Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Sonja Wilken, Toezichthouder Kinderopvang bij GGD Rotterdam - Rijnmond

Sinds 1 januari 2019 is het verplicht om binnen je organisatie een pedagogisch coach aan te stellen. De pedagogisch coach speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang. Waarom? Dat lees je in dit blog, met twee verhalen die rechtstreeks uit de praktijk komen.

Als toezichthouder kinderopvang ben ik blij met de komst van de pedagogisch coach. Ik zie dat het werkt. Voor pedagogisch medewerkers is de pedagogisch coach echt een steun in de rug.

Pedagogisch coach op het kinderdagverblijf

Een pedagogisch medewerker van de peutergroep vertelt me enthousiast over hoe zij samen met de pedagogisch coach de speelhoeken opnieuw heeft ingericht. Ze zegt hoe zij en haar collega’s niet zo tevreden waren met hoe de peuters speelden in de hoeken: kort en snel afgeleid. Was er wel voldoende uitdaging? Ze observeerden het spel en gingen daarna in gesprek met de pedagogisch coach. Die observeert één keer per maand de groep en bespreekt daarna met alle medewerkers wat ze gezien heeft. Vooraf vragen ze vaak of de coach extra op wil letten op hoe ze een bepaalde activiteit doen of hoe ze een kind begeleiden.

In het gesprek met de pedagogisch coach waren ze er al snel uit: de inrichting van de speelhoeken moet anders, op een andere plek in de groepsruimte met nieuwe spelmaterialen erbij, ook voor de oudere kinderen. Ze is zo blij nu ze ziet dat het werkt: de peuters spelen intensiever; langer en met meer concentratie. Ook zij profiteert ervan: Ze ervaart meer rust om met de kinderen mee te spelen en hun spel zo te verrijken. En het lukt haar zelfs om terwijl de kinderen spelen snelle notities te maken van haar observaties.

Pedagogisch coach op de bso

Op de buitenschoolse opvang kom ik een pedagogisch coach tegen. We zijn buiten op een schoolplein waar de kinderen op verschillende gedeeltes van het plein spelen. De pedagogisch coach heeft een camera in haar hand en, terwijl ze op de achtergrond blijft, filmt zo nu en dan het spel van de kinderen en de interacties tussen kinderen en de pedagogisch medewerkers. Zij filmt hoe de pedagogisch medewerkers de positieve interacties tussen kinderen begeleiden. Wat gaat daar al goed in en wat kan nog beter?

Ze vertelt ook dat zij samen met het team bezig is om het buitenspelen voor de kinderen avontuurlijker en uitdagender te maken. Bijvoorbeeld in de vorm van activiteiten in plaats van alleen maar vrij spel. De komende periode zal ze het team hierin ondersteunen. En ze is ook betrokken bij een ouderavond die binnenkort georganiseerd wordt over buitenspelen.

Structurele aandacht voor pedagogisch handelen

Pedagogisch medewerkers maken op de groep het verschil voor kinderen. De pedagogisch coach versterkt dat. Er ontstaat zo structurele aandacht voor het pedagogisch handelen van de medewerkers. En de aandachtpunten die ik meegeef tijdens mijn inspectiebezoeken, worden ook vaak opgepakt door de pedagogisch coach. Elke kinderopvangorganisatie richt de functie anders in qua vorm en inhoud, passend bij hun visie. En dat is prima, want die vrijheid maakt dat de pedagogisch coach maximaal kan aansluiten bij wat op dat moment waardevol is voor de pedagogisch medewerkers, en dus ook voor de kinderen.

De pedagogisch coach: ik vind het echt een verrijking voor de kinderopvang!

 

Fotografie: Yvette Vervoort