlijk onder talentontwikkeling? Daar werd eerst vooral gedacht aan de BSO en de profielen die daar worden aangeboden. Heel raar is dat niet, want de onderzoeker van het team Talentontwikkeling, Cathy van Tuijl, gaf aan dat je van 0-4 jaar vooral bezig bent met het zo goed mogelijk inzetten van bouwstenen. Bouwstenen waarop je later voort kunt bouwen. Kijken naar kinderen en brede ervaringen aanbieden is ontzettend belangrijk: ‘Je hebt altijd de omgeving nodig om talent te ontwikkelen’.

In de daaropvolgende discussie stelden we met elkaar vast dat talentontwikkeling, zeker bij de jongste kinderen, eigenlijk weinig anders is dan de opdracht die we met elkaar hebben: het optimaal bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen. Ook waren de deelnemers het met elkaar eens dat, hoewel het belangrijk is om in te spelen op de interesses van kinderen, het ook onze opdracht is om kinderen ervaring te laten opdoen op uiteenlopende terreinen.

Eten, drinken en buitenspelen!

Buitenspelen en het eet- en drinkmoment – die kwamen bij alle team bovendrijven als onderdelen waarop winst is te behalen. En de pollepel! Want die gebruikten de deelnemers om hun tevredenheid over het onderwerp mee aan te geven. Wil je weten hoe? Blijf ons dan volgen via de website.