Vorige week werd ik geraakt door een artikel in de Volkskrant. Het stuk heeft de titel ‘Opvoeden gaat niet vanzelf, laat de pedagogiek zich er meer mee bemoeien, voor een hoopvolle generatie jongeren.’ In het artikel signaleert emeritus-hoogleraar Pedagogiek Micha de Winter een ‘pedagogische leegte’ en stelt hij voor dat de pedagogiek zich weer meer gaat bekommeren om ‘echte’ kinderen in Nederland en minder om big data-onderzoek. 

Door: Yvette Vervoort, directeur Expertisecentrum Kinderopvang 


Het valt mij op dat er de laatste tijd steeds meer aandacht is voor het onderwerp opvoeden en pedagogiek. Zo heeft Volkskrant Magazine al enige tijd de rubriek ‘Meegeven’ waarin ouders wordt gevraagd wat zij hun kind(eren) wilden meegeven in de opvoeding.

Ik ben blij met deze aandacht voor opvoeden en pedagogiek in de media en dat het belang van pedagogische kwaliteit nu zo onderstreept wordt. Kinderen opvoeden, maar vooral hen laten opgroeien en ontwikkelen, is namelijk allang niet meer alleen de taak van ouders/verzorgers en van scholen. Voor ruim 900.000 kinderen in Nederland geldt dat zij zich óók ontwikkelen bij de kinderopvang. De pedagogische kwaliteit hiervan is ontzettend belangrijk. Daar maken wij, het Expertisecentrum Kinderopvang, ons sinds 2020 hard voor.

Dit doen we in het belang van het zich ontwikkelende kind. Onze missie is: ‘Samen werken aan kwaliteit van kinderopvang’. De sector vraagt dit ook van ons. Zij heeft behoefte aan erkenning en herkenning van de waarde van kinderopvang. Daar helpen wij bij, door wetenschappelijke kennis te verzamelen, te vertalen naar de praktijk en beschikbaar te maken voor alle professionals. En door handvatten te bieden om een goede praktijk vorm te geven, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Zo ondersteunen we professionals om een goede ontwikkeling van jonge kinderen te faciliteren en stimuleren. Want jonge kinderen leren veel en snel. En ze leren gráag. Ze zijn van nature nieuwsgierig, op zoek naar uitdagingen. Ouders/verzorgers, scholen en zeker ook de kinderopvang helpen kinderen de wereld te ontdekken. Ouders/verzorgers, scholen en zeker ook de kinderopvang helpen kinderen om de wereld te ontdekken. 

Maar waartoe voeden we kinderen op? Wat willen we kinderen meegeven zodat ze klaar zijn voor onze, maar vooral hún toekomst? Ik ben erg benieuwd wat voor mooie ideeën ouders en kinderopvangprofessionals hierover hebben. Ben jij ouder of kinderopvangprofessional? Dan ga ik hierover graag het gesprek met je aan tijdens een van onze congressen. Dan ga ik hierover graag het gesprek met je aan Bijvoorbeeld tijdens een van onze congressen. Zodat we samen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Aan onze toekomst.