Het Expertisecentrum Kinderopvang organiseert regelmatig webinars. Daar zijn we trots op. Maar wat is het oordeel van de mensen die eraan deelnemen? 

Marloes Klein Hemmink is pedagogisch coach BSO bij Columbus Junior in Almelo. Ze is haar carrière ooit begonnen in de kinderopvang – als pedagogisch professional – maar maakte toen een uitstap naar de zorg. Zo werkte ze onder meer als praktijkondersteuner bij de huisarts, afdeling GGZ-jeugd. ‘Ik zocht naar de baan die het best bij me zou passen,’ vertelt ze. ‘Die heb ik nu gevonden als coach in de kinderopvang. Ik vind het een inspirerende en positieve uitdaging.’ 

Handige theorie bij de praktijk 

 Via een collega kwam Marloes bij het Expertisecentrum Kinderopvang terecht. ‘Ik had behoefte aan meer kennis. Het webinar over positieve gedragsondersteuning door Cathy van Tuijl leek me erg interessant.’ Gelukkig kreeg ze geen spijt van haar keuze. ‘Ik vond het heel inspirerend. Het was verhelderend om theorie bij de praktijk te krijgen, vooral omdat ik pas net in het vak van coach ben gestapt.’ 
 
Marloes heeft het gevoel dat het kennisaanbod kleiner was toen zij nog als professional werkzaam was – in 2014 voor het laatst. ‘Ik werkte toen wel bij een kleinere organisatie, Columbus Junior is vrij groot, misschien heeft dat er ook mee te maken. Maar er is sowieso een verschil. Natuurlijk, vroeger had je ook de Uk & Puk-training of een BHV-cursus, maar de hoeveelheid van nu is wel echt nieuw.’ 
 

Trapsgewijs 

Ze is zeer te spreken over een boek dat tijdens het webinar werd aangeraden: Trapsgewijs door H. Bijl- van Gelder en T. Wally. ‘Het leert je omgaan met opvallend gedrag van jonge kinderen. Daarbij staat het vol met tools omtrent positieve gedragsondersteuning die je meteen kunt inzetten. Mijn collega’s zijn er ook enthousiast over. Het is niet te theoretisch, je kunt het gemakkelijk toepassen. Samen met de pedagogisch medewerker stap voor stap gedragsverandering teweegbrengen. Wat mij betreft zou dit boek veel meer verspreid mogen worden onder pedagogisch coaches. Als coach kijk je vaak met een theoretische blik, het boek biedt een vertaalslag naar de praktijk.’ 
 
Het webinar is nog maar net geweest, maar Marloes is al van plan om positieve gedragsondersteuning volop te gebruiken. ‘Ik ga samen met de pedagogisch medewerker de kinderen observeren. Het gedrag proberen te begrijpen. Ons afvragen waarom en in welke situaties het kind dit gedrag laat zien. Stel dat een kind heel druk is, dan is de volgende stap: observeren, en vanuit de observatie het gedrag interpreteren, om vervolgens samen te bedenken wat zou kunnen helpen om het drukke gedrag te verminderen. Daarna evalueren we: heeft het plan geholpen? Zo niet, dan beginnen we weer opnieuw.’ 
 

Kennis laten doordruppelen in de organisatie 

Marloes geeft aan dat deze werkwijze structuur biedt. ‘Daar heeft de pedagogisch medewerker vaak ook behoefte aan. Iemand die naast hem of haar staat en stap voor stap meedenkt. Het webinar gaf daarnaast bevestiging van wat ik al dacht. Het geeft me extra zekerheid op de werkvloer. En ik bespreek het ook weer met andere coaches, zodat ik de kennis kan laten doordruppelen in de hele organisatie. Daar komen regelmatig mooie reacties op.’ 

Eigenlijk zouden kinderopvangorganisaties door heel Nederland dit moeten toepassen, vindt ze. ‘Helemaal nu het kabinet van plan is om kinderopvang in 2025 gratis te maken. Er zijn nu zo veel verschillende culturen en manieren van werken. Vanzelfsprekend heeft iedereen de basiskennis, maar je merkt dat bijvoorbeeld dit onderdeel – hoe kijk je objectief naar gedrag – nog niet bij alle pedagogisch medewerkers bekend is. Volgens mij moet daar één lijn in komen. Het Expertisecentrum speelt daar een belangrijke rol in. Het is heel handig dat we deze kennis en literatuur nu zo gemakkelijk kunnen verzamelen, en dat het wetenschappelijk is onderbouwd.’ 

Blijf of de hoogte van het laatste nieuws via onze berichten

 

Bekijk de boekentips