Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Mara van Eekeren: Directeur kinderopvangorganisatie Klein & Co

Expertisecentrum Kinderopvang van, voor en mét de sector. Hoe kort ze nog maar bestaan, Klein & Co plukt er direct de vruchten van. Want met behulp van de publicaties van het Expertisecentrum is Klein & Co gestart met een grondige evaluatie van het huidige pedagogisch beleid. Tevens geniet ik zelf van verbreding en verdieping door mijn deelname aan het ontwikkelteam ‘Onderlinge interacties’. 


In de praktijk: De vier pijlers van pedagogische kwaliteit 


Pedagogisch beleid

Tijdens de coronacrisis kwam er ook tijd voor bezinning. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Past het nog bij ons pedagogisch beleid? En voldoet dat beleid nog aan de behoeftes van de kinderen bij Klein & Co? Zijn de resultaten en adviezen van de meest recente kwaliteitsmetingen en wetenschappelijke onderzoeken in de kinderopvang goed verwerkt in het beleid? Wat vinden we van onze pedagogische kwaliteit op dit moment?


Studiedag over lerende organisaties

Dat deze vragen leefden bij meerdere locaties, kwam naar voren tijdens een studiedag van het MT. Organiseren en veranderen vanuit gedeelde verantwoordelijkheid stond deze dag centraal. Dus stelden we ons tot doel om samen de leidende principes van ons pedagogisch beleid scherp te stellen. Zo willen we komen tot een gemeenschappelijke visie om de pedagogische kwaliteit te verhogen.

Afbeelding1blog Mara v Eekeren


Expertisecentrum: ondersteuning voor verdieping

En dat was het moment waarop wij de ondersteuning van het Expertisecentrum nodig hadden. Wij zochten namelijk naar meer verdieping bij de vier pijlers: omgeving, programma en activiteiten, interactievaardigheden en samenwerking met ouders. Deze vier pijlers zijn allesomvattend en daarom perfect om het gesprek over pedagogische kwaliteit in de kinderopvangorganisatie te starten.


Praktisch document over pedagogische kwaliteit

De vier pijlers combineerden we met de principes van een lerende organisatie, zie schema. Zo ontstond een heel verhelderend en praktisch document. Hierin kan iedere betrokkene van Klein & Co lezen wat wij verstaan onder pedagogische kwaliteit en wie welke verantwoordelijkheden draagt. 

Bij Klein & Co blijven we betrokken bij het Expertisecentrum: we zien uit naar opbrengsten in de toekomst!